Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1459-2014

                        МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 50/03.02.2015 Г. ПО НОХД №1459/2014  Г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

          Делото е образувано по внесен обвинителен акт от Районна прокуратура-Видин, с който е повдигнато обвинение против подсъдимия М.В.М., роден на ***г. в гр.Видин,българин,български гражданин,с основно образование, неженен, безработен, живущ ***,неосъждан,ЕГН********** в това,че на 21.-8.2014г. в с.Раковица, общ.Макреш, обл.Видин по непредпазливост запалил чужд недвижим имот със значителна стойност,представляващ:стопанска постройка от 50кв.м. на стойност800.00лв.,козирка на стопанска постройка от 50 кв.м. на стойност 400.00лв. и намиращите се в постройката и под козирката недвижими вещи:960бр.бали с люцерна на стойност 4.00лв. за всяка или общо3840.00лв.,собственост на П.  Н.Р. ***,вследствие на което са последвали значителни вреди в размер на общо 5040.00лв.- престъпление по чл.331,ал.3,във вр. с ал.1,във вр. с чл.330,ал.1 от НК

         Представителят на РП-Видин заяви в с.з., че поддържа обвинението така, както е повдигнато с обвинителния акт.

         Подсъдимият, лично и чрез защитника си, заяви в с.з., че се признава за виновен по така повдигнатото обвинение и съжалява за стореното.

         По делото няма конституиран частен обвинител и граждански ищец.

         Съдът, като се запозна с доказателствата, прие за установено следното:

           На 21.08.2014г. около 08.30 ч. подс. М.М. и св.Ц.Ц. били изпратени от св. П.Н.Р. да почистят къпините около притежаваната от нея селскостопанска сграда - ползвана преди за кантар, находяща се в края на село Раковица, обл.Видин в бившия стопански двор, в която съхранявала 1000 бали от люцерна.До около 10.00 ч. двамата събрали на купчина изсечените храсти и подс. М.М. решил да ги запали с носена от него запалка,за да може по-бързо да си свършат работата. Свидетелят Ц.Ц. отишъл при св.В.И. в базата на последния, която се намирала на края на село Раковица, за да вземе тупалка, с която да гасят огъня, в случай че той започне да се разпространява.Около час след запалването на храстите, огънят започнал да загасва, двамата си тръгнали, като подс. М. се прибрал в къщи да обядва,а св.Ц. отишъл в базата на св.П.Р. да си почива. Около 14.30ч. подс.М.М. извикал св.Ц.Ц. и му казал, че св.П.Р. му се обадила и му казала,че в сградата, до която почиствали е възникнал пожар. Тогава двамата отишли на място и се опитали да загасят горящата стопанска постройка, но не успели .Преди тях пристигнал св.В.И. с цистерна с вода и няколко негови работника,които вече се опитвали да се справят с огъня.Малко по-късно пристигнал и пожарен екип,който впоследствие загасил възникналия пожар. При извършения оглед на местопроизшествие било установено,че в резултат на пожара са изгорели стопанска постройка от 50 кв.м., козирката й от 50 кв.м. и 960 бали с люцерна.

Според заключението на назначената и изготвена съдебно-строително-техническа и стоковедческа експертиза причинената вследствие на пожара вреда е в размер на 5 040,00 (пет хиляди и четиридесет) лв.

Според заключението на назначената и изготвена пожаро-техническа експертиза, причината за възникване на пожара е небрежност при боравене с открит огън, вследствие на изгаряне на горими отпадъци в близост до сградата.

          Така установената фактическа обстановка се потвърждава от  показанията на свидетелите свидетелските показания на В.И. (л.31-32), П.Р. (л.33-34), Р.Т. (л.35-36), Ц.Ц.(л.29-30), Ц.В. (л.32-33) и Б.И. (л.34-35); протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум (л.4-18),строително техническа и стоковедска експертиза (л.37-41), пожаро-техническа (л.42-49), свидетелство за съдимост (л.56-57), както  и от приетите писмени доказателства.

         Между посочените гласни и писмени доказателства няма противоречие, поради което Съдът ги кредитира.

         Подсъдимият  М. се признава за виновен, съжалява за стореното и се разкайва, съдейства на разследването, което следва да се отчете като смекчаващо отговорността обстоятелство.   Извършеното престъпление и участието на подсъдимия в него се доказва от показанията на свидетелите и заключенията на вещите лица, протокол за оглед на местопроизшествие и фотоалбум, които са последователни, логични, вътрешно непротиворечиви, поради което Съдът ги кредитира. От посочените гласни доказателства, се налага изводът относно извършеното деяние и авторството му. Всички установени по делото релевантни факти относно времето, начина и механизма на извършеното престъпно посегателство, по безспорен начин налагат извода, че именно подсъдимият е автор на престъплението, което е предмет на обвинителния акт.

           При това положение съдът счита, че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.331,ал.3,във вр. с ал.1,във вр. с чл.330,ал.1 от НК Видно от приложената справка за съдимост, подс. М. не е осъждан, което следва да се приеме за смекчаващо отговорността обстоятелство.

     От субективна страна деянието е извършено при условията на непредпазливост във формата на небрежност, тъй като М. не е целял пряко настъпването на престъпния резултат и не предвиждал общественоопасните последици, но е бил длъжен и обективно е могъл да ги предвиди. За субективната съставомерност при непредпазливите деяние в тази й форма е достатъчно наличието на възможност за общи представи относно настъпването на общественоопасните последици.

            От обективна страна подсъдимият М.В.М., роден на ***г. в гр.Видин,българин,български гражданин,с основно образование, неженен, безработен, живущ ***,неосъждан,ЕГН********** на 21.-8.2014г. в с.Раковица, общ.Макреш, обл.Видин по непредпазливост запалил чужд недвижим имот със значителна стойност,представляващ:стопанска постройка от 50кв.м. на стойност800.00лв.,козирка на стопанска постройка от 50 кв.м. на стойност 400.00лв. и намиращите се в постройката и под козирката недвижими вещи:960бр.бали с люцерна на стойност 4.00лв. за всяка или общо3840.00лв.,собственост на П.  Н.Р. ***,вследствие на което са последвали значителни вреди в размер на общо 5040.00лв.-престъпление по чл.331,ал.3,във вр. с ал.1,във вр. с чл.330,ал.1 от НК .

Съгласно константната практика на Върховния касационен съд имуществения критерии за съставомерния признак „значителни вреди" е свързан с размера на минималната работна заплата в страната и той е равен на стойността на четиринадесет минимални работни заплати или 4760,00 лева (към момента на осъществяване на престъплението),а причинените вреди са в размер на 5040,00 лв.

         Причина за извършеното деяние е ниската правна култура на подсъдимия.

         Имуществените вреди са възстановени изцяло на пострадалото лицеи, видно от изявлението на свидетеля П.Р. в съдебно заседание от 03.02.2015г. (с. 22).

        Налице са предпоставките за прилагане на чл. 78а от НК. Подсъдимият М. не е осъждан, не е освобождаван по реда на чл. 78а от НК, престъплението е извършено по непредпазливост, като законът предвижда наказание по-малко от лишаване от свобода до пет години, имуществените вреди са възстановени изцяло на пострадалото лице и не са налице забранителните предпоставки по чл. 78а НК.

        Съдът, съобразявайки горното и разпоредбата на чл. 54 от НК, приема, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще се постигнат, като подсъдимия М.В.М., роден на ***г. в гр.Видин,българин,български гражданин,с основно образование, неженен, безработен, живущ ***,неосъждан,ЕГН********** следва да се признае за ВИНОВЕН в това,че на 21.-8.2014г. в с.Раковица, общ.Макреш, обл.Видин по непредпазливост запалил чужд недвижим имот със значителна стойност,представляващ:стопанска постройка от 50кв.м. на стойност800.00лв.,козирка на стопанска постройка от 50 кв.м. на стойност 400.00лв. и намиращите се в постройката и под козирката недвижими вещи:960бр.бали с люцерна на стойност 4.00лв. за всяка или общо3840.00лв.,собственост на П.  Н.Р. ***,вследствие на което са последвали значителни вреди в размер на общо 5040.00лв.-престъпление по чл.331,ал.3,във вр. с ал.1,във вр. с чл.330,ал.1 от НК,като  на основание чл.78а от НК  следва да се освободи от наказателна отговорност и му се наложи  административно наказание”Глоба” в размер на  1000/хиляда/ лева.

           Следва да се отнеме в полза на държавата вещественото доказателство- средство за извършване на престъплението,яа именно 1бр.запалка черна на цвят.

            Следва да се осъди  подсъдимия М.В.М. със снета по делото самоличност да заплати по сметка на ОД МВР Видин сумата от 80.00лева разноски за  строително техническа и стоковедческа експертиза и 25.70лева разноски за пожаротехническа експертиза и по сметка на ВРС сумата от 15 лева ,разноски за явяването на вещото лице.

             Водим от горното Съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                  Р А Й О Н Е Н    С Ъ Д И Я  :

Версия за печат
Свързани страници