Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 239-2014

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин,  28 февруари 2014 г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на 28 февруари  2014 година.

 

                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                             Съдебни заседатели:

при участието на секретаря………К.И.

прокурора  Велислава Кръстева                  сложи за разглеждане

НДОХ  239..……....................  по описа за 2014 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в  11.10 часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин прокурор Кръстева.

Подсъдимият  П.С.Б.- редовно призован  се явява лично и с адв.Стефан С. с пълномощно от днес.

Свидетелите:

 Е.В.С.-редовно призован – не се явява.

 Ц.С.В.- редовно призован-  не се явява.

Вещото лице Е.Г.- редовно призован- не се явява.

            ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

          ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

            АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

            ПОДСЪДИМИЯТ Б.: Моля да  се даде ход на делото

        Съдът намира, че няма пречки да се даде ход на делото за което                       

                                                   ОПРЕДЕЛИ:

                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

                           Снема самоличността на подсъдимия.

             П.С.Б., роден на ***г. в гр.Видин, с постоянен адрес-***,  българин, български гражданин, средно образование,  безработен, неженен,  неосъждан, ЕГН **********.

              Самоличността се сне  от лична карта № 643837317 издадена на 12.03.2012г. от МВР- Видин, след което същата се върна на подсъдимия.

              На основание чл. 274, ал.1 от НПК, на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.     

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение.            Адв.СТ.С.: Също. Нямам искания за отводи. По хода на съдебното следствие заявявам, че сме постигнали споразумение с обвинението.

  ПОДСЪДИМИЯ Б.: Нямам искания за отводи на състава. Желая да се гледа делото и да се сключи споразумение. Получил съм препис от обвинителният акт в срок.

          ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия П.С.Б. по силата на което, подсъдимият П.С.Б., роден на ***г. в гр.Видин, с постоянен адрес-***,  българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен,  неосъждан, ЕГН **********се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2014 г на път ІІІ-122 на километър 0 + 300, на надлеза за с.Капитановци, обл.Видин с посока на движение от гр.Видин към с.Капитановци управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка”Опел”, модел” Вектра” с регистрационен номер ВН 2532 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 26/12.02.2014г- престъпление по чл. 343б, ал.1 от  НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от  НК  във връзка с чл.55, ал.1,т.2,буква” Б” във връзка с чл.36 от НК се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

Подсъдимият П.С.Б. със снета  по делото самоличност се съгласява на основание чл.343 г от НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от  ТРИ МЕСЕЦА,като се зачете изтърпяното до момента по административен ред.

            Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

 Адв. СТ.С.: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ Б.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382, ал.6 от НПК, Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.

          Подсъдимият  П.С.Б., роден на ***г. в гр.Видин, с постоянен адрес-***,  българин, български гражданин, средно образование, безработен, неженен,  неосъждан, ЕГН **********се признава за ВИНОВЕН в това, че на 11.02.2014 г на път ІІІ-122 на километър 0 + 300, на надлеза за с.Капитановци, обл.Видин с посока на движение от гр.Видин към с.Капитановци управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка”Опел”, модел” Вектра” с регистрационен номер ВН 2532 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 26/12.02.2014г- престъпление по чл. 343б, ал.1 от  НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от  НК  във връзка с чл.55, ал.1,т.2,буква” Б” във връзка с чл.36 от НК подсъдимия П.С.Б.  със снета по делото самоличност се съгласява да му се наложи и да изтърпи наказание – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1. Задължителна регистрация по настоящ адрес ДВА ПЪТИ седмично за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА. 2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

Подсъдимият П.С.Б. със снета  по делото самоличност се съгласява на основание чл.343 г от НК да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от  ТРИ МЕСЕЦА,като се зачете изтърпяното до момента по административен ред.

 

          СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                                          АДВОКАТ:

 

/ПЛ.Б./                                                          /СТЕФАН С./

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /В.КРЪСТЕВА/

 

           СЪДЪТ намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК

СЪДЪТ

 ОПРЕДЕЛИ:  

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия Пл.Б.  и адвокат защитника му СТ.С..

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 239/2014г. по описа на Видински районен съд.

            Протоколът написан в съдебно заседание в 11.20 часа.

 

 

 

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                      СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници