Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 29-2015

П Р О Т О К О Л

                                     гр.Видин, 18 февруари 2015 г.

 

Видинският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на 18.02.2015 година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

                                                         Съд.заседатели: 1. .....................................

                                                                                              2. .....................................

 

при участието на секретаря   Л. А.

и прокурора                             В. Кръстева        сложи за разглеждане

ЧНД № 29 по описа за 2015 г.                                               докладвано  

от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ

              На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

                  За РП – Видин се явява прокурор Кръстева.

              Осъденият М.С.М. *** се явява лично.  

              В залата се явява адв.Миглена Климентова Атанасова определена за служебен защитник от АС – Видин на ОСЪДЕНИЯ М.М..

              Съдът О П Р Е Д Е Л И :

              В залата се явява адв.Миглена Климентова Атанасова определена за служебен защитник от АС – Видин на ОСЪДЕНИЯ М.М..

              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

              ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

              АДВ.АТАНАСОВА: Моля да дадете ход на делото.

              ОСЪДЕНИЯТ: Моля да дадете ход на делото.

              Съдът

                        О П Р Е Д Е Л И :

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              Приема представените писмени доказателства по делото.

              СНЕМА самоличността на осъдения:

              М.С.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан, безработен, ЕГН **********.  

              ПРОКУРОРЪТ: Моля да приемете като писмено доказателство протокол от съдебно заседание от 27.01.2015г., от който е видно, че на осъдения М. е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, влязло в законна сила от същата дата, във връзка с извършено от същия престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, извършено на 10.09.2014г.

Няма да соча други доказателства.

              АДВ.АТАНАСОВА: Не възразявам.Няма да соча други доказателства.

              Съдът О П Р Е Д Е Л И :

              Приема представеното писмено доказателство от прокурора.

              ОСЪДЕНИЯТ: Няма да соча други доказателства. Моля да ми бъде направена кумулация.

              Съдът   

                                      О П Р Е Д Е Л И :

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

              ПРОКУРОРЪТ: Поддържам така внесеното предложение по чл.306, ал.1, т.1 от НПК на РП-Видин, като ви моля на основание чл.25-23 от НК да извършите групиране на наложените до момента наказания на осъдения М. по дела № НОХД № 1324/2014г. по описа на РС-Видин, НОХД № 1347/2014г. по описа на РС-Видин, НОХД № 1354/2014г. по описа на РС-Видин и НОХД № 1310/2014г. по описа на РС-Видин, като определите едно общо най-тежко измежду наложените до момента, а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг” режим.

                Моля ви на основание чл.24 от НК да увеличите така наложеното наказание с един месец имайки в предвид броят на влезлите в сила присъди.

 

              АДВ.АТАНАСОВА: Съгласна съм да се направи исканото групиране и да се наложи най-тежко наказание, а именно да се увеличи с един месец.

              ОСЪДЕНИЯТ: Съгласен съм с изложеното от прокурора.

              Съдът, като взе предвид приложените доказателства по делото намери становището на представителя на РП-Видин за основателно, като в конкретния случай РС-Видин намира, че са налице разпоредбите на чл.25-23 от НК по отношение на наложените наказания по НОХД № 1324/2014г. по описа на РС-Видин, НОХД № 1347/2014г. по описа на РС-Видин, НОХД № 1354/2014г. по описа на РС-Видин и НОХД № 1310/2014г. по описа на РС-Видин, тъй като деянията по посочените дела са извършени преди влизането в сила на присъда, по което и да е от тях.

              В предвид горното съдът      

                       О П Р Е Д Е Л И :

              На основание чл.25, ал.1 – 23, ал.1 от НК ДОПУСКА групиране на наказанията на осъдения М.С.М., роден на ***г***, българин, български гражданин, осъждан, безработен, ЕГН ********** по отношение на НОХД № 1324/2014г. по описа на РС-Видин, НОХД № 1347/2014г. по описа на РС-Видин, НОХД № 1354/2014г. по описа на РС-Видин и НОХД № 1310/2014г. по описа на РС-Видин, като съдът определя едно общо най-тежко измежду наложените до момента, а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от три месеца, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален „строг” режим.

               На основание чл.24 от НК съдът увеличава така наложеното наказание с един месец имайки в предвид броят на влезлите в сила присъди.

              На основание чл.25, ал.2 от НК съдът ПРИСПАДА времето, през което осъдения М. е търпял наказание „Лишаване от свобода” по някое от посочените по-горе наказания.

              ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране по реда на Глава 21 от НПК в 15 - дневен срок, считано от днес пред Видинският окръжен съд.

              Протоколът написан в с.з. в  16.00 часа.     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници