Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1175-2014

Р Е Ш Е Н И Е  № 328

 

гр. Видин, 25.07.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд ........................... гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

                                                                                              Председател : Владимир Крумов                                                               

 при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора ……………………..………… като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 1175 по описа за 2014г. и за да се произнесе взе предвид следното :

..........................................................................................................................................

Воден от горните съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            Прекратява с развод гражданският брак между А.М.Д., ЕГН **********,***, и К.В.К., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 0093 от 10.09.2009г. на Община Д., обл. С., по взаимно съгласие.

            Утвърждава постигнатото между молителите споразумение, като :

Страните са заявили, че нямат придобити през време на гражданския брак недвижими имоти.

Движимите вещи са поделени доброволно между молителите.

            Молителите са заявили, че не претендират един към друг заплащането на издръжка за в бъдеще.

            След влизане в сила на настоящето решение за прекратяването на гражданския брак жената ще носи фамилното име Д..

            Осъжда А.М.Д., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Районен съд гр. Видин сумата от 20,00лв./двадесет лева/лева за окончателна държавна такса.

            Осъжда К.В.К., ЕГН **********,***, да заплати в полза на Районен съд гр. Видин сумата от 20,00лв./двадесет лева/лева за окончателна държавна такса.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                              Районен съдия : П

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници