Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 1619-2014

П Р О Т О К О Л

 

                                             гр. Видин, 19.02.2015 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на деветнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА

                                            

при участието на секретаря........................... М. П. …………………      

и прокурора ……………………..................................... сложи за разглеждане

гражданско дело № 1619 по описа за  2014 г. ............................. докладвано

от   СЪДИЯТА НИКОЛОВА..............................................................

 

          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

            ИЩЕЦЪТ В.Л.Б. – уведомен по реда на чл. 56, ал. 2 от ГПК, не се явява и не изпраща представител.

            ОТВЕТНИКЪТ В.Л.Б. – редовно призован, не се явява и не се представлява.

            От ищеца е постъпила молба, с която заявява, че оттегля предявения иск и моли да се прекрати производството.

            Оттеглянето е направено преди приключване на първото заседание по делото и съгласно чл. 232 от ГПК съгласие на ответника не е необходимо, независимо от това ответникът е дал съгласие за прекратяване на делото.

На основание чл. 9 от тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да бъде осъден ищеца да заплати ДТ в размер на 25.00 лева.

С оглед горното и на основание чл. 232 от ГПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1619/2014 г., по описа на РС – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав.

ОСЪЖДА     В.Л.Б. с ЕГН ********** да заплати на Държавата по сметка на РС – Видин ДТ в размер на 25.00 лева.

Определението в прекратителната част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на страните пред ВОС.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.10 часа.     

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:            

         

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници