Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 688-2011

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. Видин, 27. 06. 2011 г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на  27 ЮНИ 2011 година

 

                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

          Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря……….......Красимира Илиева

 прокурора   Лилия Цветкова......сложи за разглеждане

НДОХ  688....................  по описа за 2011 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  14.30 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Цветкова.

Подсъдимият  Ц.В.В.- редовно призован-  се явява лично.

Адвокат пълномощника му И.И. , редовно уведомен- не се явява. От същия по делото е постъпила молба с дата 27.06.2011г с която уведомява съда, че на същата дата е ангажиран като адвокат пред Софийски апелативен съд и не може да  се яви по настоящето дело. В залата се намира адв. С.Иванова с пълномощно от по-рано.

Свидетелят А.  А.- редовно призован- налице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРА: да се даде ход на делото.

Адв. С. ИВАНОВА: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ В.: Моля да  се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава адв. С. Иванова и не държа на присъствието на адв. И.И..

 Съдът                        О П Р Е Д Е Л И :

                       ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема  самоличността на свидетеля, както следва:

 А.А.А.- 38 год.,б.р.

            На свидетеля се разясни отговорността по чл.290 от НК и същия обеща да говори истината.             

              

ПРОКУРОРЪТ: Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетелят

 Адв. Иванова:- Също. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.

             Подсъдимия: Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение.

С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилия се свидетел следва да бъде освободен, за което

                            ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава явилия  се свидетел.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия по силата на което, подсъдимият се признава за ВИНОВЕН в това, че на 28.02.2011г около 00.10ч в гр.Видин  по ул.”Цар Асен І” в посока ул.”Баба Вида”, до блок № 27 , управлява моторно превозно средство- товарен автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Транспортер” с ДК№ СА 1631 МК, собственост на П. А. П. от гр.С., без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред с Наказателно постановление  № 2227/ 16.12.2010год., издадено от Началника на РУ”П”-Видин, влязло в законна сила на 07.02.2011год.- престъпление по чл.343в, ал.2 във вр.с ал.1 от НК, за което и на основание чл.343в, ал.2 във вр.с ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2,буква”б” от НК във връзка с чл.36 от НК подсъдимият  се съгласява да му бъде наложено и  да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ ,като съвкупност от следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване –два пъти седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

     Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

Адв.ИВАНОВА: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона за което  моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ В.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението. Съгласен съм с него.   Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам,че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382,ал.6 от НПК СЪДЪТ ВПИСВА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОКОНЧАТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Подсъдимият Ц.В.В., роден на ***г*** ,без гражданство, средно образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН- **********се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 28.02.2011г около 00.10ч в гр.Видин  по ул.”Цар Асен І” в посока ул.”Баба Вида”, до блок № 27 , управлява моторно превозно средство- товарен автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Транспортер” с ДК№ СА 1631 МК, собственост на П. А. П. от гр.С., без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му за такова деяние по административен ред с Наказателно постановление  № 2227/ 16.12.2010год., издадено от Началника на РУ”П”-Видин, влязло в законна сила на 07.02.2011год.- престъпление по чл.343в, ал.2 във вр.с ал.1 от НК, за което и на основание чл.343в, ал.2 във вр.с ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2,буква”б” от НК във връзка с чл.36 от НК подсъдимият Ц.В.В. със снета по делото самоличност  се съгласява да му бъде наложено и  да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ ,като съвкупност от следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване –два пъти седмично и 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

  

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/Ц.В./***/

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /Л.ЦВЕТКОВА/

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,

съдът ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия В. и адвокат защитника му  адв. С. Иванова.

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 688/2011г. по описа на Видински районен съд.

Съдът се занима с взетата по отношение на Ц.В.В. мярка за неотклонение взета на досъдебното производство.

На основание чл.309, ал.2 от НПК,

                           Съдът О П Р Е Д Е Л И :

Отменя взетата по отношение на Ц.В.В.  мярка за неотклонение „Подписка”.

 Определението досежно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд- Видин в 7 мо дневен срок от днес.

                Протоколът се написа в с.з. на 27.06.2011год. и заседанието завърши в 15.00 часа.

 

 

                РАЙОНЕН  СЪДИЯ:                   СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници