Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по АНД № 690-2017


решение по АНД № 690-2017


21-06-2017, 11:42

РЕШЕНИЕ

№371

гр.Видин, 20.06.2017 г.

 

                                    В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Видинският районен съд наказателна колегия на двадесети юни две хиляди и седемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

      

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

             

при секретаря: В. Узунова и с участието на прокурора... разгледа докладваното от СЪДИЯ СТАНКОВА АНД № 690 по описа за 2017 година и въз основа на данните по делото и закона

 

РЕШИ:

         

ПРИЗНАВА обвиняемия В.Л.В., с ЕГН: **********, роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, с начално образование, неженен, неосъждан, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 17.06.2016г. в гр. Видин потвърдил неистина в частен документ – Декларация приложение № 2 по чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 12а, ал. 1, т. 6 от Наредба 1-45 от 24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи, а именно че е закупил лек автомобил марка „Форд", модел „Мондео" с идентификационен номер на рамата № WF0WXXGBBW1K65740 от Б.М. на 03.06.2016г. в гр. Кужмир, Румъния, която декларация по силата на чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата се подава пред орган на властта в случая пред началника на сектор „ПП" при ОД на МВР - Видин, за удостоверяване на истинността на това обстоятелство – престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК, за което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000 (ХИЛЯДА) лева.

ОСЪЖДА обвиняемия В.Л.В., със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 157.30 (сто петдесет и седем лева и тридесет стотинки) лева, представляваща разноски за вещо лице по досъдебното производство.

Вещественото доказателство – оригинал на Декларация приложение № 2 по чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и чл. 12а, ал. 1, т. 6 от Наредба 1-45 от 24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи да остане по делото.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Видинския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Върни се назад