Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 95-2015

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр. Видин, 11 ФЕВРУАРИ 2015 г.

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на 11  ФЕВРУАРИ 2015 година.

 

                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

при участието на секретаря………К.И.

прокурора Емил  Младенов.……….сложи за разглеждане

НДОХ  95  по описа за 2015 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  15.00часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Младенов.

Подсъдимият  В.Т.З.- редовно призован- се явява лично  и с адв. Г.Г. с пълномощно от  по рано.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото предвид наличието на съгласие за споразумение със защитата.

Адв. Г.: Да се даде ход на делото. От името на моя подзащитен заявявам, че сме съгласни с постигнатото споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам казаното от моят адвокат.

Съдът

                                       ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ход на делото.

Снема самоличността на подсъдимия:

В.Т.З., роден на *** ***, българин, български гражданин. с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********.

 Самоличността се сне от лична карта № 642847815,издадена на 10.10.2011г. от МВР- Видин, след което същата се върна на подсъдимия.

Съдът докладва делото.

Делото е внесено и образувано по споразумение на Районна прокуратура Видин с адвокат от АК- София -Г.Г. в качеството му на защитник на обвиняемия В.Т.З. ***, с което страните са постигнали съгласие относно извършеното деяние, формата на вината и наказанието, което следва да бъде понесено от З..

На основание чл.382 ал.4 от НПК, съдът запитва обвиняемия, разбирали обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдимият З.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.

На основание чл.382, ал.5 от НПК, Съдът предложи на страните да се промени размера на предвиденото в споразумението наказание, като същото да бъде „ Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл.66, ал.1 от НК, както и да се допълни относно веществените доказателства- свидетелство за регистрация част 1, издадено от МВР-ПП-Пловдив: Свидетелство за регистрация Част 1 издадено от ПП при МВР-София  от 05.03.2014г и Свидетелство за регистрация Част 2 от 05.03.2014г ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ  на органите които са ги издали.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с така предложените промени, като на подсъдимия се наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл.66, ал.1 от НК както и относно веществените доказателства- свидетелство за регистрация част 1, издадено от МВР-ПП-Пловдив: Свидетелство за регистрация Част 1 издадено от ПП при МВР-София  от 05.03.2014г и Свидетелство за регистрация Част 2 от 05.03.2014г да бъдат върнати  на органите които са ги издали.Ще Ви моля да одобрите споразумението с посочените промени след като се убедите, че същото не противоречи на Закона и морала.

Адв.Г.: Съгласен съм с така предложените промени, като на подсъдимия се наложи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което да бъде отложено за срок от ТРИ ГОДИНИ на основание чл.66, ал.1 от НК както и относно веществените доказателства- свидетелство за регистрация част 1, издадено от МВР-ПП-Пловдив: Свидетелство за регистрация Част 1 издадено от ПП при МВР-София  от 05.03.2014г и Свидетелство за регистрация Част 2 от 05.03.2014г  да бъдат върнати  на органите които са ги издали.Моля да приемете предложеното споразумение ведно с направените промени, като окончателно такова и същото да бъде одобрено.

ПОДСЪДИМИЯТ:  Съгласен съм с предложените промени. Разбирам последиците от същите и заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението в така предложения окончателен вид.

На основание чл. 382, ал. 6 от НПК

Съдът    

                                    ОПРЕДЕЛИ:

Да се впише в протокола съдържанието на окончателното споразумение.

Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение в съдебния протокол, както следва:  ПОДСЪДИМИЯ В.Т.З., роден на *** ***, българин, български гражданин. с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за виновен в това, че на 29.09.2011 год. в гр.Видин, в сградата на КАП-ПП при ОД на МВР-Видин, чрез използване на неистински документ-Договор за покупко-продажба от 04.01.2010 г. на МПС - лек автомобил марка „Ланд Ровер", модел „Рейндж Ровер" с рег.№ РВ 82 16 ВТ, рама № SALLMAMC42А102849, собственост   на    „П.Г.Ауто" ЕООД,    представлявано от П. Г. А. от гр.Пловдив, получил без правно основание чуждо движимо имущество, а именно: лек автомобил марка „Ланд Ровер", модел „Рейндж Ровер", рама № SALLMAMC42А102849, на стойност 25 510лв. /двадесет и пет хиляди, петстотин и десет лева/, с намерение да го присвои - престъпление по чл. 212, ал. 1 от НК поради което и на основание чл. 212, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия В.Т.З.  със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено наказание - „Лишаване от свобода" за срок от 1 /една/ година, чието изпълнение на основание чл. 66, ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

                Автомобилът - предмет на престъплението, а именно: лек автомобил марка „Ланд Ровер", модел „Рейндж Ровер" с рег.№ РВ 82 16 ВТ, рама № SALLMAMC42А102849, собственост   на    „П.Г.Ауто" ЕООД, представлявано от П. Г. А. от гр.Пловдив- е врнат на собственика.

                  Подсъдимият В.Т.З.  със снета по делото самоличност се съгласява приложеното по делото доказателство свидетелство за регистрация І-ва част, издадено на 13.06.2008г. от ПП при гр.Пловдив – да бъде върнато на органа който го е издал, а именно МВР- ПП-гр.Пловдив.

           Подсъдимият В.Т.З.  със снета по делото самоличност се съгласява приложеното по делото доказателство свидетелство за регистрация І-ва част, издадено на 05.03.2014г. от ПП при гр.София, ведно с свидетелство за регистрация Част ІІ-ра, издадена на 05.03.2014г от ПП-София – да бъдат върнати на органа който ги е издал, а именно МВР- ПП-гр.София.

Подсъдимият В.Т.З.  със снета по делото самоличност се съгласява да поеме разноските, направени по време на досъдебно производство, в размер на 86.37 /осемдесет и шест лева. тридесет и седем стотинки/ лева, изразходвани за изготвяне на съдебно-графическа експертиза.

                              СПОРАЗУМЕЛИ СЕ :

 

ПРОКУРОР:                                   ПОДСЪДИМ:

 

/ЕМИЛ МЛАДЕНОВ/                     /В.З. /

 

ЗАЩИТНИК:

                                   /Г. Г./

 

Съдът счита, че постигнатото споразумение не противоречи на Закона и морала, поради което и на основание чл.384 ал.3, във вр. с чл.382 ал.7 НПК

                                        ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура Видин, представлявана от прокурор Е.Младенов, подсъдимият В.З. и защитникът му адв. Г. Г. от САК.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 95/2015г. по описа на Видински районен съд.

Определението за прекратяване е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът се занима с взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение и като взе предвид, че на същият му е наложено условно наказание то счита, че са отпаднали основанията на взетата мярка за неотклонение, за което

                                 О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по отношение на В.Т.З.,  ЕГН: **********  мярка за неотклонение” Парична гаранция в размер на 300 лева”.

           На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.

 

Протоколът написан в съдебно заседание в 16.00 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                  СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници