Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 158-2015

               Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е № 89

                                      гр.В., 25.02.2015 год.

 

                          В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

В.ският районен съд, дежурен съдия в публично заседание на осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                     

Председател : Милена Стоянова

 

при секретаря П.Й., като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА гр.дело № 158 по описа за 2015 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството е по чл.29, т. 9 по реда на чл.30 от ЗЗак.Д  и чл.25,т.3 и по реда на чл.26, ал.1 от ЗЗак.Д.

              Воден от горното, Съдът

                                                

                                    Р Е Ш И :

 

  ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетното дете С. Р. С. с ЕГН ********** в социална услуга ЦНСТ 2 „Д.” – гр. В..

  НАСТАНЯВА непълнолетното дете С. Р. С. с ЕГН ********** в ЦНСТ „за деца/младежи с увреждания”Д.” в гр. В., ул. И. В. № 15 за срок до настъпване на обстоятелствата, които ще доведат до отпадане, изменение или прекратяване на осН.анието за настаняване.   

             РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

              Решението може да бъде обжалвано пред ВОС от страните в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  М.С.

Версия за печат
Свързани страници