Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 136-2014

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                       гр.Видин, 26 февруари 2014 г.

 

Видинският районен съд …………………………………....в публично

съдебно заседание на 26.02.2014 година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

                                                    Съд.заседатели: 1. Т. Тошов

                                                                                      2. Ц.В.

 

при участието на секретаря  Л. А.

и прокурора                            К. Кайзеров          сложи за разглеждане

НОХД № 136 по описа за  2014 г.                                       докладвано

от СЪДИЯ ЦВЕТКОВ

              На именното повикване в  15.45 часа се явиха:

                  За РП – Видин се явява прокурор Кайзеров.

              Подсъдимият С.Р.Ш. *** се явява лично.

              В залата се явява адв.Стефан Стефанов определен от АК-Видин за служебен защитник на подсъдимия С.Ш..

              Свидетелят В.К. налице.  

              Свидетелят А.М. нередовно призован, не се явява. Призовката не е върната, за да се проследи редовността на призоваване.

              Свидетелят С.М. нередовно призован, не се явява. Призовката не е върната, за да се проследи редовността на призоваване.

              Вещото лице Р.И. налице.

              Съдът О П Р Е Д Е Л И :

              НАЗНАЧАВА за служебен защитник адв.Стефан Лазаров Стефанов на подсъдимия С.Р.Ш..

              ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

              ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.   

              АДВ.СТЕФАНОВ: Моля да дадете ход на делото.

              ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да дадете ход на делото.

              Съдът

                           ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              СНЕМА самоличността на подсъдимия:  

              С.Р.Ш., роден на ***г***, българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН: **********.

              ПОДСЪДИМИЯТ: Получил съм в срок препис от обвинителния акт.

              СНЕМА самоличността на свидетеля:

              В.М.К.: 42 г., б.р.

              На свидетеля се напомни отговорността по чл.290 от НК и същият обеща да говори истината, след което се изведоха от залата.

              СНЕМА самоличността на вещото лице:

              Р.П.И.: 60 г., б.р.

              На вещото лице се напомни отговорността по чл.291 от НК и същото обеща да даде безпристрастно заключение.

              На основание чл.274, ал.1 от НПК на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.       

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК.  

              АДВ.СТЕФАНОВ: Нямам искания по чл.274 от НПК. Постигнали сме споразумение с РП-Видин, съгласно което подзащитния ми С.Р.Ш. се признава за виновен по повдигнатото му обвинение, а именно за това, че на 09.12.2013г. в гр.Дунавци, обл.Видин, в условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал. 1, б. „а" от НК, от стопанска постройка-плевня, находяща се на ул."Георги Димитров" № 242, отнел чужди движими вещи - 2 бр. метални плуга за животинска тяга на стойност 80 /осемдесет/ лв. и 1 бр. метална грапа за животинска тяга, на стойност 30 /тридесет/ лв., на обща стойност 110 /сто и десет/ лв., от владението и собственост на В.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а" от НК, поради и което на основание същите текстове и във вр. с чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

             Подзащитният ми е съгласен също така да заплати направените разноски по делото – 20 лв. по сметка на ОД МВР-Видин изразходвани за експертиза, както и сумата от 20 лв. в полза на бюджета по сметка на РС-Видин, представляващи направени разноски от съда за вещо лице.

   ПРОКУРОРЪТ: Моля да одобрите така изложеното споразумение, след като се убедите, че същото не противоречи на закона и морала.

   ПОДСЪДИМИЯТ: Наясно съм с последиците от споразумението. Признавам се за виновен по повдигнатото обвинение. Не оспорвам фактическата обстановка. Наясно съм, че самопризнанието ще бъде използвано при определяне на наказанието.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                          СЛУЖ.ЗАЩИТНИК:

               /С. Ш./                                                           /адв.С.Стефанов/

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                   /К. Кайзеров/

 

Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между страните намира, че същото не противоречи на закона и морала и като такова следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384 във връзка с чл.382, ал.7 НПК

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

 

          Освобождава явилия се свидетел и вещото лице.

          Определя възнаграждение на вещото лице Р.И. в размер на 20 лв. – бюджетни.

          ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, според което подсъдимият С.Р.Ш., роден на ***г***, българин, с българско гражданство, неженен, с начално образование, безработен, осъждан, ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 09.12.2013г. в гр.Дунавци, обл.Видин, в условията на опасен рецидив по смисъла на чл. 29, ал. 1, б. „а" от НК, от стопанска постройка-плевня, находяща се на ул."Георги Димитров" № 242, отнел чужди движими вещи - 2 бр. метални плуга за животинска тяга на стойност 80 /осемдесет/ лв. и 1 бр. метална грапа за животинска тяга, на стойност 30 /тридесет/ лв., на обща стойност 110 /сто и десет/ лв., от владението и собственост на В.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 194, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1, буква „а" от НК, поради и което на основание същите текстове и във вр. с чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК е съгласен да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

             Подсъдимият е съгласен да заплати направените разноски по делото – 20 лв. по сметка на ОД МВР-Видин изразходвани за експертиза, както и сумата от 20 лв. в полза на бюджета по сметка на РС-Видин, представляващи направени разноски от съда за вещо лице.

   Определя възнаграждение на съдебните заседатели в размер на по 4.45 лв.

   Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

             Протоколът написан в с.з. в  16.05 часа.     

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                                                                                                   2.

 

                                                                                            СЕКРЕТАР:

 

              След постановяване на споразумението съдът се занима с взетата мярка за неотклонение на подсъдимия, за което

                                              ОПРЕДЕЛИ:

              ОТМЕНЯ мярката за неотклонение на подсъдимия С.Р.Ш. – „Задържане под стража”.           

              Определението подлежи на обжалване или протест в седмодневен срок от днес пред ВОС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                                  2.

Версия за печат
Свързани страници