Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по НЧХД № 137-2014

П Р О Т О К О Л

                                             гр.Видин, 17.02.10.2015г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на СЕДЕМНАДЕСЕТИ февруари, две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                                            

 

при участието на секретаря К.И. и прокурора Лилия Цветкова сложи за разглеждане НОХД № 137 по описа за  2014 г. докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Цветкова.

Подсъдимия О.З. не се явява – нередовно призован.

 В залата се явявя адв. К.К. упълномощен с пълномощно от досъдебното производство.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. Кр.К.: Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, за което

ОПРЕДЕЛИ:

                                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 Приема предложение по чл.414, ал.1,т.1 от НПК на РП-Видин.

Прокурора: Нямам искания за събиране на други доказателства.

Адв. Кр.К.: Също.

Прокурора: Поддържам така направеното предложение и моля да се произнесе по реда на тълкуването, изпълнението на наказанието по чл.52 от НК- „Обществено порицание” да бъде изпълнено чрез еднократни публикации във в-к „Ние”.

Адв. Кр.К.: Няма пречки Съдът да се произнесе по така направеното искане за тълкуване, изпълнението на чл.52 от НК, а именно” Обществено порицание” чрез еднократни публикации във в-к „Ние”.

Съдът, като взе предвид постъпилото предложение, намира, че са налице изискванията на чл.414, ал.1,т.1 от НПК и следва да се допусне исканото тълкуване, като по отношение на наложеното с протоколно определение от 06.02.2014г.” Обществено порицание”, следва да се чете същото да бъде изпълнено чрез публикуване, еднократно във вестник”Ние”.

 Водим от горното,

                                     СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

 ДОПУСКА тълкуване, като следва да се чете, че наложеното наказание със споразумение от 06.02.2014г. на О.З. - „Обществено порицание” следва да бъде изпълнено чрез еднократна публикация във вестник” Ние”.

 

             Протоколът се написа в съдебното заседание и беше закрито в  15.25 часа.

 

           РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                    СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници