Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 445-2014

                             П Р О Т О К О Л

                                           гр. Видин,  29.04. 2014 г.

 

Видинският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на     двадесет и девети април 2014 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН ПЕТКОВ

 

                                                Съдебни заседатели: 1. П. Найденов   

                                                                                          2.  Д.Ц.

 

при участието на секретаря       М. В.

и прокурора               Е. Младенов                     сложи за разглеждане

НОХД № 445 по описа за  2014 г.                                      докладвано

от   СЪДИЯТА  ПЕТКОВ

              На именното повикване в  10.00  часа се явиха:

              За РП Видин се явява прокурорът   Младенов.

              Подсъдимите   А.Х., Р.К., О.Х. и Р.М. налице.   

              В залата се явява адв. Ж.И. служебен защитник на подсъдимите.

              Свидетелят   налице.

              В залата се явява А.А. преводач от арабски на български и обратно.

              Съдът ОПРЕДЕЛИ:

              НАЗНАЧАВА адв. Ж.И. за оказване правна помощ на подсъдимите А.Х., Р.К., О.Х. и Р.М. в процеса.

              НАЗНАЧАВА А.А. за преводач от арабски на български и обратно.

              Съдът разяснява на подсъдимите правата им по чл. 274, 275 и по чл. 55 от НПК.

              По хода на делото.

              ПРОКУРОРЪТ: Да  се даде ход на делото. 

              АДВ. И.: Да  се даде ход на делото.  Нямам искания за отводи. Нямам искания по доказателствата. Имам искания по хода на съдебното следствие. Предлагам на Прокуратурата споразумение, като подсъдимите  се признават за виновни по повдигнатото и внесено в съда обвинение.

              Съдът ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              Снема самоличността на подсъдимите.

               А.Х. -  роден на *** г. в А., без адресна регистрация в Р. Б., с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/.

                 Р.К. – роден на *** г. в И., без адресна регистрация в Р. Б., с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/.

                 О.Х. – роден на *** г. в С., без адресна регистрация в Р. Б., с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/.

                 Р.М. – роден на *** г. в И., без адресна регистрация в Р. Б., с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/.

                 Снема самоличността на преводача.

                 А.А. - 55 год., б.р.

                 На преводача се напомни наказателната отговорност по чл. 290, ал. 2 от НК, същия обеща да превежда вярно.

                 С оглед искането на страните за сключване на споразумение Съдът

                                           О П Р Е Д Е Л И :

                 ОСВОБОЖДАВА свидетеля от съдебно заседание.

                 АДВ. И.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимият А.Х. се признава за ВИНОВЕН в това,  че  на 25.01.2014 г. в землището на с. Г., В. област на 50 м северно от Гранична пирамида № 124 от държавната граница на Р. Б.с Р. С., в съучастие със Р.К., роден на *** г. в И., О.Х., роден на *** г. в С. и Р. М., роден на *** г. в И. като извършител излязъл през границата на страната от Р. Б.в Р. С. без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден със Споразумение № 25/28.10.2013 г. на Районен съд – Сливница по НОХД № 650/2013 г. по описа на Районен съд – С. в сила от 28.10.2013 г. за друго такова престъпление – престъпление по чл. 279, ал. 2, във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание същия текст да му бъде наложено наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца ефективно, което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим. Следва да изтърпи и наложеното му наказание по НОХД № 650/2013 г. на РС Сливница, както и глоба в размер на 100 лв.

               Подсъдимият Р.К. се признава за ВИНОВЕН в това, че на   25.01.2014 г. в землището на с. Г., В. област на 50 м северно от Гранична пирамида № 124 от държавната граница на Р.Бъ.с Ре. С., в съучастие с А.Х., роден на *** г. в А., О.Х., роден на *** г. в С. и Р. М., роден на *** г. в И. като извършител излязъл през границата на страната от Р. Б. в Р.С. без разрешение на надлежните органи на властта -   престъпление по чл. 279,  ал. 1 във вр. с  чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание същия текст му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години и Глоба в размер на 100 лв.

                 Подсъдимият подсъдимия О.Х. се признава за ВИНОВЕН за това, че на  25.01.2014 г. в землището на с. Г., В. област на 50 м северно от Гранична пирамида № 124 от държавната граница на Р. Б. с Р. С., в съучастие с А.Х., роден на 29.11.199 г. в А., Р.К., роден на *** г. в И. и Р. М., роден на *** г. в И. като извършител излязъл през границата на страната от Р. Б. в Р. С. без разрешение на надлежните органи на властта  – престъпление по чл. 279,  ал. 1 във вр. с  чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание същия текст му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години и Глоба в размер на 100 лв.

                  Подсъдимият Р. Мостава се признава за ВИНОВЕН за това, че  на 25.01.2014 г. в землището на с. Г., В. област на 50 м северно от Гранична пирамида № 124 от държавната граница на Р. Б.с Ре. С., в съучастие с А.Х., роден на 29.11.199 г. в А., Р.К., роден на *** г. в .,  Р.К., роден на *** г. в И. и  О.Х., роден на *** г. в С.като извършител излязъл през границата на страната от Р. Бъ. в Р. С. без разрешение на надлежните органи на властта  – престъпление по чл. 279,  ал. 1 във вр. с  чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание същия текст му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години и Глоба в размер на 100 лв.

                  На подсъдимите да се приспадне времето през което са задържани под стража.

                  Моля разноските по делото да бъдат присъдени на подсъдимите.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ  А.Х.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ О.Х.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

 

 

               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :

 

ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:

         /А.Х./                                         /Е. М./

 

ПОДСЪДИМ:

         /Р.К./

 

ПОДСЪДИМ:

         /О.Х./

 

ПОДСЪДИМ:

       /Р.М./

 

АДВОКАТ:

            /Ж. И./

 

Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение, и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимите  А.Х., Р.К., О.Х. и Р.М., приема че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК

                                О П Р Е Д Е Л И :

               ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което подсъдимият  А.Х. -  роден на *** г. в А., без адресна регистрация в Р. Б., с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/ се признава за ВИНОВЕН в това, че   на 25.01.2014 г. в землището на с. Г., В. област на 50 м северно от Гранична пирамида № 124 от държавната граница на Р. Б. с Р. С., в съучастие със Р.К., роден на *** г. в И., О.Х., роден на *** г. в С. и Р. М., роден на *** г. в И.като извършител излязъл през границата на страната от Р.Б. в Р. С. без разрешение на надлежните органи на властта, като деянието е извършено повторно, след като е бил осъден със Споразумение № 25/28.10.2013 г. на Районен съд – С. по НОХД № 650/2013 г. по описа на Районен съд – С. в сила от 28.10.2013 г. за друго такова престъпление – престъпление по чл. 279, ал. 2, във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание същия текст и във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1   от НК му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца ефективно, което да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим и Глоба в размер на 100 лв.

                На осн. чл. 68, ал. 1 от НК А.Х. да изтърпи отделно наказанието Лишаване от свобода за срок от пет месеца по споразумение № 255/28.10.2013 г. по НОХД № 650/2013 г. на Районен съд Сливница.

                На основание чл. 59, ал. 1 от НК при изтърпяване на наказанието да се приспада времето през което осъденият е бил задържан по стража.

                 ПРИЗНАВА подсъдимия Р.К. – роден на *** г. в И., без адресна регистрация в Р. Б., с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/   за ВИНОВЕН в това, че  25.01.2014 г. в землището на с. Г., В. област на 50 м северно от Гранична пирамида № 124 от държавната граница на Р. Б. с Р. С., в съучастие с А.Х., роден на *** г. в А., О.Х., роден на *** г. в С. и Р. М., роден на *** г. в И. като извършител излязъл през границата на страната от Р. Б. в Р. С. без разрешение на надлежните органи на властта -   престъпление по чл. 279,  ал. 1 във вр. с  чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание същия текст му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години и Глоба в размер на 100 лв.

             ПРИЗНАВА подсъдимия О.Х. – роден на *** г. в С., без адресна регистрация в Р. Б., с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/ за ВИНОВЕН в това, че на  25.01.2014 г. в землището на с. Г., В. област на 50 м северно от Гранична пирамида № 124 от държавната граница на Р. Б. с Р. С., в съучастие с А.Х., роден на 29.11.199 г. в А., Р.К., роден на *** г. в И.и Р. М., роден на *** г. в Иран като извършител излязъл през границата на страната от Република България в Република Сърбия без разрешение на надлежните органи на властта  – престъпление по чл. 279,  ал. 1 във вр. с  чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание  същия текст му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години и Глоба в размер на 100 лв.

             ПРИЗНАВА подсъдимия Р.М. – роден на *** г. в Иран, без адресна регистрация в Република България, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/  за ВИНОВЕН в това, че  на 25.01.2014 г. в землището на с. Г., В.област на 50 м северно от Гранична пирамида № 124 от държавната граница на Република България с Р. С., в съучастие с А.Х., роден на 29.11.199 г. в А., Р.К., роден на *** г. в И.,  Р.К., роден на *** г. в И.и  О.Х., роден на *** г. в С.като извършител излязъл през границата на страната от Р. Б. в Р. С. без разрешение на надлежните органи на властта  – престъпление по чл. 279,  ал. 1 във вр. с  чл. 20, ал. 2 от НК, за което и на основание същия текст му налага наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години и Глоба в размер на 100 лв.

               ОСЪЖДА подсъдимите А.Х., Р.К., О.Х. и Р.М. солидарно да заплатят по сметка на Видински районен съд сумата 50 лв. /петдесет лева/ изразходвана за преводач.  

На основание чл. 24, ал. 3 от НПК Съдът  

                     О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 445/2014 г. по описа на ВРС.                                

                 На съдебните заседатели да се заплати сумата в размер на по 8.90 лв. от бюджета за явяване в съдебно заседание по настоящето дело и по НОХД № 453/2014 г. на ВРС.

                 На преводача  А.А. да се заплати сумата в размер на 50 лв. от бюджета за явяване в съдебно заседание.

    

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                            СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                    2.

 

                                                    СЕКРЕТАР:

 

 

 

                  След одобрение на споразумението Съдът се занима с мерките за неотклонение, за което

                                                О П Р Е Д Е Л И :

                

                       ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия  А.Х. -  роден на *** г. в Афганистан, без адресна регистрация в Република България, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

                       ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия  Р.К. – роден на *** г. в Иран, без адресна регистрация в Рупеблика България, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

                      ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия  О.Х. – роден на *** г. в Сирия, без адресна регистрация в Република България, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

                     ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение спрямо подсъдимия  Р.М. – роден на *** г. в Иран, без адресна регистрация в Република България, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен /по негови данни/ „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА”.

        Протоколът написан в съдебно заседание в 10.45 часа.

 

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                       СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                              2.

Версия за печат
Свързани страници