Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2018 (85)
Ноември 2018 (174)
Октомври 2018 (173)
Септември 2018 (42)
Август 2018 (59)
Юли 2018 (153)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2220-2013

                                                                Р Е Ш Е Н И Е    № 124

                                                         Гр.Видин, 25.03.2014г.

                                                     В  ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският районен съд , гражданска колегия в публичното заседание на пети март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                          Председател: НИНА Н.

при секретаря М.П.  като разгледа докладваното от съдията Н. гр. дело №2220 по описа за 2013г., и за да се произнесе взе предвид следното:     ....................................................................................................................................................

      Воден от горните съображения, Съдът      

                                                                   Р Е Ш И:

      ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от П.Д.Н. с ЕГН:********** и И.С.Т. с ЕГН:********** дете-Г.И.Т. с ЕГН:*********** на майката П.Д.Н. с ЕГН:**********.

       ОПРЕДЕЛЯ лични контакти на бащата И.С.Т. с ЕГН:********** с детето Г.И.Т. с ЕГН:*********** , който има право да вижда детето и да го взима при себе си всяка първа и трета събота от месеца,от 09.00ч. на съботния ден до 17.00ч.,след което да го връща в местоживеенето му,както и по един месец в годината през лятото,който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката,след което да го връща по местоживеенето му.

      ОСЪЖДА И.С.Т. с ЕГН:********** да заплаща на детето Г.И.Т. с ЕГН:*********** чрез неговата майка и законен представител П.Д.Н. с ЕГН:********** месечна издръжка в размер на 160 лева,считано от 24.10.2013г.,ведно със законната лихва при забава за всяка просрочена вноска до изменение,отпадане или прекратяване на основанието за заплащането й.

       ОСЪЖДА И.С.Т. с ЕГН:********** да заплати на детето Г.И.Т. с ЕГН:*********** чрез неговата майка и законен представител П.Д.Н. с ЕГН:********** издръжка за периода 24.10.2012г.-24.10.2013г. в размер на 1800.00лева,ведно със законната лихва при забава,считано от предявяването на иска до окончателното издължаване.

       ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка за минало време над присъденият размер от 1800 лева, както и иска за издръжка за бъдеще време над присъдения размер от 160 лева месечно.

       ОСЪЖДА И.С.Т. с ЕГН:********** да заплати на П.Д.Н. с ЕГН:********** разноски по делото в размер на 40 лева за ДТ и 230.40 лева- адвокатско възнаграждение.

      ОСЪЖДА И.С.Т. с ЕГН:********** да заплати на Държавата по сметка на ВРС ДТ върху присъдения размер на издръжката в общ размер на 302.40 лева.

       Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението на страните пред ВОС.

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници