Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по гр.д. № 9-2015

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№205

В.ският районен съд,гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав :

Председател: Даниел Димитров

при секретаря................................ и с участието на прокурора.............................

изслуша   докладваното от  съдия Димитров    гр.дело № 9 по описа за 2015г. и за да се произнесе,взе предвид следното:

Горепосоченото дело е образувано по исковата молба на Н.В.И. *** против В.Т.М. ***.

От ответника ,в срока по чл.131 ГПК, е депозиран писмен отговор на исковата молба, с който се прави и възражение за неподсъдност на делото.

В случая същото е основателно, с оглед обстоятелството,че адреса на ответника е в гр.П..

В тази връзка и съобразно разпоредбата на чл.105 ГПК компетентният съд се явява Районен съд-П..

С оглед изложено производството пред ВРС следва да бъде прекратено,

Водим от горното и на основание чл.118 ал.2 ГПК Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 9 /2015г. по описа на В.ски районен съд.

Изпраща делото по подсъдност на РАЙОНЕН СЪД-П..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Определението може да се обжалва пред ВОС в едноседмичен срок от връчването му.

Версия за печат
Свързани страници