Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 704-2015

Р Е Ш Е Н И Е №

гр. В., 24.06.2015г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          В.ският районен съд, гражданско отделение, 3- ти състав в публично заседание на двадесет и втори юни през две хиляди и петнадесета година в състав:                                                                         

 

                                          Председател : Милена Стоянова

 

при секретаря О.П., като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 704 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 330 от ГПК във вр. с чл. 321, ал. 5 от ГПК вр. чл. 49, ал. 4 от СК.

Мотивиран от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между С.Т.Ц. с ЕГН ********** *** и  Ц.В.Ц. с ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански брак № 575 от 30.11.1980г., издаден от Община  В. по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка един към друг за бъдеще време.

Молителите са заявили, че нямат родени от брака непълнолетни деца.

Молителите са заявили, че нямат придобито по време на брака недвижимо имущество в режим на СИО, а движимите вещи са си поделили доброволно.

Молителите са заявили, че семейното жилище, находящо се в с. С., общ. В., ул. „П.” № * ще бъде предоставено за ползване на С.Т.Ц..

Молителите са заявили, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

След влизане в сила на решението за прекратяване на брака, жената ще носи предбрачното си фамилно име Л..

Разноските по делото се поемат от С.Т.Ц..

ОСЪЖДА С.Т.Ц. с ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 20.00 лева.

                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                 

                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Версия за печат
Свързани страници