Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1981-2014

Р Е Ш Е Н И Е  № 56

гр. Видин 18.02.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд  гражданска колегия в публичното

заседание на четвърти февруари

през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                               

  Председател: НИНА НИКОЛОВА

                                                                

при секретаря М.П.  като разгледа докладваното от

съдията Николова  гр. дело № 1981 по описа за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

................................................................................................................................

            Воден от горните съображения, Съдът

Р Е Ш И:

            ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между Л.Т.М. ***,  с ЕГН:********** и Н.С.М.,***  ЕГН: **********, сключен с акт за граждански брак №11 от 04.12.1984 г., съставен в с.Н.С., община Н.С., по взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище , находящо се в с.Н.С., общ.Н.С., обл.Видин, ул.Фантастика №4  на  Л.Т.М. с ЕГН:**********.

Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка един към друг.

            Молителите са заявили, че нямат придобити по време на брака недвижими вещи.

Собствеността върху движимите вещи , придобити по време на брака същите са поделили извънсъдебно.

След прекратяването на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име С..

ОСЪЖДА Л.Т.М. с ЕГН:********** да заплати окончателна държавна такса в размер на 10 лева.  

ОСЪЖДА Н.С.М. с   ЕГН: ********** да заплати окончателна държавна такса в размер на 10 лв.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници