Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 835-2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. Видин, 27. 06. 2011 г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на  27 ЮНИ 2011 година

 

                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                                 Съдебни заседатели:1.ФИЛАРЕТА ПЕТРОВА

                        2.ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА

 

при участието на секретаря……….......Красимира Илиева

 прокурора   Светослав Кръстев......сложи за разглеждане

НДОХ  835....................  по описа за 2011 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  15.00 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Кръстев .

Подсъдимият  Д.К.В.- редовно призован-  се явява лично.

Свидетелите И.А.Ч., А.К.В., Г.Й.Г. и М.Н.А.- редовно призвани - налице.

Вещото лице И.В.И.- редовно призован- налице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ В.:Моля да не се дава ход на делото , тъй като желая да сключа споразумение с РП Видин и моля да ми се назначи защитник.

Съдът  като съобрази становището на подсъдимият, както и обстоятелството , че няма законови пречки за даване ход на делото при условията на глава 29 от НПК

                               О П Р Е Д Е Л И:

Допуска правна помощ по отношение на подсъдимия Д.К.В., за което да се изпрати писмо до АК Видин за определяне на служебен защитник.

Дава 20 минути почивка.

На именното повикване в  15.20 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Кръстев .

Подсъдимият  Д.К.В.- редовно призован-  се явява лично.

Свидетелите И.А.Ч., А.К.В., Г.Й.Г. и М.Н.А.- редовно призвани - налице.

Вещото лице И.В.И.- редовно призован- налице.

В залата се намира адв. С.Иванова от АК Видин определена за служебен защитник на подсъдимия, вписана под №559 в  НРПП.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ В.: Да се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава адв. Иванова.

Съдът

                      О П Р Е Д Е Л И :

                       ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО

СНЕМА самоличността на подсъдимия:

              Д.К.В., роден на ***г***, живущ ***,с постоянен адрес-*** българин, българско гражданство, средно образование, разведен, неосъждан, месторабота- „Спедстрой”-ЕООД гр.Варна с ЕГН- **********.

                Самоличността на подсъдимия се удостовери от лична карта № 604115090  издадена на 11.09.2009 год. от МВР Варна.

              ПОДСЪДИМИЯТ В.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни .

 Съдът                              О П Р Е Д Е Л И :

 Назначава адвокат Соня Иванова от АК- Видин, вписана под № 559 в НРПП за служебен защитник на подсъдимия Д.К.В..

 Снема самоличността на свидетелите, както следва:

            И.А.Ч.  - 48год. б.р.

            А.К.В. - 35год.б.р.

            Г.Й.Г.- 40год.,б.р.

              М.Н.А.- 43год.,б.р.

На свидетелите се разясни отговорността по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което се изведоха от съдебната зала.

          Сне се самоличността на вещото лице,както следва:

               И.В.И.-  64год. б.р.

На вещото лице се напомни отговорността по чл.291 от НК и същия обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.            

              На основание чл. 274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.

                       ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл. 274 от НПК и чл. 275 от НПК. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетелите и вещото лице.

 Адв. Иванова:- Също. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.

             Подсъдимия: Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Нямам искания за отводи и за събиране на нови доказателства.

С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилия се свидетел следва да бъде освободен, за което

                            ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава явилите  се свидетел и вещото лице.

Определя възнаграждение на вещото лице в размер на 15 лв. за явяването му в днешното съдебно заседание..

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия по силата на което, подсъдимият се признава за ВИНОВЕН в това, че на 08.02.2011г на главен път Е-79,на разклона за гара Макреш, в товарен автомобил марка „Волво” с ДК № В 1107 КН, собственост на  ЕООД”Спедстрой”-Варна, държал акцизни стоки без български акцизен бандерол какъвто се изисква по закон, съгласно чл.25,ал.1 от ЗТТИ, а именно: 100 броя кутии цигари марка „Ваисрой” червен, 80 мм със сръбски акцизен бандерол всяка на стойност 4.20 лева,всичките на стойност 420лева; 20 броя кутии цигари марка „Ваисрой” син, 80мм със  сръбски акцизен бандерол,всяка на стойност 4.20 лева,всичките на стойност 84.00 лева; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” червен, 100 мм със сръбски акцизен бандерол, всяка на стойност 3.00лв.,всичките на стойност 90.00 лева; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” син,100 мм със сръбски акцизен бандерол, всяка на стойност 3.00 лева, всичките на стойност 90.00 лева; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” светлосин 100 мм със сръбски акцизен бандерол, всяка на стойност 3.00 лв., всичките на стойност 90.00 лева; 40 броя кутии цигари марка „Монус” светлосин 80 мм със сръбски акцизен бандерол,всяка на стойност  3.00 лева, всичките на стойност 120.00 лева и 20 броя кутии цигари марка „Монус” син, 80 мм със сръбски акцизен бандерол, всяка на стойност 3.00 лева, всичките на стойност 60.00 лева, като всичките са на стойност 954.00 лева и случаят е немаловажен- престъпление по чл.234, ал.1 от НК за което и на основание чл.234, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 във връзка с чл.36 от НК подсъдимият със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание” Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА,  изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1, от НК да се отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 55, ал.3 от НК подсъдимият се съгласява да не му бъдат наложени предвидените по закон по леки наказания.

Подсъдимият се съгласява на основание чл.234, ал.3 от НПК –предмета на престъпление , а именно: 100 броя кутии цигари марка „Ваисрой” червен, 80 мм със сръбски акцизен бандерол ; 20 броя кутии цигари марка „Ваисрой” син, 80мм със  сръбски акцизен бандерол,; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” червен, 100 мм със сръбски акцизен бандерол,; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” син,100 мм със сръбски акцизен бандерол,; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” светлосин 100 мм със сръбски акцизен бандерол,; 40 броя кутии цигари марка „Монус” светлосин 80 мм със сръбски акцизен бандерол, и 20 броя кутии цигари марка „Монус” син, 80 мм със сръбски акцизен бандерол,  да се отнемат в полза на държавата.

Също така подсъдимият се съгласява да заплати и разноските  по делото, като по сметка на ОД на МВР- Видин да заплати сумата от 55.00 лв. изразходвана на досъдебното производство за изготвяне на експертиза, както и да заплати сумата от 15.00 лв. по сметка на ВСС, изразходвана за експертиза на съдебното производство.

 

     Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

Адв.ИВАНОВА: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона за което  моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ В.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Съгласен съм с него.   Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам,че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382,ал.6 от НПК СЪДЪТ ВПИСВА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОКОНЧАТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Подсъдимият Д.К.В., роден на ***г***, живущ ***,с постоянен адрес-*** българин, българско гражданство, средно образование, разведен, неосъждан, месторабота- „Спедстрой”-ЕООД гр.Варна с ЕГН- ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 08.02.2011г на главен път Е-79,на разклона за гара Макреш, в товарен автомобил марка „Волво” с ДК № В 1107 КН, собственост на  ЕООД”Спедстрой”-Варна, държал акцизни стоки без български акцизен бандерол какъвто се изисква по закон, съгласно чл.25,ал.1 от ЗТТИ, а именно: 100 броя кутии цигари марка „Ваисрой” червен, 80 мм със сръбски акцизен бандерол всяка на стойност 4.20 лева,всичките на стойност 420лева; 20 броя кутии цигари марка „Ваисрой” син, 80мм със  сръбски акцизен бандерол,всяка на стойност 4.20 лева,всичките на стойност 84.00 лева; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” червен, 100 мм със сръбски акцизен бандерол, всяка на стойност 3.00лв.,всичките на стойност 90.00 лева; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” син,100 мм със сръбски акцизен бандерол, всяка на стойност 3.00 лева, всичките на стойност 90.00 лева; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” светлосин 100 мм със сръбски акцизен бандерол, всяка на стойност 3.00 лв., всичките на стойност 90.00 лева; 40 броя кутии цигари марка „Монус” светлосин 80 мм със сръбски акцизен бандерол,всяка на стойност  3.00 лева, всичките на стойност 120.00 лева и 20 броя кутии цигари марка „Монус” син, 80 мм със сръбски акцизен бандерол, всяка на стойност 3.00 лева, всичките на стойност 60.00 лева, като всичките са на стойност 954.00 лева и случаят е немаловажен- престъпление по чл.234, ал.1 от НК за което и на основание чл.234, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.1 във връзка с чл.36 от НК подсъдимият Д.К.В.   със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание” Лишаване от свобода” за срок от ТРИ МЕСЕЦА,  изпълнението на което наказание на основание чл.66, ал.1, от НК да се отложи за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 55, ал.3 от НК подсъдимият  Д.К.В. със снета по делото самоличност  се съгласява да не му бъдат наложени предвидените по закон по леки наказания.

Подсъдимият  Д.К.В. със снета по делото самоличност     се съгласява на основание чл.234, ал.3 от НПК –предмета на престъпление , а именно: 100 броя кутии цигари марка „Ваисрой” червен, 80 мм със сръбски акцизен бандерол ; 20 броя кутии цигари марка „Ваисрой” син, 80мм със  сръбски акцизен бандерол,; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” червен, 100 мм със сръбски акцизен бандерол,; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” син,100 мм със сръбски акцизен бандерол,; 30 броя кутии цигари марка „Монус слимс” светлосин 100 мм със сръбски акцизен бандерол,; 40 броя кутии цигари марка „Монус” светлосин 80 мм със сръбски акцизен бандерол, и 20 броя кутии цигари марка „Монус” син, 80 мм със сръбски акцизен бандерол,  да се отнемат в полза на държавата.

 Подсъдимият  Д.К.В. със снета по делото самоличност     се съгласява да заплати и разноските  по делото, като по сметка на ОД на МВР- Видин да заплати сумата от 55.00 лв. изразходвана на досъдебното производство за изготвяне на експертиза, както и да заплати сумата от 15.00 лв. по сметка на ВСС, изразходвана за експертиза на съдебното производство.

 

  

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/Д. В./***/

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /С.КРЪСТЕВ/

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,

съдът ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия В. и адвокат защитника му  адв. С. Иванова.

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 825/2011г. по описа на Видински районен съд.

 На съдебните заседатели се изплати възнаграждение в размер на 4.45 лв. за явяването им по настоящето дело.

                Протоколът се написа в с.з. на 27.06.2011год. и заседанието завърши в 15.40 часа.

 

 

                РАЙОНЕН  СЪДИЯ:                       СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                                                                                                               2.

                                                   СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници