Районен съд - Видин > Справки по дела > споразумение по НОХД № 1323-2012


споразумение по НОХД № 1323-2012


28-09-2012, 10:55

 

П Р О Т О К О Л

                                             гр.Видин, 24.09.2012г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

                                            Съдебни заседатели: 1. ......................................

                                                                                      2. ......................................                                                                     

 

при участието на секретаря О.П. и прокурора Е. М.

сложи за разглеждане НОХД № 1323 по описа за  2012 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор М.

Подсъдимият И.И.К. се явява лично доведен от органите на ОЗО – Видин от Затвора – гр. Враца.

В залата се явява адв. Д.Т.М., вписан под № 516 в НРПП, назначен за служебен защитник на подсъдимия И.И.К. по приложеното по настоящето дело ДП № 673/2012г. по описа на РУ „Полиция” – Видин.

Подсъдимият Ц.В.П. се явява лично доведен от органите на ОЗО – Видин от Затвора – гр. Враца.

В залата се явява адв. Р.К.А., вписан под № 552 в НРПП, назначен за служебен защитник на подсъдимия Ц.В.П. по приложеното по настоящето дело ДП № 673/2012г. по описа на РУ „Полиция” – Видин.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. М.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ К.: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. К.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРИЕМА внесеното от РП – Видин споразумение № 01396/2012 от 20.09.2012г.

СНЕМА самоличността на подсъдимите:

И.И.К., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, пост. адрес ***7, към настоящия момент с постоянна мярка „задържане под стража” в Затвора – гр.Враца, осъждан.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от споразумението и досъдебното производство.

Ц.В.П.: роден на ***г., с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, с адрес:***, към настоящия момент с постоянна мярка „задържане под стража” в Затвора – гр.Враца, осъждан.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от данни от споразумението и досъдебното производство.

На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.

АДВ. М.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ К.: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

АДВ. К.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:            

Подсъдимият И.И.К., роден на *** ***, с ЕГН **********, българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен, пост. адрес ***7, към настоящия момент с постоянна мярка „задържане под стража” в Затвора – гр.Враца, осъждан се признава за ВИНОВЕН за това, че:

За времето от около 01.00 часа до около 04.20 часа на 15.05 2012г, в условията на продължаване престъпление, в условията опасен   рецидив   и   в   съучастие   като   съизвършител   с   Ц.В.П..

1.На 15.06.2012 година в гр.Видин, от мазе, находящо се в жилищна кооперация на ул."Паша Петко" № 7, отнел чужди движими вещи, а именно 1 бр. гедора на стойност 15.00 лв, 1 бр. лепачка за полипропиленови тръби в куфарче на стойност 40.00 лв., 7,8 литра домашна ракия на стойност 54.60 лв., мъжки кецове „Мат стар" на стойност 10.00 лева, 1 бр. винтоверт „ Raider" с бургии и зарядно устройство на стойност 80.00 лв., 1 бр. телескоп с надпис „ МКD" и макара „ ОКUMA" на стойност 70.00 лв. ,1 бр. телескоп „ ВIG STAR" и макара „САRDINAL 54” на стойност 60.00 лв., половин рибарска пръчка с макара „САMORO LS” на стойност 45.00 лв. ,1 бр. калъф за въдица от плат на стойност 10.00 лв., сокоизтисквачка „BOSS” GF-9214 на стойност 100.00 лв., 1 бр. вериги за сняг в кутия на стойност 30.00 лв., меден котел с вместимост 10 литра на стойност 20.00 лв., метален ключ за гуми № 17-19 на стойност 7.00 лв., от владението и собственост на С. Ц. Д. от гр.Видин без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,

2.На 15.06.2012 година в гр.Видин, от мазе, находящо се в
жилищна кооперация на ул."Паша Петко" № 7, отнел чужди движими
вещи,а именно 45,85литра домашна ракия на стойност 320.95
лева,   детско   сгъваемо   столче   на   стойност   20.00   лееа,    от
владението и собственост на А. Т. Х. от гр.Видин,
без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,

3.На 15.06.2012 година в гр.Видин, от гараж, находящ се на
ул.”Паша Петко” № 7, отнел чужди движими вещи, а именно 2 бр.
зимни гуми марка „Корморан” на стойност 100.00 лева 2 бр. зимни
гуми „Мишелин" на стойност 120.00 лева, и от мазе, находящо се на
ул. „Паша Петко" № 7, отнел чужди движими вещи, а именно 4 бр. зимни автомобилни зимни гуми модел „Лупо" марка „Дебика на стойност 160.00 лв., 3,5 литра домашна ракия на стойност 24.50 лева, 25 метра маркуч на стойност 15.00 лв., от владението и собственост на Н. П. Н. от гр. Видин, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, или всички вещи на обща стойност 1292.00 лева- престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл. 194 ал.1 , във вр. с чл.29, ал.1,буква „Б" , във вр. с чл. 20 ал 2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл. 194 ал.1 , във вр. с чл.29, ал.1,буква „Б" , във вр. с чл. 20 ал 2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.

Подсъдимият Ц.В.П.: роден на ***г., с ЕГН **********, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, с адрес:***, към настоящия момент с постоянна мярка „задържане под стража” в Затвора – гр.Враца, осъждан се признава за ВИНОВЕН за това, че:

За времето от около 01.00 часа до около 04.20 часа на 15.05. 2012 г. в условията на продължавано престъпление, в условията на опасен рецидив и в съучастие като съизвършител с И.И.К.:

1.На 15.06.2012 година в гр.Видин, от мазе, находящо се в жилищна кооперация на ул."Паша Петко" № 7, отнел чужди движими вещи, а именно 1 бр. гедора на стойност 15.00 лв: 1 бр. лепачка за полипропиленови тръби в куфарче на стойност 40.00 лв., 7,8 литра домашна ракия на стойност 54.60 лв., мъжки кецове „Мат стар" на стойност 10.00 лева, 1 бр. винтоверт „Raider” с бургии и зарядно устройство на стойност 80.00 лв. , 1 бр. телескоп с надпис „ МKD" и макара „ОKUMA" на стойност 70.00 лв.,1 бр. телескоп „BIG STAR” и макара „ CARDINAL 54" на стойност 60.00 лв., половин рибарска пръчка с макара „CAMORO LS" на стойност 45.00 лв.,1 бр. калъф за въдица от плат на стойност 10.00 лв., сокоизтисквачка „ВOSS” GF-9214 на стойност 100.00 лв., 1 бр. вериги за сняг в кутия на стойност 30.00 лв., меден котел с вместимост 10 литра на стойност 20.00 лв., метален ключ за гуми № 17-19 на стойност 7.00 лв., от владението и собственост на С. Ц. Д. от гр.Видин без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,

2.На 15.06.2012 година в гр.Видин, от мазе, находящо се в
жилищна кооперация на ул."Паша Петко" № 7, отнел чужди движими вещи, а именно 45,85 литра домашна ракия на стойност 320.95 лева, детско сгъваемо столче на стойност 20.00 лева, от владението и собственост на А. Т. Х. от гр.Видин, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои,

3.На 15.06.2012 година в гр.Видин, от гараж, находящ се на
ул."Паша Петко" № 7, отнел чужди движими вещи, а именно 2 бр.
зимни гуми марка „Корморан" на стойност 100.00 лева 2 бр. зимни
гуми „Мишелин" на стойност 120.00 лева, и от мазе, находящо се на
ул. „Паша Петко" № 7, отнел чужди движими вещи, а именно 4 бр. зимни автомобилни зимни гуми модел „Лупо” марка „Дебика” на стойност 160.00 лв., 3,5 литра домашна ракия на стойност 24.50 лева, 25 метра маркуч на стойност 15.00 лв, от владението и собственост на Н. П. Н. от гр. Видин, без негово съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, или всички вещи на обща стойност 1292.00 лева- престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1,буква „а" и „Б" , във вр. с чл. 20 ал.2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и основание чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1,буква „а" и „Б" , във вр. с чл. 20 ал.2 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.

Подсъдимите И.И.К. и Ц.В.П., със снета по делото самоличност се съгласяват да заплатят в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 30 (тридесет) лева, изразходвана по досъдебното производство за възнаграждение на вещо лице за изготвена съдебно-стоковедска експертиза.

На основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на Държавата иззетите като веществени доказателства по делото вещи, които са послужили за извършване на престъплението, а именно: 1бр. чантичка в син и бежов цвят с надпис „Бертос", 1 бр. хартиен разграничител с надпис „ЕС”, 1бр. пластмасова пластина с формата на картата на Р. България, 1бр.
синя пластмасова пластина с остра форма в единия край, с надпис
„Оперативна програма за развитие на човешките ресурси", 1 бр. сгъваем нож с кафява дръжка, 1 бр. метален накрайник с кръгла форма 17мм 19 мм и 4 бр. ръкавици, изработени от гума и плат.

 

ПРОКУРОР:…………………….        ЗАЩИТНИЦИ:………………………..

          /Е.М./                                        1./ Д.М./

 

                                                                                                                       .....................................

                                                                                2. /Р.К./

 

ОБВИНЯЕМИ:

                                                                             1……………………

    /И. К./

 

2…………………….

  /Ц. П./

 

ПОДСЪДИМИЯТ К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ П.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна Прокуратура – Видин, подсъдимите И.К. и Венцислав П. и служебните защитници адв. Д.М. и адв. Р.К..

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия И.И.К., с ЕГН ********** – „Задържане под стража”.

ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия Ц.В.П., с ЕГН ********** – „Задържане под стража”.

Определението за потвърждаване на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред Видински окръжен съд в седемдневен срок от днес.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1323/2012г. по описа на Видински районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание в 12.00 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                           СЕКРЕТАР:


Върни се назад