Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Октомври 2019 (78)
Септември 2019 (45)
Август 2019 (66)
Юли 2019 (204)
Юни 2019 (147)
Май 2019 (156)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
присъда по НЧХД № 1408-2013

                          П  Р  И  С  Ъ  Д  А

                                                 №   ...........

                                         

                                         гр.Видин, 26.02.2014 г.

 

                                     В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Видинският районен съд............................................наказателна колегия   на двадесет и шести февруари две хиляди и четиринадесета година в открито съдебно  заседание, в следния състав:   

      

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛ Ц.

                      Съд.заседатели: 1. ……………………....

                                                  2. ………………………

 

при секретаря:   Л. А.                                 

и с участието на прокурора                            разгледа   

докладваното от СЪДИЯ Ц.                                                                        

НЧХД № 1408 по описа за 2013 г. и въз основа на данните по делото

и закона

 

                                          П  Р  И  С  Ъ  Д  И :        

           ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К. КИРКОВ, роден на ***г. в гр.Враца, живущ ***, българин, български гражданин, не осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2013г. в „протест” подаден до Административен съд гр.Враца Кирков разгласил позорни обстоятелства по отношение на тъжителя П.Д.Ц. изпълняващ длъжността „Сътрудник по охраната” в Областно звено „Охрана” гр.Враца, като изнесъл в писмен вид, че „П.Д.Ц. напусна работното си място и под предлог, че не му говоря на вие започна да ме дърпа и бута и в нарушение на всякакви норми бях издърпан насила в едно помещение и ми написаха скалъпено предупреждение” – престъпление по чл.148, ал.2, предл.1, във вр. с чл.148, ал.1, т.2, предл.2 и т.3, във вр. с чл.147, ал.1 от НК, поради и което на основание чл.78а, ал.1 от НК съдът го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 2000 /две хиляди/ ЛЕВА.

          ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К. КИРКОВ, роден на ***г. в гр.Враца, живущ ***, българин, български гражданин, не осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНЕН за това, че на 02.04.2013г. в „протест” подаден до Административен съд гр.Враца Кирков разгласил позорни обстоятелства по отношение на тъжителя П.Д.Ц. изпълняващ длъжността „Сътрудник по охраната” в Областно звено „Охрана” гр.Враца заявил в писмен вид „Ако има някой, който да е недоволен то това съм аз от отношението на служителите в сградата, където се очаква от нас да получим правосъдие, а не да се сблъскваме със служители с неуравновесено положение, комплекс за малоценност и видими психологически проблеми” – престъпление по чл.148, ал.2, предл.1, във вр. с чл.148, ал.1, т.2, предл.2 и т.3, във вр. с чл.147, ал.1 от НК, поради и което на основание чл.304 от НПК съдът го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в тази му част.

          Съдът ОСЪЖДА подсъдимия Г.К. КИРКОВ, със снета самоличност по делото да заплати направените от гражданския ищец П.Д.Ц. сумата от 1500 лева нанесени на последния неимуществени вреди в резултат на извършеното престъпление, както и законната лихва върху тази сума, считано от 02.04.2013г. до окончателното изплащане, като съдът ОТХВЪРЛЯ останалата част от гражданския иск до пълния му размер от 4000 лв. като неоснователен и недоказан.

         Съдът ОСЪЖДА подсъдимия Г.К. КИРКОВ, със снета самоличност по делото да заплати по сметка на ВРС сумата от 60 лв., представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

         Съдът ОСЪЖДА подсъдимия Г.К. КИРКОВ, със снета самоличност по делото да заплати направените от гражданския ищец П.Д.Ц. пътни разноски в размер на 210 лева.

          Присъдата подлежи на обжалване или протестиране пред Видинския окръжен съд в 15 – дневен срок от днес.

 

 

          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници