Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 31-2015

П Р О Т О К О Л

гр.Видин, 17.02.2015г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕРОНИКА СТАНКОВА

                                            Съдебни заседатели: 1. С.Б.

                                                                                       2. Б.С.

 

при участието на секретаря О.П. и прокурора Лилия Цветкова

сложи за разглеждане НОХД № 31 по описа за 2015 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Лилия Цветкова.

Подсъдимата Н.А.М., редовно призована се явява лично и с адв. Д.М. – служебен защитник от досъдебното производство.

Свидетелят и пострадал В.Ч.В., редовно призован налице.

Свидетелят Р.А.М., редовно призована, не се явява.

Свидетелят Г.С.П., редовно призован, не се явява.

Свидетелят Н.Г.С., нередовно призован не се явява. От изисканата справка за постоянен и настоящ адрес се установява, че същият е нередовно призован на адреса, посочен в справката.

Свидетелят Н.В.С., редовно призован налице.

Вещото лице Р.П.И., редовно призован налице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. М.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМАТА М.: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимата:

Н.А.М., с ЕГН **********, родена на *** ***, адрес ***, българка, с българско гражданство, разведена, образование – завършен трети клас, безработна, осъждана.

Самоличността на подсъдимата се удостовери от данни от досъдебното производство.

ПОДСЪДИМАТА: Получила съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. На основание чл.275 от НПК правя искане делото да приключи по реда на глава 29 от НПК, тъй като със защитата сме постигнали споразумение относно вината на подсъдимата, както и съответното наказание, което следва да й бъде наложено.

АДВ. М.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Поддържам направеното искане от представителя на РП-Видин.

ПОДСЪДИМАТА: Нямам искания за отводи на състава. Желая да приключи със споразумение.

С оглед изнесеното съгласие за споразумение от страните Съдът намира, че явилите се в днешното съдебно заседание свидетели следва да бъдат освободени, за което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА свидетелите и вещото лице.

Определя възнаграждение в размер на 15,00 лева от бюджета на съда на вещото лице Р.П.И.  за явяването му в днешното съдебно заседание.

ПРОКУРОРЪТ: Със защитата и подсъдимата постигнахме съгласие относно виновността на последната, както и налагане на съответно наказание, което има следния вид:

Подсъдимата Н.А.М., с ЕГН **********, родена на *** ***, адрес ***, българка, с българско гражданство, разведена, образование – завършен трети клас, безработна, осъждана се признава за ВИНОВНА в това, че на 08.09.2014 г. в условията на опасен рецидив от дом, находящ се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 34, отнела чужди движими вещи – 1 бр. мъжка кожена чанта настойност 20,00 /двадсет/ лева, 1 бр. мъжко кожено портмоне на стойност 5,00 /пет/ лева, ведно с намиращата се в него сума от 100,00 /сто/ лева и кожено калъфче за документи на стойност 2,00 /два/ лева, всички вещи на обща стойност 127,00 /сто двадесет и седем/ лева от владението и собствеността на В.Ч.В., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, за което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се съгласява да й бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.

Подсъдимата Н.А.М., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати в полза на ОД на МВР сумата от 30,00 лв. разноски за вещо лице на досъдебното производство, както и 15,00 /петнадесет/ лева, представляваща разноски за вещо лице по съдебното производство в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд

ПОДСЪДИМАТА: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:

Подсъдимата Н.А.М., с ЕГН **********, родена на *** ***, адрес ***, българка, с българско гражданство, разведена, образование – завършен трети клас, безработна, осъждана се признава за ВИНОВНА в това, че на 08.09.2014 г. в условията на опасен рецидив от дом, находящ се в гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 34, отнела чужди движими вещи – 1 бр. мъжка кожена чанта настойност 20,00 /двадсет/ лева, 1 бр. мъжко кожено портмоне на стойност 5,00 /пет/ лева, ведно с намиращата се в него сума от 100,00 /сто/ лева и кожено калъфче за документи на стойност 2,00 /два/ лева, всички вещи на обща стойност 127,00 /сто двадесет и седем/ лева от владението и собствеността на В.Ч.В., без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, за което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“ от НК, във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се съгласява да й бъде наложено и да изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от  ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието.

Подсъдимата Н.А.М., със снета по делото самоличност се съгласява да заплати в полза на ОД на МВР сумата от 30,00 лв. разноски за вещо лице на досъдебното производство, както и 15,00 /петнадесет/ лева, представляваща разноски за вещо лице по съдебното производство в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Видински районен съд

 

 

 

ПОДСЪДИМА:                                          ЗАЩИТНИК:

           /Н.М./                                           / адв. Д.М./

 

ПРОКУРОР:

          /Лилия Цветкова /

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Причинени имуществени вреди са репарирани, за което и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на Районна прокуратура – Видин, подсъдимата Н.М. и служебният защитник Д.М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на съдебните заседатели С.Б. и Б.С. за явяване в съдебно заседание в размер на по 4,45 /четири лева и четиридесет и пет ст./ за всеки един от тях от бюджета.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 31/2015г. по описа на Видински районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание.     

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           1.

                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                              2.

 

СЕКРЕТАР:

 

 

Съдът след като одобри постигнатото споразумение между страните се занима с мярката за неотклонение на подсъдимия, за което

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимата Н.А.М., с ЕГН: ********** – „Подписка”.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Видински окръжен съд в седемдневен срок от днес.

Съдебното заседание беше закрито в 10,48 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           1.

                                               СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                                                              2.

Версия за печат
Свързани страници