Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 378-2014

                                          П Р О Т О К О Л

                                           гр. Видин,  28.03. 2014 г.

 

Видинският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на    двадесет и осми март  2014 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П. ПЕТКОВ

 

                                                Съдебни заседатели: 1.  Б.С.

                                                                                          2.  В.Ф.

 

при участието на секретаря       Красимира Илиева

и прокурора             Г. Герасимова                      сложи за разглеждане

НОХД № 378 по описа за  2014 г.                                        докладвано

от   СЪДИЯТА  ПЕТКОВ

              На именното повикване в  11.00  часа се явиха:

              За РП Видин се явява прокурорът  Герасимова.

              Подсъдимият  Т.С.М. - налице и с адв. И. с пълномощно от по-рано. 

              Свидетелите:

  П.И.К.  - редовно призован- налице.

              С.П.Д. – не е редовно призован- не се явява. Призовката изпратена до същия не е върната и приложена по делото за да се проследи редовността  по призоваването.

              С.М.С. -  редовно призован- налице.

              Р.Д.Р. -редовно призован- налице.

              Вещото лице  Р.П.И.- налице.налице.

              Съдът разяснява на подсъдимия правата му по чл. 274, 275 и по чл. 55 от НПК.

              По хода на делото.

              ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото. 

              АДВ. И.: Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи. Нямам искания по съдебното следствие и по събирането на доказателствата.

             Подсъдимия: Да се даде ход на делото.

             Пострадалия П.К.:  Предявявам и моля да бъде приет за разглеждане граждански иск срещу подсъдимия за сумата 315 лева, обезщетение за претърпени имуществени вреди и моля да бъда конституиран, като граждански ищец.

             АДВ.И.: Подсъдимият М. е съгласен и е готов сега в съдебно заседание в съдебна зала да  даде на пострадалия сумата в размер на 315 лв. за обезщетяване на имуществените вреди.

 ПОДС. М.: Също.Ще дам на пострадалия К. сумата в размер на 315 лева , сега.

 ПОСТРАДАЛИЯ К.: Съгласен съм да получа сега сумата в размер на 315 лева.

              Съдът ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              Снема самоличността на подсъдимия.

              Т.С.М. – роден на *** г. в   гр.  Видин, адрес:***1, българин, български гражданин,  с основно образование, неженен,  неосъждан, безработен, с ЕГН  **********.

                            Снема се самоличността на свидетелите:

              П.И.К.  –  45год., б.р.

              С.М.С. - 62 год., баща на подсъдимия.

              Р.Д.Р. -  60год., б.р.

 На свидетеля С.М. се разясни разпоредбата на чл.119 от НПК, че като баща на подсъдимия, същият може да откаже да свидетелства.

 Свид. С.М.: Не желая да свидетелствам.

              На свидетелите се напомни наказателната отговорност по чл. 290 от НК, същите обещаха да говорят истината пред съда. 

              Снема се самоличността на вещото лице.

              Р.П.И. –  60 год., б.р.

              На вещото лице се напомни наказателната отговорност по чл. 291 от НК, същото обеща да даде безпристрастна експертиза.

                                            Съдът ОПРЕДЕЛИ:

 Подсъдимия да предаде сумата от  315 на пострадалия.

 ПОДСЪДИМИЯ М.  предаде сумата в размер на 315 лева на пострадалия К., който получи въпросната сумата, като обезщетение за причинените имуществени вреди.

              Пострадалия К.: Оттеглям молбата за конституиране като граждански ищец и приемане за разглеждане на гражданския иск.

              Адв. И.: В предвид, че са възстановени имуществените вреди причинени с деянието аз бих предложил на прокуратурата споразумение, и да му се наложи по леко наказание.

               Пострадалия К.: Считам, че това наказание, което се предложи не е подходящо.

               Прокурора: Аз съм съгласна на споразумение в размер на 8 месеца пробация. Същият не е осъждан, пострадалия не е страна по делото, тъй като не е конституиран, като частен обвинител или граждански ищец и не следва да се търси неговото съгласия за сключване на споразумението.

              С оглед на искането за сключване на споразумение, Съдът освобождава явилите се свидетели и вещо лице.

              На вещото лице Р.П.И. се заплати възнаграждение от бюджета на съда в размер на 15 лева за участието му в днешното с.з.

              АДВ. И.И.: Моля да одобрите споразумение, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимият Т.М. се признава за ВИНОВЕН в това, че за  периода от 18.02.2014 г. до 22.02.2014 г., в условията на продължавано престъпление:

1. На 18.02.2014 г. около 02.00 ч. през нощта в с. Иново, обл. Видин, от двор на къща, находяща се на ул. „Солун” № 6, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – взломяване на едната халка на катинар на входна врата на дърварник, отнел чужди движими вещи, а именно: - 0.5 кубически метра чамови дъски на стойност 150 лева, - 2 броя поликарбонатни плоскости с размер 0.7/3 метра на стойност 50 лева, - 6 броя дзамби с различен диаметър на стойност 12 лева, - 3 броя отверки на стойност 3 лева, - 1 брой пила на стойност 1 лев, - 2 броя чашки от гидоре с Ф 18 и Ф 24 на стойност 10 лева – 1 брой част от ножовка на стойност 1 лев,  - 2 броя кухненски ножове на стойност 2 лева, - 1 брой клещи тип зегер на стойност 10 лева, - 2 броя губи с джанти от л.а. „Москвич” на стойност 20 лева – 1 брой готварска печка на твърдо гориво на стойност 60 лева, - 1 брой скара на дървени въглища на стойност 40 лева, - 1 брой метален синджир за огнище с дължина 3 метра на стойност 15 лева, - 1 брой метален синджир за котва с дължина 6 метра на стойност 80 лева, всичко на стойност 454 лева от владението и собственост на П.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и,

2. На 22.02.2014 г.  около 01.00 часа през нощта в с. Иново, обл. Видин, от двор на къща, находяща се на ул. „Солун”№ 6, чрез използване на техническо средство – клещи и чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – срязване халка на катинар на входния портал на оградата, отнел чужди движими вещи, всички употребявани, а именно: - 1 брой готварска печка на ток и нафта марка „Тропик” на стойност 120 лева, - 1 брой панелен радиатор с три ребра на стойност 20 лева, всичко на стойност 140 лева от владението и собственост на П.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички вещи е 594 лева  и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд  откраднатите вещи са върнати и заместени– престъпление по чл.197, т.3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ и т. 4, предл. второ, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание чл.197, т.3  от НК във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ и т. 4, предл. второ, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2, буква”б”   от НК във връзка с чл.36 от НК подсъдимия се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ”  със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.                           2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

Подсъдимия  Т.С.М. със снета по делото самоличност се съгласява да заплати  по сметка на ОД на МВР-Видин разноските по делото в размер на 40.00 лв., изразходвани за вещо лице на досъдебното производство и по сметка на Районен съд-Видин сумата в размер на 15.00 лв.  разноски за вещо лице изразходвани на съдебното производство.

Веществените доказателства 19 броя вилици иззети с протокол за претърсване и изземване от 10.03.2014 год.- да бъдат върнати на собственика Т.С.М..

Иззетите с протокол за претърсване и изземване от 10.03.2014г., вещи:  0,5 куб.метра чамови дъски; 2 бр. поликарбонатни плоскости с размер 0,7/ 3 метра; 6 броя дзамби с различен диаметър; 1 брой панелен радиатор с 3 броя ребра; 3 броя отверки; 1 бр. пила; 2 бр. чашки от гидоре с фи 18 и фи 24, секач, 1 бр. части от ножовка; 2 бр. кухненски ножове; 1 бр. клещи тип” Зегер”  и 2 броя гуми без джанти от лак автомобил” Москвич”- ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НА СОБСТВЕНИКА П.И.К..

                  ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ Т.М.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :

 

ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:

            /Т.М./                                     /Г.Герасимова/

 

АДВОКАТ:

            /И.И./

 

Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение, и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимия М., приема че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК

                                О П Р Е Д Е Л И :

               ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което подсъдимият Т.С.М. – роден на *** г. в   гр.  Видин, адлес: в с. Иново, обл. Видин, ул. „Солун” № 11, българин, български гражданин,  с основно образование, неженен,  неосъждан, безработен, с ЕГН  **********  се признава за ВИНОВЕН в това,  че за  периода от 18.02.2014 г. до 22.02.2014 г., в условията на продължавано престъпление:

1. На 18.02.2014 г. около 02.00 ч. през нощта в с. Иново, обл. Видин, от двор на къща, находяща се на ул. „Солун” № 6, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – взломяване на едната халка на катинар на входна врата на дърварник, отнел чужди движими вещи, а именно: - 0.5 кубически метра чамови дъски на стойност 150 лева, - 2 броя поликарбонатни плоскости с размер 0.7/3 метра на стойност 50 лева, - 6 броя дзамби с различен диаметър на стойност 12 лева, - 3 броя отверки на стойност 3 лева, - 1 брой пила на стойност 1 лев, - 2 броя чашки от гидоре с Ф 18 и Ф 24 на стойност 10 лева – 1 брой част от ножовка на стойност 1 лев,  - 2 броя кухненски ножове на стойност 2 лева, - 1 брой клещи тип зегер на стойност 10 лева, - 2 броя губи с джанти от л.а. „Москвич” на стойност 20 лева – 1 брой готварска печка на твърдо гориво на стойност 60 лева, - 1 брой скара на дървени въглища на стойност 40 лева, - 1 брой метален синджир за огнище с дължина 3 метра на стойност 15 лева, - 1 брой метален синджир за котва с дължина 6 метра на стойност 80 лева, всичко на стойност 454 лева от владението и собственост на П.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои и,

2. На 22.02.2014 г.  около 01.00 часа през нощта в с. Иново, обл. Видин, от двор на къща, находяща се на ул. „Солун”№ 6, чрез използване на техническо средство – клещи и чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – срязване халка на катинар на входния портал на оградата, отнел чужди движими вещи, всички употребявани, а именно: - 1 брой готварска печка на ток и нафта марка „Тропик” на стойност 120 лева, - 1 брой панелен радиатор с три ребра на стойност 20 лева, всичко на стойност 140 лева от владението и собственост на П.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като общата стойност на всички вещи е 594 лева  и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд  откраднатите вещи са върнати и заместени– престъпление по чл.197, т.3 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ и т. 4, предл. второ, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за което и на основание чл.197, т.3  от НК във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. второ и т. 4, предл. второ, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК във връзка с чл.55, ал.1,т.2, буква”б”   от НК във връзка с чл.36 от НК подсъдимия се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ”  със следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.                           2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ОСЕМ МЕСЕЦА.

 

Подсъдимия  Т.С.М. със снета по делото самоличност се съгласява да заплати  по сметка на ОД на МВР-Видин разноските по делото в размер на 40.00 лв., изразходвани за вещо лице на досъдебното производство и по сметка на Районен съд-Видин сумата в размер на 15.00 лв.  разноски за вещо лице изразходвани на съдебното производство.

Веществените доказателства 19 броя вилици иззети с протокол за претърсване и изземване от 10.03.2014 год.- да бъдат върнати на собственика Т.С.М..

Иззетите с протокол за претърсване и изземване от 10.03.2014г., вещи:  0,5 куб.метра чамови дъски; 2 бр. поликарбонатни плоскости с размер 0,7/ 3 метра; 6 броя дзамби с различен диаметър; 1 брой панелен радиатор с 3 броя ребра; 3 броя отверки; 1 бр. пила; 2 бр. чашки от гидоре с фи 18 и фи 24, секач, 1 бр. части от ножовка; 2 бр. кухненски ножове; 1 бр. клещи тип” Зегер”  и 2 броя гуми без джанти от лак автомобил” Москвич”- ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НА СОБСТВЕНИКА П.И.К..

На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът  

                     О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 378/2014 г. по описа на ВРС.  

На съдебните заседатели се заплати възнаграждение в размер на 4.45 лв. за участието им по настоящето дело.

Протоколът написан в съдебно заседание в  11.35  часа.     

 

             РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                  СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                                                      2.

 

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници