Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 675-2011

П Р О Т О К О Л

гр.Видин, 28.06.2011г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юни две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

                                            Съдебни заседатели: 1.

                                                                                      2.

 

при участието на секретаря В. У. и прокурора Л. Ц.

сложи за разглеждане НОХД № 675 по описа за 2011 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Ц.

Подсъдимият К.К.И. се явява лично.

В залата се намира адв.С.Л.Д., вписана под № 560 в НРПП, определена с писмо изх. № 375/16.06.2011г. на АС при АК – Видин и назначена с определение от закрито заседание на 17.06.2011г. за служебен защитник на подсъдимия К.К.И..

Свидетелят М.Ц.И. налице.

Свидетелят М.Ц.М. налице.

Свидетелят П.К.К. налице.

Свидетелят П.К.К. налице.

Свидетелят С.В.А. налице.

Свидетелят И.Н.Я. налице.

ИДПС Д. И. Д. редовно призована, призовката е получена на 10.06.2011г. лично, не се явява. По делото е постъпила служебна бележка от ОД на МВР – Видин, от която е видно, че Д. за времето от 26.06.2011г. до 29.06.2011г. е командирована в гр. Хисаря във връзка с изпълнение на служебни задължения.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. Л.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимия:

К.К.И., с ЕГН:**********,***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, разведен, основно образование, безработен, осъждан.

Самоличността на подсъдимия се удостовери от ЛК № 116915462 издадена на 09.11.2005г. от МВР-Видин, след което се върна на същия.

ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитата сме постигнали споразумение относно вината на същия, както и съответното наказание, което следва да му бъде наложено.

АДВ. Л.: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.

ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая да приключи със споразумение.

С оглед изнесеното съгласие за споразумение от страните Съдът намира, че явилите се в днешното съдебно заседание свидетели следва да бъдат освободени, за което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА свидетелите.

ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимия постигнахме съгласие относно виновността на последния както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:

 Подсъдимият К.К.И., с ЕГН:**********,***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, разведен, основно образование, безработен, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление, за времето от 05.02.2011 г. до 19.03.2011г. не изпълнил Заповед за защита от 07.01.2011 г. на Районен съд - гр. Видин както следва:

1.На 05.02.2011 г. около 10.30 ч. в гр. Видин, не изпълнил Заповед за защита от 07.01.2011г. на Районен съд - Видин, връчена му лично на 18.01.2011г. в частта, в която му е забранено да приближава на по-малко от 50 метра жилището на М.Ц.И.;

2.На 15.03.2011 г. около 21.00 ч. в гр. Видин не изпълнил Заповед за защита от 07.01.2011г. на Районен съд - Видин, връчена му лично на 18.01.2011г. в частта, в която му е забранено да приближава на по-малко от 50 метра И., а именно приближил същата на по-малко от 50 метра на публично място на паркинг на хипермаркет „Кауфланд";

3.На 19.03.2011 г. около 21.00 ч. не изпълнил Заповед за защита от 07.01.2011г. на Районен съд - Видин, връчена му лично на 18.01.2011г. в частта, в която му е забранено да приближава на по-малко от 50 метра жилището на М.Ц.И. – престъпление по чл.296, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и на основание чл.296, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” з срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:

Подсъдимият К.К.И., с ЕГН:**********,***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, българско гражданство, разведен, основно образование, безработен, осъждан се признава за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление, за времето от 05.02.2011 г. до 19.03.2011г. не изпълнил Заповед за защита от 07.01.2011 г. на Районен съд - гр. Видин както следва:

1.На 05.02.2011 г. около 10.30 ч. в гр. Видин, не изпълнил Заповед за защита от 07.01.2011г. на Районен съд - Видин, връчена му лично на 18.01.2011г. в частта, в която му е забранено да приближава на по-малко от 50 метра жилището на М.Ц.И.;

2.На 15.03.2011 г. около 21.00 ч. в гр. Видин не изпълнил Заповед за защита от 07.01.2011г. на Районен съд - Видин, връчена му лично на 18.01.2011г. в частта, в която му е забранено да приближава на по-малко от 50 метра И., а именно приближил същата на по-малко от 50 метра на публично място на паркинг на хипермаркет „Кауфланд";

3.На 19.03.2011 г. около 21.00 ч. не изпълнил Заповед за защита от 07.01.2011г. на Районен съд - Видин, връчена му лично на 18.01.2011г. в частта, в която му е забранено да приближава на по-малко от 50 метра жилището на М.Ц.И. – престъпление по чл.296, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, за което и на основание чл.296, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.54, ал.1 от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” з срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

 

ПОДСЪДИМ:                                          ПРОКУРОР:

           /К. И. /                                                /Л. Ц. /

 

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК:

          /адв. С. Л./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия К.И. и служебния защитник адв. С.Л.. 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия К.К.И., ЕГН **********  – „Подписка”.

Определението за отмяна на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред Видински окръжен съд в седемдневен срок от днес.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 675/2011 г. по описа на Видински районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание в 12.00  часа.    

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници