Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 50-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 61

 

гр. В., 13.02.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           В.ският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на пети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                 Председател: Даниел Димитров

                                                                 Съдебни заседатели:

                                                                 Членове:

при секретаря Е. Н. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело N 50 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.

         Делото е образувано по молбата на Дирекция „Социално подпомагане” – В., с която се иска детето Н.Б.М., ЕГН ********** да бъде настанено в професионалното приемно семейство на К.П.П. с ЕГН ********** и М.В.П. с ЕГН ********** и двамата с адрес:***.

        Водим от горното, Съдът

 

                                               Р   Е        Ш         И:

 

          НАСТАНЯВА детето Н.Б.М., ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на К.П.П. с ЕГН ********** и М.В.П. с ЕГН ********** и двамата с адрес:***, със срок до навършване пълнолетие на детето, а в случай, че учи-до завършването на средното образование, но не повече от 20 годишна възраст, или до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за настаняване.

ПОСТАНОВЯВА, съгласно чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемните семейства и настаняване на деца в тях при необходимост, установена от отдел “Закрила на детето”, да се ползва социалната услуга-“заместваща приемна грижа”.  

        Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - В. в седмодневен срок от връчване на препис.

        Обжалването не спира изпълнението.

        Решението подлежи на незабавно изпълнение.    

                                                 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници