Районен съд - Видин > Справки по дела > присъда по НОХД № 1480-2014


присъда по НОХД № 1480-2014


24-02-2015, 14:10

                                               П Р И С Ъ Д А  №81  

                             

                                 гр. ВИДИН, 16.02.2015год.

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. ВИДИН на ШЕСТНАДЕСЕТИ ФЕВРУРИ две хиляди и петнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав :

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                           СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. В.Ц.

                                                                2.Д.Ц.

 

                                       

секретаря К.И. и в присъствието на прокурор Е. Младенов, разгледа докладвано от съдията ЙОСИФОВА наказателно общ характер дело № 1458  по описа за 2014 год., въз основа на данните по делото и Закона, Съдът                        

                         П Р И С Ъ Д И :

 

      ПРИЗНАВА  подсъдимият Т.М.Б., роден на ***г. в гр.София, с постоянен адрес гр. София, ж.к.Дружба -№ 115,вх.Б,ет.2,ап.26, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.10.2014г. в с.Ново село, обл.Видин в пустеещ имот находящ се на ул.”Огоста”-№ 11, без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество, а именно: суха зелена растителна маса представляваща коноп с нето тегло 35,34гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабидол 2% на стойност 212.04лв.; в частен дом находящ се на същия адрес, без надлежно разрешително е държал високо рисково наркотично вещество, а именно: суха зелена растителна маса представляваща коноп с нето тегло 1612,33 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабидол 2% на стойност 9673,98лв. или всичко на обща стойност 9886,02 лв., - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, за което и на основание чл.354а, ал.3, т.1 от НК във връзка с чл.58а във връзка с чл.36 от НК  ОСЪЖДА подсъдимия Т.М.Б. със снета по делото самоличност, като  му налага наказание”Лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изпълнението на което наказание да бъде при първоначален „ строг”  режим , съгласно чл.61,т.2 от ЗИНЗС в затвор или затворническо общежитие от „ закрит „ тип, съгласно чл.60, ал.1 от ЗИНЗС.

ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на основание чл. 354а,  ал.6 от НК предмета на престъпление , а именно суха зелена растителна маса представляваща коноп с нето тегло 35,34гр. и суха зелена растителна маса представляваща коноп с нето тегло 1612,33 грама, КОИТО ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

ОСЪЖДА подсъдимия Т.М.Б. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата от 130.44 лв. /сто и тридесет лева и 44 ст. /лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебното производство.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Видин в петнадесетдневен срок, считано от обявяването й.

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                                    2.


Върни се назад