Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 85-2014

Р Е Ш Е Н И Е  № 47

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр. В., 28.02.2014 г.

            В.ският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на тридесети януари две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                       Председател: Даниел Димитров

                                                                       Съдебни заседатели:                                                                              

при секретаря Е. Н. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Димитров гр.дело N 85 по описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по чл.50 от СК.           

            Водим от горното, Съдът

                                               Р         Е        Ш         И:

            ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданският брак между Б.Ц.Г. ***, ж-к „Крум Бъчваров” бл. 22, вх. В, ап. 68, ет. 8, ЕГН ********** и А.З.Г. ***, ж-к „Панония” бл. 6, ап. 36, ет. 7, ЕГН  **********, сключен с акт за гр. брак  N 303/05.02.2003 г.  на Община В..

            УТВЪРЖДАВА постигнатото от страните споразумение, като:

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете В.Б. Г., ЕГН ********** на майката А.З.Г., ЕГН **********, като бащата Б.Ц.Г. ще има право да вижда и взима при себе си детето, както следва:

1. всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца от 09.00 часа сутринта на съботния ден до 18.00 часа на неделния ден, след което да го връща при майката.

  2. през лятото ще има право да взема детето при себе си в продължение на 30 /тридесет/ дни, което време не съвпада с платеният годишен отпуск на майката, след което да й го връща.

3. през зимната ученическа ваканция ще има право да взима детето при себе си  през четните години през първите 5 дни на ваканцията, а през нечетните години през вторите 5 дни на същата ваканция, след което да го връща на майката.

  4. през пролетната ученическа ваканция ще има право да взима детето при себе си  по 5 дни от началото на ваканцията, след което да го връща на майката.

  5. за рожденият ден на бащата, последният ще има право да взима детето при себе си един ден допълнително, а така също и за рождения ден на детето.

            ОСЪЖДА Б.Ц.Г. ***, ж-к „Крум Бъчваров” бл. 22, вх. В, ап. 68, ет. 8, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАЩА на детето си В.Б. Г., ЕГН ********** МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 100.00 лв., считано от дата на влизане на решението в сила до отпадане, изменение или прекратяване на основанието за плащането й, ведно със законната лихва за забава, считано от падежа на всяка ежемесечна издръжка-първо число на текущия месец.

   ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. В., ж-к „Крум Бъчваров” бл. 22, вх. В, ап. 68, ет. 8 на Б.Ц.Г.,което е собственост на неговите родители.        

             ПРЕДОСТАВЯ в дял на Б.Ц.Г., ЕГН ********** собствеността на придобитите по време на брака МПС-та:

             -товарен автомобил марка„Мерцедес 412 Д”,с рег. № ВН 7900 ВС, бял на цвят, с дизелов двигател, № на шасито WDB9044131P629812, с дата на производство 23.10.1996 г., товароносимост 3.500 т.

             -ремарке за лек автомобил с рег. № ВН 2919 ЕР, марка „Щрандер”, на цвят сив, дата на производство 13.01.1994 г., с товароносимост 1.600 т., № на шаси ST00194.

            За уравнение на дела си А.З.Г., ЕГН ********** е получила от Б.Ц.Г. предварително сумата в размер на 1000 /хиляда/ лева в брой.

ОСЪЖДА Б.Ц.Г. ***, ж-к „Крум Бъчваров” бл. 22, вх. В, ап. 68, ет. 8, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на В.ски районен съд държавна такса върху издръжката по споразумението в размер на 72.00 /седемдесет и два/ лв., държавна такса върху застрахователната  стойност на предоставения му в дял товарен автомобил в размер на 40.00 /четиридесет/ лв., държавна такса върху застрахователната стойност на предоставеното му в дял ремарке за лек автомобил в размер на 10.00 /десет лева, както и окончателна държавна такса в размер на 40.00 /четиридесет/ лева.

            След влизане на настоящето решение в сила, жената ще носи предбрачното си фамилно име А.

    Страните са заявили, че по време на брака си не са придобили недвижимо имущество в режим на СИО, а движимите вещи придобити през време на брака са си поделели предварително доброволно, както и че нямат претенции един към друг за заплащане на издръжка.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

Версия за печат
Свързани страници