Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 300-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 212

 

гр.Видин, 19.06.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното заседание на двадесети май през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                      Председател: Даниел Цветков                                                          

при секретаря Л.А., като разгледа докладваното от съдията Цветков НАХ дело №300/2015г. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от Ф.В.Н. ***, против Наказателно постановление №14-0953-001816/20.01.15г. на Началник отдел „ОП” към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл.179,  ал. 2 от ЗДвП- глоба в размер на 100лв.

            Процесуалния представител на жалбоподателя твърди в с.з., че НП е незаконосъобразно и моли съда да постанови решение с което го отмени изцяло .

          Представител на ответната страна не се явява в съдебно заседание.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 03.11.2014г. в гр.Видин, около 20.15ч. жалб. Н. се движел с л.а. „Митсубиши Каризма” с Рег.№ С 66 75 НХ по ул. „Екз. Йосиф І”. При наближаването на кръстовището с ул. „Митрополит Кирил” управляваният от жалб. Н. ла. попаднал в дупка на пътното платно, която не била обезопасена по никакъв начин, нито пък в близост до нея имало предупредителен знак за предстояща неравност на пътя. В следствие на попадането в дупката се стигнало до разкъсването на 2 от гумите на л.а и до деформацията на две от джантите.

Въпреки това, пристигналият на мястото служител на сектор „ПП” към ОДМВР-Видин-свид.Ц. приел, че жалб. Н. е нарушил чл. 20, ал.2 от ЗДвП и му съставил АУАН, като Н. възразил при предявяването на същия.

         Въз основа на така съставения акт, против жалбоподателя е издадено и обжалваното НП с което му е наложено посоченото по- горе административно наказание.

            Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства- административно-наказателната преписка и показанията на свидетелите  Н.Д.Ц. и Ивайло Цветанов Цеков. Показанията на двамата свидетели са убедителни, непротиворечиви и взаимно се подкрепят, поради и което съдът им дава вяра.

            При така установената по-горе фактическа обстановка, съдът намира, че издаденото НП е незаконосъобразно и необосновано, тъй като

от изложеното до момента съдът приема, че жалбоподателят не е осъществил от обективна и субективна страна изпълнителното деяние представляващо административно нарушение по смисъла на чл. 179, ал.2 от ЗДвП. Не можа да се докаже по един категоричен и убедителен начин от страна на АНО, че жалб. Н. ***, при управлението на посочения л.а. се е движел със скорост, която не е била съобразена с пътните условия, интензивността на движението и с други обстоятелства, които да са му попречили да спре пред възникналото „предвидимо препятствие”, а именно дупка на пътното платно с размери – радиус около 25-30см. и дълбочина 20см.

         Като се има предвид изложеното до момента и с оглед обсъждането на обстоятелствата относими към субективния елемент /наличието на вина/от състава на извършеното административно нарушение, то съдът стигна до извода за липсата на достатъчно такива. Тъй като настоящото производство е от административно- наказателен характер, същественото при него е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение (по смисъла на чл. 6 ЗАНН), дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП и дали е извършено от него виновно.  Тези предпоставки следва да бъдат установени и доказани от административно наказващия орган като представител на административно наказателното обвинение.  Следва да се подчертае, че отразеното в акта за административно нарушение не се счита за безспорно доказано, със самия факт на неговото съставяне, а е необходимо с установените доказателствени средства, да се докаже от страна на АНО, че отразеното в АУАН претендираното административно нарушение е извършено именно от лицето срещу което е инициирана преписката

           Съдът намира, че в конкретния казус по безспорен начин се  установи, че  жалбоподателят Н. не е извършил описаното в АУАН и НП нарушение, предвид събраните по делото  писмени и гласни доказателства, обсъдени по-горе от съда.

           В тази връзка съдът счита, че административно- наказващия орган не е изпълнил  задължението си визирано в разпоредбата на чл.  52, ал.4, от ЗАНН като е трябвало да прецени събраните доказателства, а при необходимост да извърши и разследване на спорните доказателства.

              От изложеното до момента, съдът счита, че  НП е издадено в пълно противоречие с процесуалните правила и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

           

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0953-001816/20.01.15г. на Началник отдел „ОП” към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя Н. е наложено административно наказание на основание чл.179,  ал. 2 от ЗДвП- глоба в размер на 100лв.

         Решението подлежи  на касационно обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщението му пред Административен съд гр. Видин.

           

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ

Версия за печат
Свързани страници