Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 68-2015

                                                   Р Е Ш Е Н И Е № 40  

 

гр. В. 16.02.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            В.ският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и девети януари две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                       Председател:Даниел Димитров

                                                                       Съдебни заседатели:

                                                                       Членове:

при секретаря Е. Н. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело № 68 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 30, ал.1 от ЗЗак.Д.

            Делото е образувано по молба на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”– Б..

Водим от горното, Съдът

 

                                             Р      Е     Ш     И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето И.В. И., ЕГН ********** в социална услуга от резидентен тип „Кризисен център” към КСУДС-В..

НАСТАНЯВА детето И.В. И., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на М.Н.С., ЕГН **********, с адрес:***, със срок до навършване пълнолетие или до промяна или отпадане на основанието за настаняването му, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемните родители.      

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - В. в седмодневен срок от връчване на препис.

Обжалването не спира изпълнението.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

                                              

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници