Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2059-2014

Р Е Ш Е Н И Е № 43

 

                                        гр. Видин, 12.02.2015 г.

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд, гражданска колегия, втори състав, в публичното заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                 

                                                               Председател : Нина Николова

при секретаря М.П. като разгледа докладваното от съдия Николова гр. дело № 2059 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

..........................................................................................................Мотивиран от горното Съдът,

 

           Р        Е       Ш      И :

 

            ИЗМЕНЯВА размера на месечната издръжка, която П.И.В., с ЕГН:**********,***  е осъден да заплаща по гр.д. № 39/2009г. по описа на ВРС на непълнолетните си деца В.П.И., с ЕГН: **********  и Д.П. И.,с ЕГН:**********, като УВЕЛИЧАВА този размер от 75.00 лева на 140.00 лева месечно за Д.П. И. и от 75 лева на 150 лева месечно за В.П.И..  

            ОСЪЖДА П.И.В., с ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАЩА на непълнолетното си дете В.П.И., с ЕГН: **********  подпомагана от нейната майка Л.Д.П.  месечна издръжка в размер 150 лева , считано от 30.10.2014г.  до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за заплащането й, ведно със законната лихва при забава при просрочие, като искът до пълния претендиран размер над присъдената сума до претендираната такава от  180.00 лева - ОТХВЪРЛЯ като недоказан.

            ОСЪЖДА П.И.В., с ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Д.П. И.,с ЕГН:********** члез неговата майка и законен представител Л.Д.П.  месечна издръжка в размер 120 лева , считано от 30.10.2014г.  до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за заплащането й, ведно със законната лихва при забава при просрочие, като искът до пълния претендиран размер над присъдената сума до претендираната такава от  130.00 лева - ОТХВЪРЛЯ като недоказан.

            ОСЪЖДА П.И.В., с ЕГН:**********,*** да заплати на  В.П.И., с ЕГН: ********** подпомагана от нейната майка Л.Д.П. и на Д.П. И.,с ЕГН:********** члез неговата майка и законен представител Л.Д.П.   сумата от 360 лева разноски в производството.

            ОСЪЖДА П.И.В., с ЕГН:**********,*** заплати сумата от 172.80 лева- държавна такса по сметка на ВРС върху увеличения размер на издръжката.

            ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта му относно увеличената месечна  издръжка.

Решението подлежи на въззивно обжалване от страните пред ВОС в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници