Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НОХД № 24-2015

                                         П Р И С Ъ Д А  №  88

                             

                                 гр. ВИДИН, 17.02.2015год.

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. ВИДИН на СЕДЕМНАДЕСЕТИ ФЕВРУАРИ две хиляди и петнадесета година в открито съдебно заседание в следния състав :

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                                       СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.Б.С.

                                                                            2.С.Б.

                                       

секретаря К.И. и в присъствието на прокурор Лилия Цветкова, разгледа докладвано от съдията ЙОСИФОВА наказателно общ характер дело № 24  по описа за 2015 год., въз основа на данните по делото и Закона, Съдът                         

                         П Р И С Ъ Д И :

 

      ПРИЗНАВА  подсъдимият С.А.Б., роден на ***г***, българин, български гражданин, основно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2015г  в гр.Видин, пред заведение за хранене” Меско” в района на ж.п. Гара-гр.Видин, отнел чужда движима вещ, а именно: 1 брой велосипед марка” Крос” на стойност 90 лева от владението и собственост на П.В.А. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е била върната,  поради което и на основание чл.197, т.1, във връзка с  чл.194, ал.1, във връзка чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК  ОСЪЖДА С.А.Б. със снета по делото самоличност на „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от ТРИ години с явяване и подписване пред пробационен служител, или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, на основание чл.42а, ал.2, т.1 от НК;

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от ТРИ години, на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК;

„Безвъзмезден труд в полза на обществото” 100/сто/ часа годишно за ТРИ поредни години, на основание чл.42а, ал.2, т.6 от НК, като ОПРАВДАВА подсъдимия С.А.Б. със снета по делото самоличност по първоначалното обвинение по чл.194, ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия С.А.Б. със снета по делото самоличност да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД МВР ВИДИН сумата  от 30.00лв/тридесет/лева, изразходвана за експертизи и възнаграждение на вещи лица на досъдебното производство и в полза Районен съд-Видин сумата в размер на   10.00лв./десет/ лева разноски по производството, изразходвани за вещо лице на съдебното производство.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Видин в петнадесетдневен срок, считано от обявяването й.

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                     2.

Версия за печат
Свързани страници