Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1277-2014

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. Видин,17.02.2015г.

 

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  седемнадесети февруари   две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                        Председател: АНДРЕЙ  ДЕЧЕВ

           Съдебни заседатели: 1.Т.Ц.

                                                                               2.Д.Ц.

                                                                                        

при участието на секретаря Д.Ж. и прокурора  Кръстев    

сложи за разглеждане НОХ дело № 1277по описа за 2014г.

докладвано от съдия ДЕЧЕВ

          На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

          За районна прокуратура Видин се явява прокурора  Св.К

Подсъдимият  К.  С.П.  се явява лично и с адв.Б.  В.К. служебен защитник.

         Подсъдимият В.Г.И. се явява лично и с адв.М. служебен защитник.

Свидетелите налице с изключение на В.М., Ваньо М.,Й.Й..

Вещото лице Р.П.И. налице.

По хода на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв.Кирилова:Също.

Адв.М.:Също.

          Подс.П.: също.

          Подс. И.:също.

Подсъдимият :Също

          Съдът   О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на подсъдимите:

          К.С.П., роден на *** г. в гр. Видин, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********

В.Г.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********

             Прокурорът: Със защитника на подсъдимите  сме постигнали споразумение в следния смисъл:Подсъдимият К.С.П., роден на *** г. в гр. Видин, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2012 г. в с. Покрайна, обл. Видин, в съучастие  като извършител с В.Г.И., ЕГН **********, в условията на повторност в немаловажен случай, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, а именно повреждане на заключващ механизъм на входни врати на стаи в стопанска постройка, отнел чужди движими вещи-1 бр. меден казан за ракия с вместимост 200 литра, на стойност 150 лв.; 20 литра олио на обща стойност 44 лв.; 1 бр. нафтова помпа за трактор „ЮМЗ” на стойност 180 лв.; 1 бр. генератор и 2 бр.  бутала за същия трактор на обща стойност 90 лв.; 1 бр. медна пръскачна машина за лозе на стойност 45 лв.; 1 бр. ел.помпа за вода, марка „Вида-5”, на стойност 120 лв.; 1 бр. хидравлична помпа за трактор „ЮМЗ” на стойност 30 лв.;2 бр. глави за трактор „ДТ-20” на обща стойност 80 лв.; 1 бр. саморъчно направен монофазен електрожен на стойност 90 лв. и 1 бр. ъглошлайф, марка „Елтос” на стойност 90 лв., като всички вещи са на обща стойност 919 лева, от владението на Илия Цветанов Д., който е починал, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК,като на  същото основание и във вр. с чл.55,ал.1т.1 от НК следва да му се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10/десет/ месеца.

             На основание чл.66,ал.1 от НК  изпълнението на наложеното наказание”Лишаване от свобода” следва да се отложи за срок от 3/три години/ ,считано от влизане на споразумението в сила.

 

             Признава подсъдимия В.Г.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2012 г. в с. Покрайна, обл. Видин, в съучастие като извършител с К.С.П., ЕГН **********, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, а именно повреждане на заключващ механизъм на входни врати на стаи в стопанска постройка, отнел чужди движими вещи-1 бр. меден казан за ракия с вместимост 200 литра, на стойност 150 лв.; 20 литра олио на обща стойност 44 лв.; 1 бр. нафтова помпа за трактор „ЮМЗ” на стойност 180 лв.; 1 бр. генератор и 2 бр.  бутала за същия трактор на обща стойност 90 лв.; 1 бр. медна пръскачна машина за лозе на стойност 45 лв.; 1 бр. ел.помпа за вода, марка „Вида-5”, на стойност 120 лв.; 1 бр. хидравлична помпа за трактор „ЮМЗ” на стойност 30 лв.;2 бр. глави за трактор „ДТ-20” на обща стойност 80 лв.; 1 бр. саморъчно направен монофазен електрожен на стойност 90 лв. и 1 бр. ъглошлайф, марка „Елтос” на стойност 90 лв., като всички вещи са на обща стойност 919 лева, от владението на Илия Цветанов Д., който е починал, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, като на  същото основание и във вр. с чл.55,ал.1т.1 от НК следва да му се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/ месеца.

На основание чл.66,ал.1 от НК  изпълнението на наложеното наказание”Лишаване от свобода” следва да се отложи за срок от 3/три години/ ,считано от влизане на споразумението в сила.

           Адв.Кирилова:Моля да одобрите така постигнатото споразумение като непротиворечащо на закона и морала.Съгласен съм с него.

           Адв.М.: също.

           Подсъдимият П.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам условията на споразумението. Ясни са ми последиците от него, съгласен съм със споразумението и заявявам,че доброволно ще го подпиша, като се отказвам от съдебно разглеждане на делото  по общия ред.

           Подсъдимият И.:Също.

Съдът освобождава явилите се свидетели и вещото лице Р.п.И. ,на когото да се изплати възнаграждение в размер на 15 лева от бюджета на съда.

          Съдът на основание чл.384 във вр. с  чл.382,ал.6 от НПК

                            О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА  ОКОНЧАТЕЛНОТО  споразумение.

          Подсъдимият К.С.П., роден на *** г. в гр. Видин, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** се признава  за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2012 г. в с. Покрайна, обл. Видин, в съучастие  като извършител с В.Г.И., ЕГН **********, в условията на повторност в немаловажен случай, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, а именно повреждане на заключващ механизъм на входни врати на стаи в стопанска постройка, отнел чужди движими вещи-1 бр. меден казан за ракия с вместимост 200 литра, на стойност 150 лв.; 20 литра олио на обща стойност 44 лв.; 1 бр. нафтова помпа за трактор „ЮМЗ” на стойност 180 лв.; 1 бр. генератор и 2 бр.  бутала за същия трактор на обща стойност 90 лв.; 1 бр. медна пръскачна машина за лозе на стойност 45 лв.; 1 бр. ел.помпа за вода, марка „Вида-5”, на стойност 120 лв.; 1 бр. хидравлична помпа за трактор „ЮМЗ” на стойност 30 лв.;2 бр. глави за трактор „ДТ-20” на обща стойност 80 лв.; 1 бр. саморъчно направен монофазен електрожен на стойност 90 лв. и 1 бр. ъглошлайф, марка „Елтос” на стойност 90 лв., като всички вещи са на обща стойност 919 лева, от владението на Илия Цветанов Д., който е починал, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 и т. 7, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК,като на  същото основание и във вр. с чл.55,ал.1т.1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10/десет/ месеца.

             На основание чл.66,ал.1 от НК  изпълнението на наложеното наказание”Лишаване от свобода” отлага за срок от 3/три години/ ,считано от влизане на споразумението в сила.

 

             Признава подсъдимия В.Г.И., роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********се  за ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2012 г. в с. Покрайна, обл. Видин, в съучастие като извършител с К.С.П., ЕГН **********, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, а именно повреждане на заключващ механизъм на входни врати на стаи в стопанска постройка, отнел чужди движими вещи-1 бр. меден казан за ракия с вместимост 200 литра, на стойност 150 лв.; 20 литра олио на обща стойност 44 лв.; 1 бр. нафтова помпа за трактор „ЮМЗ” на стойност 180 лв.; 1 бр. генератор и 2 бр.  бутала за същия трактор на обща стойност 90 лв.; 1 бр. медна пръскачна машина за лозе на стойност 45 лв.; 1 бр. ел.помпа за вода, марка „Вида-5”, на стойност 120 лв.; 1 бр. хидравлична помпа за трактор „ЮМЗ” на стойност 30 лв.;2 бр. глави за трактор „ДТ-20” на обща стойност 80 лв.; 1 бр. саморъчно направен монофазен електрожен на стойност 90 лв. и 1 бр. ъглошлайф, марка „Елтос” на стойност 90 лв., като всички вещи са на обща стойност 919 лева, от владението на Илия Цветанов Д., който е починал, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, като на  същото основание и във вр. с чл.55,ал.1т.1 от НК му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 8/осем/ месеца.

               На основание чл.66,ал.1 от НК  изпълнението на наложеното наказание”Лишаване от свобода” отлага за срок от 3/три години/ ,считано от влизане на споразумението в сила.

               ОСЪЖДА подсъдимите К.С.П. и В.Г.И. със снета по делото самоличност да заплатят солидарно в полза на ОД на МВР, сумата в размер на  30.00 /тридесет/лв., разноски за съдебно- стоковедческа експертиза.

                  ОСЪЖДА подсъдимите   К.С.П. и В.Г.И. със снета по делото самоличност да заплатят солидарно в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ВРС сумата в размер на 45/четиридесет и пет/  лв. разноски за вещо лице в съдебното производство.

 

 

                                   СПОРАЗУМЕЛИ     СЕ:

 

ПОДСЪДИМ П.:                                                      ПРОКУРОР:

 

ПОДСЪДИМ И.:

 

Сл.защитник Кирилова:

 

Сл.защитник М.:

 

         Съдът на основание чл.384 във вр с чл.382, ал.7 от НПК установи, че  така изложеното споразумение не противоречи на закона и  морала,както и че причинената от деянието вреда е възстановено  изцяло на пострадалото лице, поради което на същото основание   

                               О П Р ЕД Е Л И :

        ОДОБРЯВА сключеното м/у страните по НОХД №1277/2014г. споразумение.

        ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД №1277/2014г по описа на ВРС.

       ОТМЕНЯ взетите мерки за неотклонение”подписки” спрямо подсъдимите К.С.П. и В.Г.И. на основание чл.309,ал.2 от НПК.

       

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и има силата на влязла в сила присъда и подлежи на обжалване в частта му относно мярката за неотклонение в 7-дневен срок от днес пред ВОС.

        ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на съдебните заседатели по 4.45 лева за явяването им.

        Протоколът написан в 10.00 часа.

 

 

    РАЙОНЕН  СЪДИЯ:                                    СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

    СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници