Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
Указател
ЕТАЖ
СТАЯ

І етаж
1
Съдебна зала

4
Съдебна зала

5
Съдебна зала

6
Съдебна зала
ІІ етаж
212
Регистратура

211
Бюро съдимост

210
Гражданско деловодство

209
Гражданско деловодство

208
Наказателно деловодство

207а
Съдебни секретари

207
Системен администратор

206
Съдебни секретари

205
Съдия ДСИ

204
Гл. счетоводител

203
Съдия ДСИ

202
Съдия ДСИ

201
Деловодство ДСИ

201а
Архив
ІV етаж
429
Председател

430
Съдебен администратор, Административен секретар

431
Съдия

432
Зам. председател

433
Съдия

434
Съдия

435
Съдия

436
Съдия

438
Съдия

442
Съдия

407а
Съдия
още...