Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 103-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 33

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

    гр. В., 27.01.2015г.

 

          В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на двадесет и шести януари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:             

                                                   Председател : Тодор Попиванов                        

при секретаря П. М., като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 103 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 50 от СК.

Делото е образувано по молба от С.Д.П., ЕГН **********,*** и П.Ж.П., ЕГН **********,***.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

 

                                              Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданския брак между С.Д.П., ЕГН **********,*** и П.Ж.П., ЕГН **********,***, сключен на 21.09.1981г. с акт за граждански 0412/21.09.1981г., издаден от Община В., обл.В., без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

 ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.В., общ.В., обл.В., ж.к.”Х.” №**, ет.*, ап.*, на съпругата С.Д.П., ЕГН **********,***.

 Съпрузите нямат ненавършили пълнолетни деца.

 Съпрузите няма да си дължат издръжка помежду си за в бъдеще време.

Съпрузите не са придобивали по време на гражданския си брак общи недвижими вещи, а движимите са си поделели доброволно и извънсъдебно.

        След влизане в сила на решението за прекратяване на брака, жената ще продължи да носи брачното си фамилно име - П..

        ОСЪЖДА С.Д.П., ЕГН **********,***, да заплати на РС – В. окончателна държавна такса в размер на 20 лева.

        ОСЪЖДА П.Ж.П., ЕГН **********,***, да заплати на РС – В. окончателна държавна такса в размер на 20 лева.

               Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

              

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Версия за печат
Свързани страници