Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 911-2011

П Р О Т О К О Л

гр. Видин,  28.06.2011 г.

 

Видинският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на 28.06.2011 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АНЕЛИЯ РАШЕВА

 

 

                                       Съдебни заседатели: 1.

                                                                                 2.

                                                                             

 

при участието на секретаря                    Е.Н.     

и прокурора  E. Младенов                                     сложи за разглеждане

НДОХ №  911      по описа за  2011 г.                                       докладвано

от   СЪДИЯТА РАШЕВА

          На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

            За Районна Прокуратура – Видин се явява прокурор Младенов.

            Подсъдимият лично и с адв. Людмилова с от днес.

Свидетелите налице.

Вещото лице налице.

ПРОКУРОРЪТ Младенов: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Ц.: Също.

Адв. Людмилова: Също.

              Съдът

                          ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

                Прокурор Младенов: Постигнали сме споразумение с процесуалния представител на подсъдимия, поради което моля делото да не бъде разглеждано по общия ред, а явилите се свидетели и вещите лица да бъдат освободени.

    Адв. Людмилова: Съгласна съм.

              С оглед направените изявления между страните Съдът счита, че свидетелите следва да бъдат освободени, за което

                          ОПРЕДЕЛИ:

             ОСВОБОЖДАВА явилите се в днешното съдебно заседание свидетели и вещо лице.

             СНЕМА самоличността на подсъдимия:

   Ц.М.Ц. роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, месторабота „Виолина” ООД-Видин, ЕГН **********.

   ПОДСЪДИМИЯТ Ц: Получил съм в срок препис от обвинителният акт.

              На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Относно хода на съдебното производство заявявам, че със защитата на подсъдимия както и със самия подсъдим сме постигнали съгласие относно вината на същия и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.             

   ПОДСЪДИМИЯТ Попов: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

              АДВ. Людмилова: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам изразеното изявление от прокуратурата за прекратяване на наказателното производство със споразумение.

               ПОДСЪДИМИЯТ Ц.: Нямам искания за отводи, желая делото да приключи със споразумение, като заявявам, че се признавам за виновен.

              ПРОКУРОР : Със защитата на подсъдимия постигнахме съгласие относно следното:

    ПОДСЪДИМИЯТ Ц.М.Ц. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, месторабота „Виолина” ООД-Видин, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 09.06.2011 г. в гр. Видин към 19.15 часа, на ул. „Екзарх Йосиф”, в близост до бензиностанция „КДМ”, в посока бул. „Панония” управлявал МПС-мотопед „СИМ Джунгла”, модел „50” с ДК № ВН **** М, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.66 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза-протокол № 84/12.06.2011 г.-престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание същия текст, във вр. с чл. 55, ал. 1, б.”б” от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказанието „пробация” на основание чл. 42а, ал. 2, т.1 от НК, като съвкупност от следните пробационни мерки:

-         задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца-при периодичност два пъти седмично.

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.

        На основание чл. 343г от НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от дата на отнемане на СУМПС.

               ПОДСЪДИМИЯТ Ц.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

               АДВ. Людмилова: Смятам, че така постигнатото споразумение следва да бъде одобрено от Районния съд. Не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено в смисъла, с който сме постигнали с РП – Видин.

              На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:  

               Днес 28.06.2011 г. между Районна прокуратура – Видин, представлявана от прокурор Младенов, подсъдимият Ц.М.Ц. и неговият защитник адвокат Людмилова се сключи следното окончателно споразумение:        

   Подсъдимият Ц.М.Ц. роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, месторабота „Виолина” ООД-Видин, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 09.06.2011 г. в гр. Видин към 19.15 часа, на ул. „Екзарх Йосиф”, в близост до бензиностанция „КДМ”, в посока бул. „Панония” управлявал МПС-мотопед „СИМ Джунгла”, модел „50” с ДК № ВН **** М, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.66 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза-протокол № 84/12.06.2011 г.-престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание същия текст, във вр. с чл. 55, ал. 1, б.”б” от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „пробация” на основание чл. 42а, ал. 2, т.1 от НК, като съвкупност от следните пробационни мерки:

-         задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца-при периодичност два пъти седмично.

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.

        На основание чл. 343г от НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от дата на отнемане на СУМПС.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                          ПРОКУРОР:

           /Ц. Ц./                                                  /Е. Младенов/

 

ЗАЩИТНИК:

          /адв.Людмилова/

 

               Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК

                            ОПРЕДЕЛИ:

              ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия Ц. и адвокат – защитника му Людмилова.

              ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 911/2011 г. по описа на ВРС.

              Определението е окончателно.            

              Протоколът написан в с.з. в 11.10  часа.

 

 

   

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници