Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 51-2015

П Р О Т О К О Л

                                             гр.Видин, 29.01.2015 г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на  двадесет и девети януари две хиляди и  петнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ПЕТКОВ

                                            Съдебни заседатели: 1. Р.Д.

                                                                                      2. Ц.В.                                                                     

 

при участието на секретаря М. В. и прокурора И. Ц.

сложи за разглеждане НОХД № 51  по описа за  2015 г. докладвано от СЪДИЯ П.

На именното повикване в  11.00  часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурорът Ц.

Подсъдимият  Х.В.М. се явява лично и с адв. К.Т. служебен защитник.

Съдът ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА адв. К.Д.Т.  за оказване правна помощ на подсъдимия Х.В.М. в процеса.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. Т.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СНЕМА самоличността на подсъдимия:

Х.В.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, реабилитиран, с ЕГН **********.

На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимия, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.

АДВ. Т.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимия и прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.382, ал.6 от НПК Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:             

Подсъдимият  Х.В.М. се признава за ВИНОВЕН за това, че на 13.09.2014 г. на ГКПП – Дунав мост В. – К. при гранична проверка пред полицай М. П. Т.съзнателно се ползвал от неистинки официален документ – българско свидетелство за регистрация на МПС част ІІ с № 006688478 издадено на 22.08.2014 г. за лек автомобил марка „Фиат”, модел „Дукато” с ДК №, като от него за самото съставяна не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във връзка с чл. 308, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК, за което и основание   чл. 316 във връзка с чл. 308, ал. 2 във връзка с ал. 1  от НК се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

Подсъдимият М. следва да заплати по сметка на ГПУ сумата 18.24 лв. за изготвяне на техническа експертиза.

          Вещественото доказателство – свидетелство за регистрация на МПС част ІІ с № 006688478 следва да се отнеме в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК.

 

ПОДСЪДИМ:                                                   ПРОКУРОР:

           /Х.М. /                                                       /И. Ц. /

 

ЗАЩИТНИК:

          /адв. К.Т. /

 

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимия  Х.В.М. и адвокат – защитника му  адв. К.Т., съгласно което подсъдимият  Х.В.М. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, разведен, реабилитиран, с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 13.09.2014 г. на ГКПП – Дунав мост В. – К. при гранична проверка пред полицай М.П. Т. съзнателно се ползвал от неистинки официален документ – българско свидетелство за регистрация на МПС част ІІ с № 006688478 издадено на 22.08.2014 г. за лек автомобил марка „Фиат”, модел „Дукато” с ДК №, като от него за самото съставяна не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във връзка с чл. 308, ал. 2, във връзка с ал. 1 от НК, за което и основание   чл. 316 във връзка с чл. 308, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК му налага наказание  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 4 /четири/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години.

ОСЪЖДА подсъдимият М.  да заплати по сметка на ГПУ сумата 18.24 /осемнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лева за изготвяне на техническа експертиза.

          На основание чл. 53, ал. 2, б. „а” от НК вещественото доказателство – свидетелство за регистрация на МПС част ІІ с № 006688478 следва да се отнеме в полза на държавата и да бъде унищожено.  

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                          СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                 2.

 

                                           СЕКРЕТАР:

 

 

След като одобри споразумението Съдът се занима с мярката за неотклонение, за което

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия Х.В.М. с ЕГН **********  – „Подписка”.

Определението за отмяна на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протестиране пред Видински окръжен съд в седемдневен срок от днес.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 51/2015  г. по описа на ВРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

На съдебните заседатели да се заплати сумата в размер на по 4.45 лв. от бюджета за явяване в съдебно заседание.

Протоколът написан в съдебно заседание в 11.30 часа.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:              

 

                                      СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                            2.

Версия за печат
Свързани страници