Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1395-2014

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин, 24.02. 2015 г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на 24 ФЕВРУАРИ 2015 година.

 

                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                                    Съдебни заседатели:1. Т.Т.

                                                                       2.  Р.Д.

при участието на секретаря………К.И.

прокурора   Илияна Целова......……….сложи за разглеждане

НДОХ  1395  по описа за 2014 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  15.00 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Целова.

Подсъдимият  М.В.К.- редовно призован- се явява лично и с адв.Л.М.

За Пострадалото ю.л. Ел Би Булкарикум ЕАД- редовно уведомени- представител не се явява.

 СВИДЕТЕЛИТЕ:

 И.П.П. – редовно уведомен- налице.

 П.К.Н.- редовно уведомен - налице.

И.Г.А.- редовно уведомена не се явява. От същата е получена молба, че не може да се яви в днешното с.-з., тъй като ще бъде извън територията на РБългария по лични причини.

Д. Юлиянова А.- редовно уведомен-налице.

П.М.П.- редовно уведомен-налице.

С.Л.Р.- редовно уведомен-налице.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА.

Р.П.И. редовно уведомен-налице.

Г.Н.Д.- редовно уведомен-налице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

          ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

          АДВ.М.: Да се даде ход на делото. Представям и моля да приемете, като доказателство за възстановяване на вредите  причинени на ощетеното ю .л. Ел Би Булкарикум ЕАД, вносна бележка за внесена сума в размер на 210.00лв. по депозитната сметка на Районен съд-Видин.

          ПОДСЪДИМИЯ К.: Да се даде ход на делото.

 Прокурора: Да се приеме.

              Съдът, намира, че няма пречки да се даде ход на делото и да се приеме, като доказателство по делото вносна бележка за внесена сума в размер на 210.00лв. по депозитната сметка на Районен съд-Видин, за което

                                                   ОПРЕДЕЛИ:

                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 Приема като доказателство по делото платежно нареждане от 24.02.2015год. за сумата в размер на 210.00лв., внесени по с-ка на Районен съд-Видин за възстановяване на вредите по НОХД № 1395/2014год. По описа на РС-Видин.

              Снема самоличността на подсъдимия.

              М.В.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********.

              Самоличността се сне  от лична карта № 644790378  издадена на 29.08.2013год. от МВР-Видин, след което същата се върна на подсъдимия.

               На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.   

                  Прокурора: Нямам искания за отводи и за нови доказателства. С оглед приобщеното в днешното с.з. доказателство, че подсъдимият е заплатил причинените щети ще моля да допуснете изменение на обвинението, като повдигам срещу същият ново такова, а именно:   в това, че за времето от 06.03.2014г до 07.03.2014г, включително в село Арчар, обл.Видин от пункт за изкупуване на мляко находящ се до Ветеринарна лечебница-село Арчар, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот-изваждане на халката на която се държи катинара и разбиване на секрета на бравата, отнел чужди движими вещи собственост на „Ел Би Булкарикум” ЕАД, Производствена база Видин, а именно: капак на вана за съхраняване на мляко с вместимост 250л, ведно с ел.мотор и командно табло на стойност 180.00лв и мерница за мляко с вместимост 25л. на стойност 30.00лв., като всичко на обща стойност 210лв. от владението на П.К.Н., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като да приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена- престъпление по чл.197, т.3 във връзка с чл.195,ал.1,т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК. В този смисъл моля съда и да не приема за съвместно разглеждане предявения граждански иск, тъй като щетите, за които подсъдимият е обвинен са възстановени.

 АДВ. М.:  Нямаме искания за нови доказателства и за отводи. Не възразяваме срещу така повдигнатото обвинение. Не желаем да се ползваме от допълнително време за организиране на защитата си.Моля да не се допуска предявения гр.иск по причините изложени от представителя на РП-Видин.

 ПОДСЪДИМИЯ: Нямам искания за отводи. Поддържам казаното от моят защитник.

 Съдът намира,  поисканото от прокуратуратата изменение на обвинението е допустимо.Същото е поради възникнали нови обстоятелства в съдебното заседание за което

                                    О П Р Е Д Е Л И :
 ДОПУСКА изменение на обвинението, като същото да се счита повдигнато срещу М.В.К. за това, че за времето от 06.03.2014г до 07.03.2014г, включително в село Арчар, обл.Видин от пункт за изкупуване на мляко находящ се до Ветеринарна лечебница-село Арчар, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот-изваждане на халката на която се държи катинара и разбиване на секрета на бравата, отнел чужди движими вещи собственост на „Ел Би Булкарикум” ЕАД, Производствена база Видин, а именно: капак на вана за съхраняване на мляко с вместимост 250л, ведно с ел.мотор и командно табло на стойност 180.00лв и мерница за мляко с вместимост 25л. на стойност 30.00лв., като всичко на обща стойност 210лв. от владението на П.К.Н., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като да приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена- престъпление по чл.197, т.3 във връзка с чл.195,ал.1,т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК.

 В предвид обстоятелството, че предмета на престъплението за което е повдигнато обвинение и за което обвинение е сезиран съда е възстановен видно от приобщеното, като доказателство в днешното с.з. платежно нареждане, Съдът счита, че не следва да приеме за съвместно разглеждане в наказателното проиводство предявения гр.иск от Ел.Би Булгарикум ЕАД, пострадалото ю.л. за което

                              О П Р Е Д Е Л И :

 НЕ ПРИЕМА за съвместно разглеждане в процеса на предявения от Ел.Би Булгарикум ЕАД граждански иск срещу подсъдимия в размер на 741.30 лв.

                        ПРОКУРОРЪТ: С оглед новото обвинение със защитата на подсъдимия сме постигнали споразумение, поради което моля да освободите свидетелите.

               Адв. Л.М.: Също. Заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.

  ПОДСЪДИМИЯ К.: Поддържам казаното от моят адвокат.

С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че свидетелите и вещото лице следва да бъдат освободени, за което

                                ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава явилите се свидетели и вещото лице.

На вещото лице се заплати възнаграждение в размер на 10.00 лв. за участието му в днешното с.з.

   ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия М.В.К. по силата на което, подсъдимият М.В.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 06.03.2014г до 07.03.2014г, включително в село Арчар, обл.Видин от пункт за изкупуване на мляко находящ се до Ветеринарна лечебница-село Арчар, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот-изваждане на халката на която се държи катинара и разбиване на секрета на бравата, отнел чужди движими вещи собственост на „Ел Би Булкарикум” ЕАД, Производствена база Видин, а именно: капак на вана за съхраняване на мляко с вместимост 250л, ведно с ел.мотор и командно табло на стойност 180.00лв и мерница за мляко с вместимост 25л. на стойност 30.00лв., като всичко на обща стойност 210лв. от владението на П.К.Н., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като да приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена- престъпление по чл.197, т.3 във връзка с чл.195,ал.1,т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК, за което и на основание чл.197, т.3 във връзка чл. 195,ал.1,т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2, буква”б” от НК подсъдимия М.В.К. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи наказание”ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки.

„Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК;

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от  ЕДНА ГОДИНА, на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК;

„Безвъзмезден труд в полза на обществото” 100/сто/ часа годишно за  ЕДНА  година, на основание чл.42а, ал.2, т.6 от НК,

 

Подсъдимия М.В.К. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата  от 53.05лв/петдесет и три лева и 05 ст./лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебното производство и в полза Районен съд-Видин сумата в размер на  20.00лв./петнадесет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство.

          Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

 Адв.Л.М.: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ М.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.

 

 Подсъдимият  М.В.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че за времето от 06.03.2014г до 07.03.2014г, включително в село Арчар, обл.Видин от пункт за изкупуване на мляко находящ се до Ветеринарна лечебница-село Арчар, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот-изваждане на халката на която се държи катинара и разбиване на секрета на бравата, отнел чужди движими вещи собственост на „Ел Би Булкарикум” ЕАД, Производствена база Видин, а именно: капак на вана за съхраняване на мляко с вместимост 250л, ведно с ел.мотор и командно табло на стойност 180.00лв и мерница за мляко с вместимост 25л. на стойност 30.00лв., като всичко на обща стойност 210лв. от владението на П.К.Н., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като да приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена- престъпление по чл.197, т.3 във връзка с чл.195,ал.1,т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК, за което и на основание чл.197, т.3 във връзка чл. 195,ал.1,т.3 във връзка с чл.194, ал.1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2, буква”б” от НК подсъдимия М.В.К. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи наказание”ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки.

„Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ЕДНА ГОДИНА с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК;

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от  ЕДНА ГОДИНА, на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК;

„Безвъзмезден труд в полза на обществото” 100/сто/ часа годишно за  ЕДНА  година, на основание чл.42а, ал.2, т.6 от НК,

Подсъдимия М.В.К. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата  от 53.05лв/петдесет и три лева и 05 ст./лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебното производство и в полза Районен съд-Видин сумата в размер на  20.00лв./петнадесет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство.

 

          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/М.К./                                      /Л.М./

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /ИЛИЯНА ЦЕЛОВА /

 

           СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК,

СЪДЪТ

 ОПРЕДЕЛИ:  

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия  М.В.К.  и адвокат защитника му адв.Л.М..

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 1359/2014г. по описа на Видински районен съд.

 

         На основание чл. 309 ал. 2 от НПК,

                                          О П Р Е Д Е Л И :

            ОТМЕНЯВА взетата по отношение на  подсъдимия М.В.К. мярка за неотклонение „Подписка”.

            На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.

          На съдебните заседатели се заплати възнаграждение в размер на 4.45 лева за участието им в днешното с.з.

          Протоколът се написа в с.з. и заседанието завърши  в 15.50  часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                          

 

                                                              2.      

                            СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници