Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2017 (123)
Октомври 2017 (172)
Септември 2017 (97)
Август 2017 (54)
Юли 2017 (186)
Юни 2017 (168)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 158-2014

Р Е Ш Е Н И Е № 116

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

    гр. В., 25.03.2014г.

 

          В.ският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на двадесет и седми февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:               

                                                   Председател : Тодор Попиванов                        

при секретаря П. М., като разгледа докладваното от съдия Попиванов гр. дело № 158 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 50 от СК.

Делото е образувано по молба от Л.Н.Н., ЕГН **********,*** и Д.Й.Н., ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр.Г., общ.Г., обл.В., ул.”Ал.Ст.”**.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                                              Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие гражданския брак между Л.Н.Н., ЕГН **********,*** и Д.Й.Н., ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр.Г., общ.Г., обл.В., ул.”Ал.Ст.”, сключен с акт за граждански брак № 003/11.08.2012г., издаден от Община Г., обл.В., без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

 Съпрузите нямат родени непълнолетни деца.

 Съпрузите нямат придобитото по време на брака семейно жилище, недвижимо имущество и вещи, както и парични влогове, а движимите вещи са си поделили доброволно и извънсъдебно, поради което не си дължат никакви вещи или имущество.

 Съпрузите няма да си дължат издръжка помежду си за в бъдеще време.

        След влизане в сила на решението за прекратяване на брака, жената ще носи пред - брачното си фамилно име К..

        ОСЪЖДА Л.Н.Н., ЕГН **********,***, да заплати на РС – В. окончателна държавна такса в размер на 20 лева.

          ОСЪЖДА Д.Й.Н., ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр.Г., общ.Г., обл.В., ул.”Ал.Ст.”**, да заплати на РС – В. окончателна държавна такса в размер на 20 лева.

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

               

                  

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Версия за печат
Свързани страници