Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2366-2014

    Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е    № 20

 

                            гр.Видин, 27.01.2015 година

 

                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично

заседание на четиринадесети януари

през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                     Председател: Нина Николова

                                                              

при секретаря М.Петкова  и в присъствието на прокурора          като разгледа докладваното от съдия  Нина Николова гр.дело №2366 по описа за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

            .......................................................................................................................          Воден от горното  и на основание   чл.28, във вр. с чл.25, т.1 и 3 ЗЗакД, Съдът

                                                           Р Е Ш И :

 

            ПОСТАНОВЯВА МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА КАТО НАСТАНЯВА детето З.А. Т. с ЕГН: ********** в  ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП-3 –с.Н.С., общ.Н.С.,обл.Видин, ул.Арх.И.П. № ** до настъпване на обстоятелства, водещи до отпадане, изменение или прекратяване на постановената мярка за закрила.

            Решението може да бъде обжалвано от страните в седемдневен срок от връчване на решението на заинтересованите страни пред Видински окръжен съд, като същото подлежи на незабавно изпълнение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници