Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1837-2014

                                             Р Е Ш Е Н И Е  № 44  

 

                                           гр. Видин, 12.02.2015г.

                                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд, гражданска колегия, втори състав, в публичното заседание на двадесет и девети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                 

                                                                   Председател:Нина Николова

при секретаря М.П. като разгледа докладваното от съдия Николова гр. дело № 1837 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

..........................................................................................................Мотивиран от горното Съдът,

 

                                   Р        Е       Ш      И :

 

            ИЗМЕНЯВА размера на месечната издръжка, която М.М.Л., с ЕГН:**********, с адрес с.П.Е., обл.П., ул.Е.П. №*  е осъдена да заплаща по гр.д. № 1621/2009г. по описа на ВРС на малолетното си дете В.Т.В., с ЕГН: **********, подпомаган от -М.Л.П. с ЕГН:********** и Т.К.П. с ЕГН: **********, като УВЕЛИЧАВА този размер от 30.00 лева на 150.00 лева месечно.

            ОСЪЖДА М.М.Л., с ЕГН:**********, с адрес с.П.Е., обл.П., ул.Е.П. №* ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете В.Т.В., с ЕГН: **********, подпомаган от -М.Л.П. с ЕГН:********** и Т.К.П. с ЕГН: **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лева, считано от 18.09.2014г.  до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за заплащането й, ведно със законната лихва при забава при просрочие, като искът до пълния претендиран размер над присъдената сума до претендираната такава от  180.00 лева - ОТХВЪРЛЯ като недоказан.

         ОСЪЖДА  М.М.Л., с ЕГН:**********, с адрес с.П.Е., обл.П., ул.Е.П. №*  да заплати сумата от 172.80 лева- държавна такса по сметка на ВРС върху увеличения размер на издръжката.

ПОСТАНОВЯВА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта му относно увеличената месечна  издръжка.

Решението подлежи на въззивно обжалване от страните пред ВОС в двуседмичен срок, считано от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници