Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 717-2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин, 27 ЮНИ 2011 г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на  27 ЮНИ 2011 година.

 

                  Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                             Съдебни заседатели: 1.ФИЛАРЕТА ПЕТРОВА

                       2.ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА

при участието на секретаря………Красимира Илиева

прокурора   Емил Младенов.....……….сложи за разглеждане

НДОХ  717..……....................  по описа за 2011 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  13.40 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Младенов.

Подсъдимият-М.В.Г.- редовно призован- се явява с адв. В.Венелинова с пълномощно от днес.

Свидетелите В.Г.Ж., Д.А.Й., И.Ц.И., - редовно уведомени- не се явяват.

Свидетелите Илиян А.М. и Е.О.М.- редовно уведомени в предишно съдебно заседание се явяват лично.

Вещото лице Р.П.И.- редовно уведомен- налице.

В залата се явява адв. С. И. от АС при АК-Видин, вписана под № 559 в НРПП и посочена за адвокат за осъществяване правна помощ на подсъдимия.

Подсъдимия Г.: Не желая да ме защитава  адв. С. И., а съм си упълномощил адвокат защитник адв. В. В.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ:Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Да   се дава ход на делото.

АДВ. Венелинова: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

             

                                                    О П Р Е Д Е Л И :

                                               ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на подсъдимият, както следва:

М.В.Г., роден на ***г***, с адрес ***, българин, българско гражданство, неженен, без образование, осъждан, безработен с ЕГН- **********.

 Самоличността се сне по лична карта № 606704773 издадена на 14.09.2007 год. от МВР-Видин.

 Сне се самоличността на свидетелите, както следва:

Илиян А.М.-32 год.,б.р.

Е.О.М.-23 год.,б.р.

  На свидетелите се напомни отговорността по чл. 290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което се изведоха от съдебната зала.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

 Р.П.И. - 58год., б.р.

 На вещото лице се разясни отговорността по чл. 291 от НК и същият обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

                На основание чл. 274, ал. 1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл. 274. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетелите.

 Адв. Венелинова:- Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението. Моля съда да приеме като доказателства по делото актуална справка за съдимост на моят подзащитен ведно от която към настоящия момент същият има наложено административно наказание по АНД № 503/2007год. На РС- Видин и няма други присъди.

             Подсъдимия: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение.

С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилия се свидетел следва да бъдат освободен, за което

                            ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава явилите  се свидетели  и вещото лице.

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 15 лв. за явяването му в днешното с.з.

Съдът                        О П Р Е Д Е Л И :

 Приема като доказателство по делото справка за съдимост Рег. № 1306 от 27.06.2011год. на М.В.Г..

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия по силата на което, подсъдимият се признава за ВИНОВЕН в това, че на 06.03.2011г в гр.В. от паркинга пред бл.4,вх.Б, на к-с „Плиска”, направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство- лек автомобил ,марка „ВАЗ”,модел „ 2101” с рег. № ВН 43 18ВН, на стойност 320 лв.,собственост и от владението на В.Г.Ж. с ЕГН- ********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го ползва- престъпление по чл.346, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 от НК за което и на основание чл.346, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което  на основание чл.66 от НК да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

    Също така подсъдимият се съгласява да заплати и разноските  по делото, като по сметка на ОД на МВР- Видин да заплати сумата от 40.00 лв. изразходвана на досъдебното производство за изготвяне на експертиза, както и да заплати сумата от 30.00 лв. по сметка на ВСС, изразходвана за експертиза на съдебното производство.

Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

Адв.ВЕНЕЛИНОВА: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона за което  моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ Г.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Съгласен съм с него.   Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам,че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382,ал.6 от НПК СЪДЪТ ВПИСВА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОКОНЧАТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Подсъдимият М.В.Г., роден на ***г***, с адрес ***, българин, българско гражданство, неженен, без образование, осъждан, безработен с ЕГН- ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че   на 06.03.2011г в гр.В. от паркинга пред бл.4,вх.Б, на к-с „Плиска”, направил опит противозаконно да отнеме чуждо моторно превозно средство- лек автомобил ,марка „ВАЗ”,модел „ 2101” с рег. № ВН 43 18ВН, на стойност 320 лв.,собственост и от владението на В.Г.Ж. с ЕГН- ********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го ползва- престъпление по чл.346, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 от НК за което и на основание чл.346, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 от  във връзка с чл.54 във връзка с чл.36 от НК подсъдимият със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което  на основание чл.66 ал.1  от НК  се отлага за  срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

           Подсъдимият със снета по делото самоличност се съгласява да заплати  разноските  по делото, като по сметка на ОД на МВР- Видин да заплати сумата от 40.00 лв. изразходвана на досъдебното производство за изготвяне на експертиза, както и да заплати сумата от 30.00 лв. по сметка на ВСС, изразходвана за експертиза на съдебното производство.

  

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/М.Г./                                                 /В. В. /

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /Е .М./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,

съдът ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия Г. и адвокат защитника му  адв. В. Венелинова.

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 717/2011г. по описа на Видински районен съд.

Съдът се занима с взетата по отношение на М.В.Г. мярка за неотклонение взета на досъдебното производство.

На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът О П Р Е Д Е Л И :

Отменя взетата по отношение на М.В.Г. мярка за неотклонение „Подписка”.

 Определението досежно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд- Видин в 7 мо дневен срок от днес.

 На съдебните заседатели им се заплати възнаграждение в размер на 4.45 лв. за явяването им  в съдебно заседание.

Протоколът се написа в с.з. на 27.06.2011год. и заседанието завърши в 14.10 часа.

 

 

                РАЙОНЕН  СЪДИЯ:               СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

                                                                                                          2.                                                                                                             

 

                                                    СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници