Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1189-2014

                                  Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е   №71

 

                            гр.Видин, 11.02.2015 год.

 

                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично

заседание на единадесети февруари

през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                     Председател: Нина Николова

 

                                                              

при секретаря М.П.   и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от         съдия  Нина Николова        гр.дело № 1189 по описа за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

           

            Воден от горното, Съдът

 

 

                                                  Р Е Ш И :

 

            ЗАДЪЛЖАВА  Т.Б.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “К.Б.”, бл. 2, вх.. “В”, ет. VІ, ап. 60 да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Е.М.И. ,  с ЕГН : ********** *** , лично и като майка и законна представителка на малолетното си дете П.Т.Б. , с ЕГН : **********              

ЗАДЪЛЖАВА  Т.Б.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “К.Б.”, бл. 2, вх.. “В”, ет. VІ, ап. 60  да не  се  приближава до  Е.М.И. ,  с ЕГН : **********   от  гр. Видин, и П.Т.Б. , с ЕГН : **********  , представляван от неговата майка и законна представителка Е.М.И. с ЕГН : ********** на разстояние от 100 метра  , както и до  жилището им в гр. Видин ул. „П.Я. „ № 6, вх.”Б”, ет. ІІ, ап.22 , до   местоработата на Е.М.И. *** и крепостта „ Б.В. „ в гр. Видин , както и до  ЦДГ № 1 „Ж.П.Г. „ , което се посещава от малолетиня П.Т.Б. , с ЕГН : **********  , а така също и да не посещава местата за социални контакти и отдих на  Е.М.И. ,  с ЕГН : **********   от  гр. Видин, и П.Т.Б. , с ЕГН : **********  , представляван от неговата майка и законна представителка Е.М.И. с ЕГН : **********   в  срок от 18 месеца.

   Да се издаде заповед за защита.

ОСЪЖДА Т.Б.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “К.Б.”, бл. 2, вх. “В”, ет. VІ, ап. 60, да заплати в полза на държавния бюджет по сметка на ВРС глоба в размер на 200 лева.

ОСЪЖДА Т.Б.И. с ЕГН: **********, от гр. Видин, ж. к. “К.Б.”, бл. 2, вх.. “В”, ет. VІ, ап. 60  , да заплати на Държавата по сметка на ВРС  ДТ в размер на 15 лева.

Преписи от решението и заповедта да се връчат на страните и да се изпратят на РУ на МВР Видин.

            Решението може да бъде обжалвано от страните в 7-дневен срок от връчването му пред Видински окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници