Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по АНД № 328-2019


решение по АНД № 328-2019


19-08-2019, 10:51 Р Е Ш Е Н И Е № 292
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр.Видин, 09.08.2019г.
            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на   единадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:
                                                                      Председател: Вероника Станкова
При секретаря В.Узунова и в присъствието на прокурора ......................                           като разгледа докладваното от съдия СтанковаАНД № 328 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.
              Образувано е по жалбата на  Г.И.С.,*** против Наказателно постановление № 18-0953-001716/05.11.2018г. на НАЧАЛНИК сектор „ПП“ към ОДМВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя   на основание  чл.183,ал.2,т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 20 лева и на основание чл.179, ал.2, във вр. с ал.1,т.5, пр.4-то от същия-„ГЛОБА“ в размер на 200 лева .
             Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление№ 18-0953-001716/05.11.2018г. на НАЧАЛНИК сектор „ПП“ към ОДМВР-ВИДИН.
Жалбоподателят – редовно призован  се явява лично,  представлявасе от редовно упълномощен процесуален представител.
          За административно – наказващия орган –  явява се редовно упълномощен процесуален представител, който иска от съда потвърждаване на постановлението, като развива доводи в тази насока.
            Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:
Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.
Разгледана по същество се явява неоснователна.
На 05.09.2018г. Р.Ц. – мл.автоконтрольор е съставил АУАН № 713140 на жалбоподателя за това, че на същата дата около 16,21ч.  в гр.ВИДИН по ул.ХАН АСПАРУХ управлява личният си лек автомобил, като се движи не най-вдясно на пътното платно и на кръстовището с ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ продължава движението си направо и отнема предимството и блъска движещия се направо в най-дясната част на пътното платно лек автомобил в ляв калник,реализира ПТП с материални щети и по двата автомобила.
На 05.11.2018г. НАЧАЛНИК  сектор „ПП“ към ОДМВР-ВИДИН при същата фактическа обстановка е съставил Наказателно постановление № 18-0953-001716/05.11.2018г.  , с което на жалбоподателя   на основание  чл.183,ал.2,т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 20 лева и на основание чл.179, ал.2, във вр. с ал.1,т.5, пр.4-то от същия-„ГЛОБА“ в размер на 200 лева .
 От разпитаният в съд. заседание - актосъставител –Р.Ц. се установява, че същият е  съставил АУАН на водача въз основа на  извършена проверка на място, след като е бил изпратен от ОДЧ за настъпило ПТП.Установили на място ,че че лек автомобил „Форд Транзит” движейки се по ул. „Хан Аспарух” в посока музея на кръстовището с ул. „Васил Левски”, което е регулирано с пътни светофари спира от лявата страна на лек автомобил „Фолксваген Голф”, който е спрял на светофарната уредба поради това, че е светнал червен сигнал, а автомобилът „Форд Транзит” спира от лявата му страна до него, движил се е след него и след това спира от лявата му страна и след като светва зелен сигнал двата автомобила потеглят едновременно направо. Съгласно ЗДвП лекия автомобил „Форд” е длъжен да се движи най-вдясно на пътното платна от лява страна на пътната лента може да извърши завой на ляво. Поради това, че след като се премина през кръстовището пътното платно се стеснява наляво лекият автомобил „Форд Транзит” с дясната си част е нанесъл щета на лекия автомобил „Фолксваген Голф” от лявата страна.това било установено, след оглед на автомобилите и разговор с двамата участници в ПТП-то
Съдът дава вяра на показанията на този свидетел, тъй като същите са логични, житейски обясними, подкрепят се от останалите материали по делото.Същият пресъздават непосредствените си действия при извършената проверка.
По делото е разпитана и свидетелката ЛИЛИЯ ЦВЕТКОВА-дъщеря на жалбоподателя, която е била пътник в автомобила на баща си.Същата дава показания, че в момента, в който автомобилът пресичал пешеходната пътека на светофара, се ударила някаква кола в тях, като светофарът светел в зелено.Отстрани имало паркирали коли, от коя страна се е появила колата нямала представа.
Съдът дава вяра на тази свидетелка, доколкото с показанията си пресъздава собствените си субективни възприятия.В същото време показанията й противоречат на показанията на актосъставителя и на обективно установените факти и обстоятелства по делото, поради което не следва да бъдат кредитирани.
Видно от изготвената справка за нарушител е, че жалбоподателят няма влезли  в сила наказателни постановления за извършени нарушения по ЗДвП.
            Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаните деяния в съставения против жалбоподателя акт се доказват по безспорен и несъмнен начин и съдържат всички обективни и субективни признаци на вменените му нарушения.
            Наложените наказания са в рамките на предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието административно-наказващият орган е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съобразил се е с правната норма на чл.12 от ЗАНН, както и с тази на чл.27 от ЗАНН. Наложените наказания са съразмерни на извършените нарушения.
            Не е налице  норма на чл. 28 от ЗАНН за „маловажен случай“ на извършеното деяние.Налице е ПТП с материални щети и по двата автомобила, а с оглед и на механизма на настъпване на същото съдът намира, че обществената опасност на извършеното деяние е значителна
По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление следва да бъде потвърдено.
             Водим от горното Съдът,
Р             Е            Ш            И :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0953-001716/05.11.2018г. на НАЧАЛНИК сектор „ПП“ към ОДМВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя- Г.И.С.,***   на основание  чл.183,ал.2,т.2 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА“ в размер на 20 лева и на основание чл.179, ал.2, във вр. с ал.1,т.5, пр.4-то от същия-„ГЛОБА“ в размер на 200 лева .
            Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :
Върни се назад