Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 338-2015

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                            гр.Видин, 24 юни 2015 г.

 

Видинският районен съд ……………................ в публично съдебно заседание на 24.06.2015 г. в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

                                                                   Съд.заседатели: 1. ...................................

                                                                                                    2. ...................................

 

при участието на секретаря Л. А.

и прокурора                           И. Целова                         сложи за разглеждане

НОХД № 338 по описа за  2015 г.                                                  докладвано

от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ

              На именното повикване в 16.10 часа се явиха:

                  За РП – Видин се явява прокурор Целова.

              Подсъдимият В.К. се явява лично.

              В залата се явява адв.Е.С. *** за служебен защитник на подсъдимия В.К..

              За ощетеното юридическо лице – „ЧЕЗ Разпределение България” – клон Видин редовно призовани, не се явява представител.

              Свидетелите З.П. и В.В. налице.

              Съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И :

              НАЗНАЧАВА за служебен защитник адв.Е.Б.С. на подсъдимия В.К.К..

              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

              ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.  

              АДВ.С.: Моля да дадете ход на делото.

              ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.

              Съдът

                         О П Р Е Д Е Л И :

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

    СНЕМА самоличността на подсъдимия:

    В.К.К. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, пенсионер, не осъждан, ЕГН: **********.

    ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

    СНЕМА самоличността на свидетелите:

    З.В.П.: 46 г., б.р.

    В.Л.В.: 37 г., б.р.

    На свидетелите се напомни отговорността по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което се изведоха от залата.

    На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

    ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.

    АДВ.С.: Нямам искания по чл.274 от НПК.  Постигнали сме споразумение с прокурора, според което подзащитният ми се признава за виновен за извършване на престъплението за това, че на 10.02.2015г. в с.Каленик, обл.Видин на ул. „Втора” № 7 при електрическото табло сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, с което е създал условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради и което на основание посочения текст и във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „ПРОБАЦИЯ” включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ ПРИЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите така изложеното споразумение, след като се убедите, че същото не противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ: Наясно съм с последиците от споразумението. Признавам се за виновен по повдигнатото обвинение. Не оспорвам фактическата обстановка. Наясно съм, че самопризнанието ще бъде използвано при определяне на наказанието.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                 СЛУЖ.ЗАЩИТНИК:

              /В. К./                                                           /адв.Е. С./

 

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                    /И. Целова/

 

 

Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384 във връзка с чл.382, ал.7 НПК

 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

 

          ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимия В.К.К. – роден на ***г***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, пенсионер, не осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 10.02.2015г. в с.Каленик, обл.Видин на ул. „Втора” № 7 при електрическото табло сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, с което е създал условия за непълното отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК, поради и което на основание посочения текст и във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК е съгласен да му бъде наложено наказание „ПРОБАЦИЯ” включваща следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК съдът НЕ ПРИЛАГА кумулативно предвиденото наказание „Глоба”.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 338/2015 г. по описа на Районен съд – Видин.

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

           Протоколът написан в с.з. в  16.30 часа.     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                        СЕКРЕТАР:

                                                                                                        

 

              След постановяване на присъдата съдът се занима с взетата мярка за неотклонение на подсъдимия, за което

                                              ОПРЕДЕЛИ:

              ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия В.К.К. – „Подписка”.

              Определението подлежи на обжалване и протест в седмодневен срок от днес пред ВОС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници