Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 1265-2014

П Р О Т О К О Л

                                             гр.Видин, 29.10.2014г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети октомври, две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА                  

 

при участието на секретаря К.И. и прокурора Лилия Цветкова сложи за разглеждане НОХД № 1265 по описа за  2014 г. докладвано от СЪДИЯ ЙОСИФОВА

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор Л.Цветкова.

Подсъдимите Х.Д., А.Х.А. и А.И. се явяват лично, доведени ОЗО-Видин и с адв.Г.И., назначена за служебен защитник на ДП.

В залата се намира А.Д. преводач от български език на арабски и обратно.

 Съдът                      О П Р Е Д Е Л И :

Назначава  А.Д. за преводач от български език на арабски език и обратно.

 Подсъдимия Х.Д. чрез преводача: Желая да ме защитава адв.Г.И. и на съдебното производство.

Подсъдимия А.Х.А. чрез преводача: Желая да ме защитава адв.Г.И. и на съдебното производство.

Подсъдимия А.И. чрез преводача: Желая да ме защитава адв.Г.И. и на съдебното производство.

Съдът                                   

                                     О П Р Е Д Е Л И :

Назначава адв.Г.И. ***, вписана под № 507 в НРПП за служебен защитник на подсъдимите Х.Д., А.Х.А. и А.И. и на съдебното производство.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. Г.И.: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМЯ Х.Д. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.

ПОДСЪДИМЯ А.Х.А. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.  

 ПОДСЪДИМЯ А.И. чрез преводача: Моля да дадете ход на делото.  

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Снема самоличността на преводача, както следва:

А.М.Д. - 49год.,б.р.

На преводача се напомни отговорността по чл.290, ал.2 от НК и същия обеща да даде верен превод.

СНЕМА самоличността на подсъдимите :

Х.Д.,  родена на ***г. в  Ирак, гражданство Ирак неомъжена, неосъждана, основно образование, безработна, без адресна регистрация в РБългария.

Самоличността се сне по данни от подсъдимия и от делото.

А.Х.А., роден на ***г. в Сирия, гражданство Сирия с адресна регистрация- гр.София, ж.к.”Сухата река”, бл.4,вх.Е,ет.7, ап.26, ЛНЧ **********, неженен, неосъждан, основно образование, безработен.

Самоличността се сне по данни от подсъдимия и от делото.

А.И., роден на ***г. в Ирак, гражданство Ирак, неженен, не осъждан, основно образование, безработен, без адресна регистрация в РБългария.

Самоличността се сне по данни от подсъдимия и от делото.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение със защитата и подсъдимите, което е внесено пред Вас и въз основа на него е образувано настоящето дело. Считам, че същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да бъде одобрено.

АДВ.Г.И.: Нямам искания по чл.274 от НПК. Моля да одобрите постигнатото споразумение между РП-Видин, мен и подсъдимите и прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯ Х.Д. чрез  преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

ПОДСЪДИМИЯ Х.Д. чрез  преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.  На основание чл.395в, ал.1 от НПК ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ  ЗАПОЗНАТА с разпоредбите на чл.395а и  чл.395в, от НПК и отказвам писмен превод на споразумението , като желая само устен такъв.

ПОДСЪДИМИЯ А.Х.А. чрез  преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

ПОДСЪДИМИЯ А.Х.А. чрез  преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.  На основание чл.395в, ал.1 от НПК ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ  ЗАПОЗНАТ с разпоредбите на чл.395а и  чл.395в, от НПК и отказвам писмен превод на споразумението , като желая само устен такъв.

ПОДСЪДИМИЯ А.И. чрез  преводача: Нямам искания за отводи на състава. Желая делото да приключи със споразумение.

ПОДСЪДИМИЯ А.И. чрез  преводача: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна. Разбирам последиците от споразумението. Съгласявам се с тях, за което доброволно ще подпиша същото, както и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.  На основание чл.395в, ал.1 от НПК ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ  ЗАПОЗНАТ с разпоредбите на чл.395а и  чл.395в, от НПК и отказвам писмен превод на споразумението , като желая само устен такъв.

Съдът, след като проучи постъпилото споразумение счита, че не са налице процесуални пречки и материални такива, за което

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение:  

     ПОДСЪДИМАТА Х.Д.,  родена на ***г. в  Ирак, гражданство Ирак неомъжена, неосъждана, основно образование, безработна, без адресна регистрация в РБългария се признава за  ВИНОВНА в това, че на 10.10.2014г в землището на с.Балей, обл.Видин на 4000м югозападно от ГП № 1 и на 4 метра от линията на Държавната граница между РБългария и РСърбия в съучастие с А.Х.А., роден на ***г. в Сирия и А.И., роден на ***г. в Ирак, като извършител, направила опит да излезе през границата на страната от РБългария в РСърбия, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини-намеса на служителите на ГПУ-Брегово и задържането от същите- престъпление по чл.279,ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.18,ал.1 от НК за което и на основание чл.279,ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.18,ал.1 от НК във връзка с чл.54 и чл.36 от НК подсъдимата Х.Д. със снета по делото самоличност се съгласява да и се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от  ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00лв.

     На основание чл.66, ал.1 от НК, Съдът отлага изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от  ТРИ МЕСЕЦА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

     ПОДСЪДИМИЯ А.Х.А., роден на ***г. в Сирия, гражданство Сирия с адресна регистрация- гр.София, ж.к.”Сухата река”, бл.4,вх.Е,ет.7, ап.26, ЛНЧ **********, неженен, неосъждан, основно образование, безработен се признава за ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2014г в землището на с.Балей, обл.Видин на 4000м югозападно от ГП № 1 и на 4 метра от линията на Държавната граница между РБългария и РСърбия в съучастие с Х.Д., родена на ***г. в Ирак и А.И., роден на ***г. в Ирак, като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от РБългария в РСърбия, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини-намеса на служителите на ГПУ-Брегово и задържането от същите- престъпление по чл.279,ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.18,ал.1 от НК за което и на основание чл.279,ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.18,ал.1 от НК във връзка с чл.54 и чл.36 от НК подсъдимия А.Х.А. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от  ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00лв.

          На основание чл.66, ал.1 от НК, Съдът отлага изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от  ТРИ МЕСЕЦА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

     ПОДСЪДИМИЯ А.И., роден на ***г. в Ирак, гражданство Ирак, неженен, не осъждан, основно образование, безработен, без адресна регистрация в РБългария се признава за  ВИНОВЕН в това, че на 10.10.2014г в землището на с.Балей, обл.Видин на 4000м югозападно от ГП № 1 и на 4 метра от линията на Държавната граница между РБългария и РСърбия в съучастие с  Х.Д., родена на ***г в Ирак и А.Х.А., роден на ***г. в Сирия, като извършител, направил опит да излезе през границата на страната от РБългария в РСърбия, без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е останало недовършено, поради независещи от волята на дееца причини-намеса на служителите на ГПУ-Брегово и задържането от същите- престъпление по чл.279,ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.18,ал.1 от НК за което и на основание чл.279,ал.1 във връзка с чл.20,ал.2 във връзка с чл.18,ал.1 от НК във връзка с чл.54 и чл.36 от НК подсъдимия А.И. със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „Лишаване от свобода” за срок от  ТРИ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 100.00лв.

     На основание чл.66, ал.1 от НК Съдът отлага изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от  ТРИ МЕСЕЦА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

                                       СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ: ..................                               ПРОКУРОР:....................

   / Х.Д. /

                                                                             /ЛИЛИЯ ЦВЕТКОВА/

 

ПОДСЪДИМ:……………

/А.Х.А./

 

ПОДСЪДИМ:……………….

/А.И./                

 

ЗАЩИТНИК: ....................                             ПРЕВОДАЧ:..................

          /Г.И./                    / А.М.Д./

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди, които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.7 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП – Видин, подсъдимите  Х.Д., А.Х.А. и А.И. и адвокат – защитника им адв.Г.И..

          На преводача А.М.Д. да се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 40.00 лева за извършения превод.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1265/2014г. по писа на Видински районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

Протоколът написан в съдебно заседание на 29.10.2014г.

 

 

                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:                            СЕКРЕТАР:

 

На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът намира, че е отпаднало основанието по отношение на взетата мярка за неотклонение, поради което същата ще следва да се отмени, за което

                              О П Р Е Д Е Л И :

          Отменя взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимите  Х.Д., А.Х.А. И А.И. „Задържане под стража”, като ги освобождава от залата.

                    На основание чл. 309 ал. 4 НПК определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес по реда на глава 22 НПК.

 

             Съдебното заседание беше закрито в  15.40 часа.

 

           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници