Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 795-2015

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. Видин,31.07.2015г.

 

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на       тридесет и първи юли две хиляди и петнадесета година в състав:

                  Председател:МИЛЕНА СТОЯНОВА

           Съдебни заседатели: 1.

                                                                               2.

                                                                                        

при участието на секретаря Д.Ж. и прокурора Цветкова   

сложи за разглеждане НОХ дело №795 по описа за 2015г.

докладвано от съдия СТОЯНОВА

          На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

          За районна прокуратура Видин се явява прокурора  Л.Цветкова.

Подсъдимият  В.П.И.  се явява лично и с адв.Г.И.Г.  от ВАК  с пълномощно от по-рано.

Свидетелят Б.В.В. налице.

Свидетелят  В.Т.Х. редовно призован не се явява.

По хода на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв.Г.:Също.

Подсъдимият:Също

          Съдът   О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимия:

В.  П.  И.:Роден на  ***г***, българин, български гражданин,безработен,със средно образование,разведен,неосъждан,ЕГН**********

Прокурорът: Със защитника на подсъдимия  сме постигнали споразумение в следния смисъл:Подсъдимият В.  П.  И.:Роден на  ***г***, българин, български гражданин,безработен,със средно образование, разведен, неосъждан, ЕГН********** се признава за ВИНОВЕН  в това ,че:На 19.07.2015г. около 00.30ч. в гр.Видин,по ул.Райна Княгиня”,пред дом №2,в посока ул.”Цар Симеон Велики”,управлява моторно превозно средство-лек автомобил марка”Алфа Ромео”,модел,166” с рег.№ ВН 4382 ВТ,собственост на  Стилиян  П. ***,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 2,17 на хиляда,установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510,с фабричен № ARDM 0200,с проба №1813 в 00.33ч. на 19.07.2015г.-престъпление по чл.343б,ал.1 от НК, като на същото основание и във вр.с чл.36,чл.54 и чл.55,ал.1,т.2,б”б”от НК и чл.42а,ал.2,т.1 и т.2 от НК следва да му се наложи наказание”Пробация” със следните пробационни мерки:

1.Задължителни регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2.Задължителни  периодични срещи с пробационен служител за срок от осем  месеца.

          Адв.Г.:Моля да одобрите така постигнатото споразумение ,като непротиворечащо на закона и морала.Съгласен съм с него.

Подсъдимият: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам условията на споразумението. Ясни са ми последиците от него, съгласен съм със споразумението и заявявам,че доброволно ще го подпиша, като се отказвам от съдебно разглеждане на делото  по общия ред.

Съдът освобождава явилия се свидетел.

          Съдът на основание чл.384 във вр. с  чл.382,ал.6 от НПК

                            О П Р Е Д Е Л И :

 ВПИСВА  ОКОНЧАТЕЛНОТО  споразумение.

 Подсъдимият В.  П.  И.:Роден на  ***г***, българин, български гражданин,безработен,със средно образование, разведен, неосъждан, ЕГН********** се признава за ВИНОВЕН  в това ,че:На 19.07.2015г. около 00.30ч. в гр.Видин,по ул.Райна Княгиня”,пред дом№2,в посока ул.”Цар Симеон Велики”,управлява моторно превозно средство-лек автомобил марка”Алфа Ромео”,модел,166” с рег.№ ВН 4382ВТ,собственост на  Стилиян  П. ***,с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 2,17 на хиляда,установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510,с фабричен № ARDM 0200,с проба №1813 в 00.33ч. на 19.07.2015г.-престъпление по чл.343б,ал.1 от НК, като на същото основание и във вр.с чл.36,чл.54 и чл.55,ал. 1,т.2,б”б”от НК и чл.42а,ал.2,т.1 и т.2 от НК  му НАЛАГА наказание”Пробация” със следните пробационни мерки:

1.Задължителни регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2.Задължителни  периодични срещи с пробационен служител за срок от осем  месеца.

 

         

                                   СПОРАЗУМЕЛИ     СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                                      ПРОКУРОР:

 

 

         ЗАЩИТНИК:

 

         Съдът на основание чл.384 във вр с чл.382, ал.7 от НПК установи, че  така изложеното споразумение не противоречи на закона и  морала, поради което на същото основание   

                               О П Р ЕД Е Л И :

        ОДОБРЯВА сключеното м/у страните по НОХД №795/2015г. споразумение.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №795/2015г по описа на ВРС.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и има силата на влязла в сила присъда.

        Протоколът написан в 11.00 часа.

 

 

                  РАЙОНЕН  СЪДИЯ:                             СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници