Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 161-2015

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 гр.Видин, 26 февруари 2015 г.

 

Видинският районен съд ........................................в публично съдебно заседание на 26.02.2015 г. в състав:

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

Съдебни заседатели: 1. ....................................

                                      2. ....................................

 

при участието на секретаря  Л. А.

 и прокурора                           В. Кръстева           сложи за разглеждане

ЧНД № 161  по описа за  2015 г.                                          докладвано

от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ

          На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

За РП – Видин се явява прокурор Кръстева.

Обвиняемият А. Ахмад Алнаасан М. доведен от ареста се явява лично.  

В залата се явява адв.Д.Г. служебен защитник на обвиняемия А. Ахмад Алнаасан М. от досъдебното производство.

В залата се явява А.Д. преводач от български език на арабски език и обратно.

Съдът

                               ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА за служебен защитник адв.Д.М.Г. на обвиняемия А. Ахмад Алнаасан М..

НАЗНАЧАВА преводач А.М.Д. на обвиняемия А. Ахмад Алнаасан М..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ.Г.: Моля да дадете ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на обвиняемия:

          А. АХМАД АЛНААСАН М., роден на ***г. в гр.Арар - Саудитска Арабия, сирийски гражданин, женен, със средно образование, не осъждан, безработен, адрес: без адресна регистрация в Р България.

          На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.  

          ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства.

          АДВ.Г.: Няма да соча други доказателства.

          ОБВИНЯЕМИЯТ: Няма да соча доказателства.

          Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че са налице условията за взимане на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража” на обвиняемия А. Ахмад Алнаасан М.. Считам, че от събраните доказателства до този момент на досъдебното производство може да се направи обосновано предположение, че е извършил деянието и има опасност същия да се укрие и ли да напусне Р България.

АДВ.Г.: Мисля, че не е необходимо да се вземе най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража” на обвиняемия, тъй като същия може да няма адрес в Р България, но има адрес в Р Франция. Процесуално следствените действия спрямо него са приключили, т.е. повдигнато му е обвинение. Наказанието, което е предвидено за повдигнатото му обвинение закона дава право делото да се гледа в отсъствието на обвиняемия ако не може да бъде намерен. Затова считам, че не следва да се вземе най-тежката мярка „Задържане под стража” по отношение на обвиняемия.

          ОБВИНЯЕМИЯТ: Съжалява, признава се за виновен. Целта беше да закарам съпругата ми във Франция, защото в Сирия е преследвана от ислямска държава. Не съм искал да нарушавам вашите закони.

          Съдът

                                       О П Р Е Д Е Л И :

          Определя възнаграждение на преводач А.М.Д. в размер на 30  лв. – бюджетни.

Съдът се оттегли на тайно съвещание, за да постанови определението си.

Съдът, след като се запозна с материалите по досъдебното производство № ЗМ 11/2015 г. по описа на ГПУ - Видин установи, че същото е образувано срещу А. Ахмад Алнаасан М. за извършено престъпление, а именно по чл.280, ал.2, т.3 и т.4 във вр. с ал.1, във вр. с чл.18, ал.1 от НК. От приложените гласни доказателства и писмени доказателствени средства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемия А. Ахмад Алнаасан М. е извършил престъплението, по което е обвинен. В подкрепа на обвинението са свидетелските показания на Стефан Дионисиев Стефанов – служител на ГКПП-Видин, от показанията на съпругата на обвиняемия – Ноур Алхаш Ахмад Алнаасан, изготвения фотоалбум във връзка с огледа на местопроизшествие, както и другите приложени писмени доказателства по делото, самопризнанията на обвиняемия дадени в днешното съдебно заседание. Така изброените по-горе доказателства кореспондират помежду си, взаимно се подкрепят и допълват, поради и което съдът им дава вяра.

От друга страна, като се съобрази с обстоятелството и с характера на повдигнатото обвинение спрямо обвиняемия А. Ахмад Алнаасан М. Съдът намира, че в конкретния случай са налице основанията съдържащи се в разпоредбата на чл.63, ал.1 и ал.2 от НПК, като също така настоящия съдебен състав приема, че е налице обоснованото предположение обвиняемия да се укрие или да извърши ново престъпление ако спрямо него не бъде взета най-тежката мярка за неотклонение, а именно „Задържане под стража”, тъй като същия няма постоянен адрес и установено местожителство на територията на страната.

Водим от горното и на основание чл.64, ал.4 НПК Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

              ВЗЕМА мярка за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА” спрямо обвиняемия А. АХМАД АЛНААСАН М., роден на ***г. в гр.Арар - Саудитска Арабия, сирийски гражданин, женен, със средно образование, не осъждан, безработен, адрес: без адресна регистрация в Р България.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в тридневен срок от днес пред ВОС, като обжалването не спира изпълнението, като в такъв случай Съдът насрочва делото пред ВОС на 05.03.2015 г. от 14.00 часа.

Протоколът написан в с.з. в 11.20 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                 СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници