Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1783-2014

Р Е Ш Е Н И Е  № 58

гр. Видин 24.02.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд  гражданска колегия в публичното

заседание на пети февруари

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                               

  Председател: НИНА НИКОЛОВА

                                                                

при секретаря М.П.  като разгледа докладваното от

съдията Николова  гр. дело № 1783 по описа за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

................................................................................................................................

            Воден от горните съображения, Съдът

Р Е Ш И:

            ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между А.С.Н. *** с ЕГН: ********** и П.И.Н.,*** и ЕГН: ********** , сключен с акт за граждански брак №0632 от 19.11.1989 г., съставен в община Видин, по взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище , находящо се в  гр.Видин, ул. Дунавска №36, ап. 56   на  А.С.Н.  с ЕГН: ********** и на П.И.Н.  с ЕГН: ********** .

Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка един към друг.

            Молителите са заявили, че недвижими вещи , придобити по време на брака ще поделят извънсъдебно или в отделно производство.

Собствеността върху движимите вещи , придобити по време на брака същите са поделили извънсъдебно.

След прекратяването на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име Н.

ОСЪЖДА А.С.Н.  с ЕГН: ********** да заплати окончателна държавна такса в размер на 10 лева.

ОСЪЖДА П.И.Н.  с ЕГН: ********** да заплати окончателна държавна такса в размер на 10 лева.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници