Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2365-2014

Р Е Ш Е Н И Е  №  16

 

                          гр. В., 12.02.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на дванадесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав :

                                                                                       Председател : Владимир Крумов

                                                                                      Съдебни заседатели :

 

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора ………….…………   като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 2365 по описа за 2014 год. и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производството е по чл. 26, ал. 1 от ЗЗак.Д.

            Делото е образувано по искане на Д Д “СП”  – гр. В., с която се иска да бъде настанено детето В.А.Т. ЕГН **********, в социална услуга от резидентен тип – ЦНСТ 2 с. Н С, ул.”А.И.П.” № **.

......................................................................................................................

             

            Воден от горното, Съдът

 

                                                                    Р Е Ш И :

 

             Настанява детето В.А.Т. ЕГН **********, в социална услуга от резидентен тип – ЦНСТ * с. Н С, ул.”А.И.П.” № **, за отглеждане и възпитание за срок от две години, считан от 10.11.2014г.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. В. в седемдневен срок от връчването му на страните, като решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

 

                

                    Районен съдия :  / П /

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници