Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1700-2014

                                               Р Е Ш Е Н И Е № 68

                                            гр. В., 16.02.2015г.

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав в публично заседание на девети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

                                                              Председател : Милена Стоянова

                                                                                                                           

при секретаря П. Й. като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 1700 по описа за 2014 год. и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по Глава втора от Закона за защита  от домашното насилие /ЗЗДН/.

            Воден от горното, Съдът

                                                            

                                                 Р Е Ш И :

 

            УВАЖАВА подадената от Л.М.Н. с ЕГН ********** *** против М.И.Н. *** молба за защита срещу домашно насилие, като ЗАДЪЛЖАВА М.И.Н. *** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Л.М.Н. с ЕГН ********** ***.

ОТХВЪРЛЯ  молбата в останалата част като неоснователна.

ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита на Л.М.Н. с ЕГН ********** ***, препис от която да се изпрати на РУП- В..

Заповедта да съдържа последиците от неизпълнението й, а именно при неизпълнение на заповедта на съда полицейския орган констатирал нарушението задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.

НАЛАГА на М.И.Н. *** глоба в размер на 200.00 лева.

ОСЪЖДА М.И.Н. *** да заплати държавна такса в размер на 50,00лв. /петдесет лева/ по сметка на ВРС.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. В. в седемдневен срок от обявяването му на страните – 16.02.2015г.  

                                                                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  М.С.

Версия за печат
Свързани страници