Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 99-2014

                                    Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                         

 

                                      

                                         гр.Видин, 28.02.2014г.                   

 

 

                                                 в името на народа   

 

 

ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДЕВЕТНАДЕСЕТИ   ФЕВРУАРИ   ПРЕЗ   ДВЕХИЛЯДИ   И   ЧЕТИРИНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ПЛАМЕН   ПЕТКОВ

                                           СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                         ЧЛЕНОВЕ:

ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.                С   УЧАСТИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:                КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.ПЕТКОВ                  А.Н.Д.№ 99   ПО   ОПИСА   ЗА   2014Г.   И  СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:

 

 

            Административно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена от М.М.М. *** с ЕГН ********** против Наказателно постановление № 885/13 от 02.01.2014г. на Началник РУ”П” към ОД на МВР-гр.Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание “глоба” в размер на всичко 170лв./сто и седемдесет лева/ и „отнемане” на общо 6к.т./шест контролни точки/ на основание чл.177, ал.1, т.1 и чл.183, ал.4, т.8, пр.1 и чл.185, пр.1 от ЗДП за извършено от него административно нарушение по чл.98, ал.1, т.5, пр.1 и чл.147, ал.1 и чл.150 от ЗДП.

            Жалбоподателят с жалбата си оспорва наказателното постановление, моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано, и да бъде уважена жалбата, като основателна.  

            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, със съпроводителното си писмо, както и в съдебно заседание чрез процесуалния си представител, поддържа наказателното постановление и моли да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, оспорва жалбата, като неоснователна, моли тя да бъде оставена без уважение.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            На 20.12.2013г. около 12,30ч. в гр.Видин, на паркинга на магазин „Кауфланд”, жалбоподателят М. е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДКР№ ВН-2132-ВС, собственост на С. Г. И. с ЕГН **********. Жалбоподателят е паркирал МПС върху пешеходната пътека пред входа на магазина в дясната активна лента за движение. При извършената полицейска проверка е установено, че ППС не е представено на ГТП, а М. е неправоспособен водач. Неговото СУМПС е отнето.

Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка - акта за установяване на административно нарушение, докладна записка, както и от гласните доказателства: показанията на свидетеля–актосъставител В., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.   

            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателят М. е осъществил състава на твърдяното административното нарушение по чл.98, ал.1, т.5, пр.1 и чл.147, ал.1 и чл.150 от ЗДП, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл. От обективна страна жалбоподателят е управлявал лек автомобил без да е правоспособен водач, не е представил автомобила на годишен технически преглед, спрял е за престой и паркиране на пешеходна пътека. От субективна страна той е извършил това при форма на вината пряк умисъл, съзнавал е обществено-опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е искал настъпването на тези последици. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителя, което обективира и неговото отношение към стореното. Той следва да понесе предвидената административно-наказателната отговорност, както е посочена в чл.177, ал.1, т.1 и чл.183, ал.4, т.8, пр.1 и чл.185, пр.1 от ЗДП. Административно-наказващият орган е определил правилно по вид и размер наказанието, така както е предвидено от закона в минимален размер. Административното нарушение е за първи път, но от деянието са настъпили съществени увреждания за отделни лица и за обществените отношения. Извършеното разкрива висока степен на обществена опасност на деянието. Извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца с оглед, че не се отклонява от органите на съдебната власт и от административно-наказателния процес.

От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, а жалбата срещу него следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                   Р     Е     Ш     И   :

           

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 885/13 от 02.01.2014г. на Началник РУ”П” към ОД на МВР - гр.Видин, с което на М.М.М. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на всичко 170лв./сто и седемдесет лева/ и „отнемане” на общо 6к.т./шест контролни точки/.

            Решението може да бъде обжалвано пред АС гр.Видин с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници