Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НОХД № 1260-2014

МОТИВИ към присъда № 44/28.01.2015г. по НОХД №1260 по описа на Видински районен съд за 2014г.

 

  Делото е образувано по внесен в Съда обвинителен акт на Районна прокуратура- Видин с който е повдигнато обвинение срещу: К.М.Х., роден на ................. г в гр. В., с постоянен адрес: гр. В., .............................., адрес за призоваване: ......................., българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН: **********,

ЗА Т О В А, Ч Е:

1. На 18.07.2014г. в гр. Видин, в условията на повторност и продължавано престъпление:

1.1.       от новострояща се сграда на ул. „Горазд" № 27 отнел чужди движими   вещи, както следва:   40  м.   удължител   с   макара   на   стойност   45лв. /четиридесет и пет лева/ и  30м. удължител на стойност 30 лв. /тридесет лева/,   всичко  на  обща  стойност 75 лв.  /седемдесет и  пет лева/ от владението   и   собственост  на   Ц.   М.  Д.,   без   негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

1.2.       чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - ключалка на багажник на лек автомобил марка "Мерцедес Е 200" с ДК № ВН 1989 ВК, собственост на Ц.М.Д., отнел чужди движими вещи: 4 бр. автоматични обезвъздушители, ъглови, с размер 1/2 цола, на обща стойност 46,80 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/; 4 бр. ВНР - редукции /преходи/, с размери 1x1/2 цола, на обща стойност 11,52 лв. /единадесет лева и петдесет и две стотинки/; 2 бр.колектори с 4 линии, отвор на  1  цол резба и с 24x19 цола резба с вентили,   на   обща   стойност   91,80  лв.   /деветдесет   и   един   лева   и осемдесет стотинки/; 6 бр. колектори с 3 линии, отвор на 1 цол резба и с 24x19 цола резба с вентили,  на обща стойност 219,60 лв. /двеста и деветнадесет лева и шестдесет стотинки/; 2 бр. колектори с 2 линии, отвор на  1   цол резба  и с 24x19 цола,  на обща стойност 21,00 лв. /двадесет и един лева/; 2 бр. холендери, никелирани, прави, на 1 цол, на обща стойност 21,60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/;  2 бр.   холендери,   никелирани, ъглови, на 1 цол, на обща стойност 30,00 лв. /тридесет лева/; 2 бр. преходи Ж /с вътрешна резба/, 32x1  цола, полипропиленови,   на   обща   стойност   12,48  лв.   /дванадесет  лева   ичетиридесет и осем стотинки/; 2 бр. Р-Р /полипропиленови/ колена, с вътрешна резба 32x1 цола, на обща стойност 15,72 лв. /петнадесет лева и седемдесет и две стотинки/; 30 бр. адаптори, с размер ф16, на обща стойност 66,60 лв. /шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки/; 4 бр. тефлонови ленти "Вюрт", с дебелина на лентата 0.1 мм., на обща стойност 5,28 лв. /пет лева и двадесет и осем стотинки/; 1 бр. ъглошлайф, марка "Щаер", на стойност 120 лв. /сто и двадесет лева/; 50 м. едножилен кабел - 6 кв.мм., на стойност 125 лв. /сто двадесет и пет лева/; 50 м. едножилен кабел - 4 кв.мм., на стойност 60 лв. /шестдесет лева/; 200 м. едножилен кабел - 1,5 кв.мм., на стойност 160 лв. /сто и шестдесет лева/ и 40 м. четирижилен кабел СВТ - 2,5 кв.мм., на стойност 128 лв. /сто двадесет и осем лева/, всичко на обща стойност 1135,40 лв. /хиляда сто тридесет и пет лева и четиридесет стотинки/, от владението и собственост на Ц.М.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,

всички вещи на обща стойност 1 210,40 лв. /хиляда двеста и десет лева и четиридесет стотинки/

- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК;

     2 . На 18.07.2014 г. в гр. Видин, ул. „Горазд" № 27, унищожил чужди движими вещи: 10 бр. мраморни плочи с размер 1,30 м./ 0,30 м., модел „Деликатус", на обща стойност 780 лв. /седемстотин и осемдесет лева/, собственост на Ц.М.Д. - престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

 В с. з. представителят на РП-Видин заяви, че поддържа повдигнатото обвинение срещу подсъдимия така, както е внесено с обвинителния акт.

                Подсъдимият в присъствието на защитника си  се призна за виновен по повдигнатото му обвинение, призна фактите и обстоятелствата отразени в кориците на досъдебното производство и в обвинителния акт, като изрази желание делото да бъде гледано по реда на Глава ХХVІІ от НПК-съкратено съдебно следствие- чл. 371, т.2 от НПК.

От събраните по делото доказателства, взети поотделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Свидетелят Ц.М.Д. притежава имот, находящ се в гр. Видин, на ул. „Горазд" №27.

Пострадалият  Д. и подс. К.М.Х. се познавали от по- рано, тъй като последният е брат на Милена Миткова Генчева, с която Д. съжителства на семейни начала.

На 18.07.2014г. около 21.30ч. подс. К.М.Х. отишъл до имота на свид. Д.,***, с намерение да извърши кражба на вещи, като за целта отвързал врата на двора и влязъл вътре. Там подс. Х. видял паркиран товарен автомобил, в който имало мраморни плоскости. Решил да ги вземе и посредством метална планка, която намерил в двора, напънал една от вратите на автомобила в областта на стъклото и така проникнал в автомобила. Започнал да изнася от колата мраморните плоскости. Докато ги изнасял от товарния автомобил, подсъдимият счупил 10 бр. мраморни плочи „Деликатус" с размер 1,30x0,30 м. След това подс. Х. влязъл в къщата на имота, която била в процес на строеж и била без врати. От новостроящата се сграда изнесъл 40м. удължител с макара и 30 м. удължител, които взел със себе си, напуснал имота на Д. и се отправил към кв. „Нов път" в гр. Видин. След като не намерил веднага купувач за откраднатите вещи, Х. решил да провери какво има в лекия автомобил на свид. Д..***, където пред дома на свид. Д. бил паркиран собствения му лек автомобил марка "Мерцедес", модел „Е 200" с ДК № ВН 1989 ВК. Х. разбил ключалката на багажника и взел следните вещи: 4 бр. автоматични обезвъздушители, ъглови, с размер 1/2 цола; 4 бр. ВНР - редукции /преходи/, с размери 1x1/2 цола; 2 бр. колектори с 4 линии, отвор на 1 цол резба и с 24x19 цола резба с вентили; 6 бр. колектори с 3 линии, отвор на 1 цол резба и с 24x19 цола резба с вентили; 2 бр. колектори с 2 линии, отвор на 1 цол резба и с 24x19 цола; 2 бр. холендери, никелирани, прави, на 1 цол; 2 бр. холендери, никелирани, ъглови, на 1 цол; 2 бр. преходи Ж /с вътрешна резба/, 32x1 цола, полипропиленови; 2 бр. Р-Р /полипропиленови/ колена, с вътрешна резба 32x1 цола; 30 бр. адаптори, с размер ф16; 4 бр. тефлонови ленти "Вюрт", с дебелина на лентата 0.1 мм.; 1 бр. ъглошлайф, марка "Щаер"; 50 м. едножилен кабел - 6 кв.мм.; 50 м. едножилен кабел - 4 кв.мм.; 200 м. едножилен кабел - 1,5 кв.мм. и 40 м. четирижилен кабел СВТ - 2,5 кв.мм. подс. Х. взел вещите, като впоследствие част от тях продал на неизвестни лица на пазара до магазин „Лидъл", а друга част предал в пункт за изкупуване на черни и цветни метали.

Видно от заключението на изготвената съдебно-стокова експертиза, пазарна стойност на вещите, предмет на кражба, възлиза общо на сумата от 1 210,40 лв. /хиляда двеста и десет лева и четиридесет стотинки/, а тази на вещите, предмет на унищожаване, възлиза на сумата от 780.00 лв. /седемстотин и осемдесет лева/.

Така установената фактическа обстановка по делото се потвърждава от приложените към делото писмени и гласни доказателства- свидетелските показания на Ц.М.Д., Н.Т.В., М.И.М.,  от самопризнанията на подс. Х., както и от изготвената експертиза. Съдът намира последната за компетентно извършена поради която и дава вяра. 

Така изброените доказателствата кореспондират по между си, взаимно се подкрепят и не си противоречат, поради което съдът им дава вяра.

От така изложеното до момента съдът приема, че от обектива и субективна страна подсъдимият Х. е извършил престъпното  деяние за което е обвинен.

От обективна страна,  на 18.07.2014г. в гр. Видин, в условията на повторност и продължавано престъпление извършил следното:

1.1. От новострояща се сграда на ул. „Горазд" № 27 отнел чужди движими   вещи, както следва:   40  м.   удължител   с   макара   на   стойност   45лв. /четиридесет и пет лева/ и  30м. удължител на стойност 30 лв. /тридесет лева/,   всичко  на  обща  стойност 75 лв.  /седемдесет и  пет лева/ от владението   и   собственост  на   Ц.   М.  Д.,   без   негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои;

1.2.Чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот - ключалка на багажник на лек автомобил марка "Мерцедес Е 200" с ДК № ВН 1989 ВК, собственост на Ц.М.Д., отнел чужди движими вещи: 4 бр. автоматични обезвъздушители, ъглови, с размер 1/2 цола, на обща стойност 46,80 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/; 4 бр. ВНР - редукции /преходи/, с размери 1x1/2 цола, на обща стойност 11,52 лв. /единадесет лева и петдесет и две стотинки/; 2 бр.колектори с 4 линии, отвор на  1  цол резба и с 24x19 цола резба с вентили,   на   обща   стойност   91,80  лв.   /деветдесет   и   един   лева   и осемдесет стотинки/; 6 бр. колектори с 3 линии, отвор на 1 цол резба и с 24x19 цола резба с вентили,  на обща стойност 219,60 лв. /двеста и деветнадесет лева и шестдесет стотинки/; 2 бр. колектори с 2 линии, отвор на  1   цол резба  и с 24x19 цола,  на обща стойност 21,00 лв. /двадесет и един лева/; 2 бр. холендери, никелирани, прави, на 1 цол, на обща стойност 21,60 лв. /двадесет и един лева и шестдесет стотинки/;  2 бр.   холендери,   никелирани, ъглови, на 1 цол, на обща стойност 30,00 лв. /тридесет лева/; 2 бр. преходи Ж /с вътрешна резба/, 32x1  цола, полипропиленови,   на   обща   стойност   12,48  лв.   /дванадесет  лева   ичетиридесет и осем стотинки/; 2 бр. Р-Р /полипропиленови/ колена, с вътрешна резба 32x1 цола, на обща стойност 15,72 лв. /петнадесет лева и седемдесет и две стотинки/; 30 бр. адаптори, с размер ф16, на обща стойност 66,60 лв. /шестдесет и шест лева и шестдесет стотинки/; 4 бр. тефлонови ленти "Вюрт", с дебелина на лентата 0.1 мм., на обща стойност 5,28 лв. /пет лева и двадесет и осем стотинки/; 1 бр. ъглошлайф, марка "Щаер", на стойност 120 лв. /сто и двадесет лева/; 50 м. едножилен кабел - 6 кв.мм., на стойност 125 лв. /сто двадесет и пет лева/; 50 м. едножилен кабел - 4 кв.мм., на стойност 60 лв. /шестдесет лева/; 200 м. едножилен кабел - 1,5 кв.мм., на стойност 160 лв. /сто и шестдесет лева/ и 40 м. четирижилен кабел СВТ - 2,5 кв.мм., на стойност 128 лв. /сто двадесет и осем лева/, всичко на обща стойност 1135,40 лв. /хиляда сто тридесет и пет лева и четиридесет стотинки/, от владението и собственост на Ц.М.Д., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои,

всички вещи на обща стойност 1 210,40 лв. /хиляда двеста и десет лева и четиридесет стотинки/

- престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК;

     2. На 18.07.2014 г. в гр. Видин, ул. „Горазд" № 27, унищожил чужди движими вещи: 10 бр. мраморни плочи с размер 1,30 м./ 0,30 м., модел „Деликатус", на обща стойност 780 лв. /седемстотин и осемдесет лева/, собственост на Ц.М.Д. - престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

От субективна страна подсъдимият е извършил престъплението при форма на вината-пряк умисъл, т.е. съзнавал е обществено опасния характер на извършеното, предвиждал е настъпването на обществено - опасните последици и е целял тяхното настъпване.

За извършеното от подсъдимия Х. престъпление по първия пункт на обвинението е предвидено наказание “лишаване от свобода”  от една до  десет години, а за извършеното престъпление по пункт 2 от същото е предвидено наказание „лишаване от свобода” за срок до пет години.

Х. се призна за виновен по повдигнатото му обвинение, направи пълни самопризнания във вр. с извършеното от него престъпно деяние, поради което настоящият съдебен състав, съобразявайки се и с чл. 373, ал.2 от НПК намира, че на същия следва да бъде наложено наказание при условието на чл. 55, ал.1 от НК и по двата пункта на обвинението, а именно „лишаване от свобода” за срок от 8 месеца, чието изпълнение да бъде отложено по реда на чл. 66, ал.1 от НК за срок от три години.

На основание чл. 23, ал.1 от НК Съдът определи едно общо, най- тежко наказание измежду наложените, а именно: „лишаване от свобода” за срок от 8 месеца, чието изпълнение да бъде отложено по реда на чл. 66, ал.1 от НК за срок от три години.

Според Съда, размерът на така наложеното наказание  ще постигне целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 от НК, като освен това ще въздейства възпитателно, както спрямо подсъдимия Х. да не извършва повече такъв вид престъпления, така и превантивно спрямо останалите членове на обществото.

Подсъдимият Х. следва да заплати  сумата от 1990.40лв. на граж. ищец  Ц.М.Д., която сума представлява нанесени на последния имуществени вреди в резултат на престъплението, тъй като съдебният състав намери иска за законосъобразен и основателен по размер, а така също и сумата от 300лв. направени от Д. разноски за повереник.

Подсъдимият Х. следва да заплати  сумата от 79.60лв. в полза на РС-Видин, ДТ върху уважения размер на гр. иск.

Съдът осъди подс. К.М.Х. да заплати и сумата от 30лв. в полза на ОДМВР-Видин, която представлява направени разноски за експертиза, както и сумата от 45лв. в полза на РС-Видин направени разноски за вещо лице.

Причина за извършеното престъпление от страна на подсъдимият е незачитането на установения правов ред в държавата и стремежът и към облагодетелстване по престъпен начин.

Воден от горното, съдът произнесе присъдата си.

 

 

                                                    Районен съдия:

Версия за печат
Свързани страници